Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

danes vas vabimo k sodelovanju pri oblikovanju ponudbe finančnih instrumentov v kmetijstvu! Preko ankete nam lahko sporočite, katere so ključne težave pri pridobivanje finančnih sredstev in za kakšne vrste investicij potrebujete financiranje. Anketa bo aktivna do ponedeljka, 11. julija 2022.

Vseh sedem trenutno odprtih investicijskih javnih razpisov (za podukrepa M4.1 in M4.2) pa se je v petek spremenilo zaradi povečanih priznanih stroškov graditve objektov. Vlagatelji, ki so že oddali vloge, lahko do zaprtja razpisa vložijo samodopolnitev. Pri vseh omenjenih javnih razpisih, razen pri 23. javnem razpisu za podukrep 4.1, se je podaljšal tudi rok za prijavo.

Naj vas še spomnimo, da je treba najkasneje danes upravni enoti sporočiti lanski dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, sicer vam lahko odvzamejo dovoljenje za opravljanje teh dejavnosti.

Za konec vas vabimo, da nam na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si pošljete foto-utrip z vaše kmetije oziroma naložbe! Objavili ga bomo v eni naslednjih številk naših e-novic.

Lep pozdrav od ekipe Mreže za podeželje,
Tina, Matej, Slavica in Tanja

DELIMO VAŠ FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Od g. Marjana smo prejeli fotografijo spravila ročnega spravila sena iz Otavice pri Ribnici.
spravilo sena Grablje iz vasi Otavice pri Ribnici
Foto: Marjan Papež

AKTUALNE NOVICE

Spremembe javnih razpisov in podaljšanje roka prijave na javne razpise podukrepov 4.1 in 4.2
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 24. junija, v Uradnem listu objavilo spremembe in podaljšanje roka prijave pri sedmih javnih razpisih iz naslova podukrepov 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Anketa o finančnih instrumentih v kmetijstvu
Vabimo Vas k sodelovanju pri oblikovanju ponudbe finančnih instrumentov v kmetijstvu!

Kmetje in zadruge, le še 1. julija se lahko prijavite na borzo Zelene verige!
Pridelovalci hrane, ki želite svojo hrano prodati javnim šolskim zavodom in slovenskemu gostinstvu ter turizmu, pridružite se borzi Zelene verige – borzi ponudbe in povpraševanja po lokalno pridelani hrani.

Izdane so odločbe na 21. javnem razpisu za izvajanje ekološke pridelave hrane
70 upravičencem smo na 21. javnem razpisu za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjenem izvajanju ekološke pridelave hrane, na sklopu A, izdali odločbe v skupni vrednosti 1,18 milijona evrov.

Izdane so odločbe na podukrepu M06.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (sklop A)
Izdane so odločbe na podukrepu M06.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete na sklopu A. Na sklopu A je bilo odobrenih 92 vlog, na sklopu B pa 65 vlog.

Poziv poslovnim subjektom k izkazu interesa za sodelovanje pri zagotavljanju dostopa do e-evidenc o delovnih opravilih
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslovne subjekte poziva k izkazu interesa za sodelovanje pri zagotavljanju dostopa do e-evidenc o delovnih opravilih za upravičence, ki bodo vključeni v ukrepe kmetijske politike v programskem obdobju 2023–2027. Interes izkažite do 4. 7. 2022.

Množična udeležba na predavanjih za kmete o Naturi 2000
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI v letu 2022 pričela s serijo regionalnih predavanj Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000. Prvih osmih predavanj se je udeležilo več kot 350 udeležencev.

Zeleni odpad za gnojenje na kmetijah
Kompostnik okta, ki je letošnji nagrajenec Startup Generatorja, deluje po sistemu vročega kompostiranja, namenjen kompostiranju večjih količin zelenega odpada. Z njim lahko posamezen uporabnik pridobi od sedem do osem kubikov kakovostnega gnojila na leