Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v začetku tedna javno razgrnili osnutek Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo, Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja in predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (december 2021). Javna razgrnitev dokumentov traja do vključno 11. avgusta 2022, javna obravnava pa bo 22. julija 2022 (hibridno). Zainteresirani vabljeni, da podate svoje mnenje ali pripombo.

Anketo za oblikovanje ponudbe finančnih instrumentov smo podaljšali do ponedeljka, 18. 7., ker si želimo še več vaših odzivov. Do sedaj smo prejeli okoli 300 rešenih anket, želeli pa bi jih še več. Sedaj imate možnost, da nam sporočite, katere so ključne težave pri pridobivanje finančnih sredstev in za kakšne vrste investicij potrebujete financiranje! Anketo prosim delite po svojih kanalih, hvala.

Ste zadnje dni opazili lep prizor z vaše kmetije oziroma ste uspeli ujeti vašo naložbo iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020? Pošljite nam foto-utrip na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in objavili ga bomo v eni naslednjih številk naših e-novic.

Lep pozdrav od ekipe Mreže za podeželje,
Tina, Matej, Slavica in Tanja

DELIMO VAŠ FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Od našega bralca g. Marjana smo prejeli spodnjo fotografijo s pripisom: "Sezona slastnih borovnic je v polnem zamahu!" Hvala lepa, g. Marjan, in naj vam teknejo!
Slastne borovnice
Foto: Marjan Papež

AKTUALNE NOVICE

Javna razgrnitev Okoljskega poročila in Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano začenjamo z javno razgrnitvijo osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo ter predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo. Javna razgrnitev traja do vključno 11. avgusta 2022, javna obravnava pa bo 22. julija 2022 (hibridno). Zainteresirano javnost vljudno vabimo k podaji svojega mnenja!

Vrtičkarji, pripravite se na sušo
Vremenoslovci napovedujejo rekordno vroče poletje. Vročina, suša in skrajne temperature močno prizadenejo vrtnine, ki nujno potrebujejo vodo. Pripravili smo nekaj nasvetov, kako lahko v poletnem času kar najbolje obvarujete svoj vrtiček.

Izdane odločbe za 21. javni razpis za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjenem izvajanju ekološke pridelave hrane (sklopa B in C)
18-im upravičencem (sklop B) in 4-im upravičencem (sklop C) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 2,29 milijona evrov.

Odloki vlade za blažitev krize zaradi dviga cen energentov in repromateriala v kmetijstvu
Vlada namenja več kot dva milijona evrov zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo, 15 milijonov evrov za primarno kmetijsko proizvodnjo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala ter 6.000 evrov za pomoč ribičem. Na povezavi so predstavljeni podrobnejši pogoji.

Anketa o finančnih instrumentih v kmetijstvu
Vabimo Vas k sodelovanju pri oblikovanju ponudbe finančnih instrumentov v kmetijstvu! Anketa je podaljšana do 18. julija.

BIODIVERZITETA

Šest ključnih priporočil, kako s pomočjo Skupne kmetijske politike zaustaviti izgubo biodiverzitete
Namen prispevka je odločevalcem predstaviti, kako lahko dosežejo večjo okoljsko ambicioznost. Kljub ali pa prav zaradi negotovih razmer na trgu, ki so med drugim posledica ukrajinske krize, je namreč t.i. zeleni prehod v kmetijstvu nujen, saj brez stabilnih in odpornih ekosistemov tvegamo nastanek še večje nestabilnosti sistema in izpadov pridelkov v prihodnosti.

Življenje v mejicah
Mejice so značilni strukturni elementi kulturne krajine – pokrajine, ki jo že od nekdaj
soustvarjata človek in narava. V tej brošuri boste na enem mestu našli, komu vse nudijo življenjski prostor, kaj vse naredijo za nas in kako jih vzdržujemo!

INOVATIVNE IDEJE

Meso krškopoljskega prašiča za žar, mast pa v kremo
Kmetija Kamenik bo mast preizkusila v kozmetiki, bodoči mladi gospodar pa bo vzrejo krškopoljcev potrojil, postavil večji hlev in mesnico na kmetiji.

MLADI

Prostovoljec leta
1. junija je v Kongresnem centru Brdo potekala razglasitev natečaja PROSTOVOLJEC LETA. Projekt že 20 let vodi Mladinski svet Slovenije. Letos je prispelo 112 prijav, od tega 88 za posameznike in 24 za projekte. Podelili so nazive najprostovoljec in najprostovoljka v dveh starostnih skupinah, najprostovoljski projekt, najmladinska voditeljica in najmladinski projekt, poleg tega pa še dve priznanji za posebne dosežke. Najprostovoljka v starosti do 29 let je postala Julija Kordež, na predlog Zveze slovenske podeželske mladine.

IFYE spoznavni dan
V juniju je potekal IFYE spoznavni dan. Kratica IFYE stoji za izrazom International Farm Youth Exchanges – mednarodne izmenjave mladih kmetov. IFYE daje možnost mladim, da se podajo na izmenjavo v tujino, tam preživijo nekaj tednov ali mesecev z družinami gostiteljicami in doživijo državo v podeželskem duhu. Tako mlade iz mnogih Evropskih držav kot tudi mlade iz Združenih držav Amerike gostimo tudi pri nas, na slovenskem podeželju. Države partnerice, s katerimi so do sedaj sklenili sporazume so Avstrija, Nemčija, Finska, Švica, ZDA in Montana.

1. državne in 13. mednarodne kmečke igre
V soboto, 2. julija 2022, je Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine, skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine organiziralo in izvedlo 36. državne in 13. mednarodne kmečke igre. Dogodek se je odvijal v Goričah pri Kranju. Na dogodku je sodelovalo 26 ekip. Ekipno so bili najboljši in si s tem prislužili naziv državnega prvaka v kmečkih igrah – DPM Slovenske Konjice.

LEADER

Poročilo Evropskega računskega sodišča o pobudi LEADER
Obveščamo vas, da je Evropsko računsko sodišče objavilo Posebno poročilo 10/2022: S pobudo Leader in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, se spodbuja angažiranost na lokalni ravni, vendar o dodatnih koristih še ni zadostnih dokazov.
Poročilo ugotavlja, da program je Leader – participativna politika EU za razvoj podeželja s pristopom od spodaj navzgor – ki je bil uveden leta 1991, pripomogel k angažiranosti na lokalni ravni. Vendar poročilo ugotavlja, da je njegov pristop drag, postopki odobritve pa počasni. Sodišče Evropski Komisiji priporoča, naj celovito ovrednoti stroške in koristi pobude Leader in oceni pristop lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

VIDEO: Ena kapljica lahko reši svet (LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe)
Se tudi vi sprašujete, kam z odpadnim jedilnim oljem? "Ena kapljica lahko reši svet" je ime LAS projekta Komunale Kočevje, Občine Kočevje in Občine Kostel, ki nagovarja občane, naj zbirajo odpadno jedilno olje v opazne rumene zbiralnike na ekoloških otokih.

Grad Borl, arheološke raziskave v letu 2019 (LAS Haloze)
V petek, 8. julija 2022, je izšla monografija Grad Borl, arheološke raziskave v letu 2019. Predstavitev je bila v Cirkulanah. Publikacija je izšla v digitalni in tiskani obliki, tiskana oblika je bila financirana v okviru projekta NAŠA DRAVA iz sklada EKSRP. Digitalno obliko si lahko ogledate na povezavi v naslovu.

Strokovni posvet LAS v Bohinju
Društvo za razvoj slovenskega podeželja je 1. in 2. julija 2022 na Gorenjskem organiziral Posvet LAS in društveno srečanje, katerega osrednja tema je bilo povečanje kakovosti življenja na podeželju z razvojem rekreativnih možnosti. Udeležilo se ga je nekaj manj kot petdeset strokovnjakov na področju razvoja podeželja iz cele Slovenije. Posvet pod okriljem društva je gostil LAS Gorenjska košarica. Na voljo tudi fotogalerija.

Oživljanje podeželja se nadaljuje tudi v poletju
Podeželje slovenske Istre se je v zadnjih letih zapisalo med bolj priljubljene rekreacijske destinacije za številne domače in tuje obiskovalce, ki želijo svoj prosti čas preživeti aktivno, v objemu narave.
Pohodi in izleti zdaj obljubljajo še prijetnejša doživetja, saj so Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Občina Izola in Kolesarska mreža Obala pod okriljem projekta LAS Istre "Oživimo podeželje" uredile tematske pohodne in kolesarske poti ter obnovile več deset plezalnih smeri. Z nadgradnjo obstoječe infrastrukture istrskega zaledja želijo spodbuditi razvoj trajnostnega rekreacijskega turizma širšega območja Kraškega roba. Na novinarski konferenci 8. 7. 2022 so predstavili rezultate dela in besedo namenili tudi trajnostnim nastavkom, ki jih projekt obeta v prihodnosti.

PRENOS ZNANJA

VIDEO: Dosevki za boljšo rodovitnost tal in opraševalce
V okviru projekta Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave so lansko leto na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije na dveh lokacijah po spravilu glavnih poljščin posejali ajdo in mešanice različnih vrst rastlin za ozelenitev njivskih površin, ki izboljšujejo rodovitnost tal in strukturo tal, ščitijo tla pred neugodnimi vremenskimi vplivi, preprečujejo razrast plevelov in v poletnem času nudijo tudi hrano za opraševalce. Z dosevki za zeleno gnojenje se lahko zmanjša tudi odvisnost od sintetičnih gnojil.
EIP-AGRI objavil poziv za sodelovanje v treh novih fokusnih skupinah
Kmetje, gozdarji, svetovalci, razsiksovalci in drugi, ki imate specifična znanja in izkušnje na posamezne teme, ste vabljeni, da se prijavite za sodelovanje do 19. 9. 2022. Število mest je omejeno. Nove fokusne skuine so:
  • Enhancing the biodiversity on farmland through high-diversity landscape features
  • Social farming and innovations
  • Recovery of abandoned agricultural lands
Zaključno poročilo: Divje živali in kmetijstvo
Fokusna skupina, ki deluje v okviru EIP-AGRI je objavila zaključno poročilo na temo divjih živali in kmetijstva. Ena izmed nalog je bila prepoznati dobre kmetijske prakse, ki zmanjšuje škodo, ki jo povzročajo divje živali.
Nova spoznanja Španskih EIP projektov
Španska mreža za podeželje je zbrala EIP projekte v publikacije po vsebinskih sklopih in jih prevedla v angleščino.

NAPOVEDNIK

07
JULIJDemonstracija spravila travinja

23. julij, Gače na Dolenjskem

Vabilo na strokovno srečanje v poljedelstvu

28. julij, Štajerska/Prekmurje

Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi

različni termini od maja do septembra, Škocjan

Usposabljanja za slovenske čebelarje

več terminov, različne lokacije po Sloveniji
08
AVGUSTSejem Agra 2022

20. - 25. 8., Gornja Radgona
09
SEPTEMBERBrezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost

21. 9. 2022, Turistična kmetija Grobelnik, Zabukovje nad Sevnico

Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger

28. 9. 2022, Trebnje

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

od maja do oktobra

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 4.2:
9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
25. 2. 2022
5. 10. 2022
2.475.170 EUR
Podukrep 4.1:
26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih
25. 2. 2022
4. 10. 2022
2.400.000 EUR
Podukrep 4.2:
8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri
11. 2. 2022
7. 9. 2022
4.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022
11. 2. 2022
6. 9. 2022
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021
24. 12. 2021
3. 8. 2022
21.200.000 EUR
Podukrep 4.1:
24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali
24. 12. 2021
5. 9. 2022
9.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
24. 12. 2021
3. 8. 2022
27.424.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
27.424.000 EUR

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

NOVO! 2. Javni razpis za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje; rok za prijavo: 1. 8. 2022

ROK SE IZTEKA! Objavljena javna razpisa za čebelarje; rok za prijavo: 15. 7. 2022

Objavljen javni razpis za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v letu 2022; rok za prijavo: 31. 7. 2022

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

EU Soil Mission: €95 million call opens;
Evropska komisija med drugim išče strategije za dekontaminacijo in ponovno uporabo zemljišč ter inovativne zamisli o tem, kako izvajati prakse kmetovanja za ublažitev emisij ogljika; rok za prijavo: 27. 9. 2022

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis, s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo. Rok za prijavo: 1. 9. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov. Zadnji rok za prijavo: 29. 9. 2022.

Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture; rok za prijavo: 30. 9. 2023

Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023
Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet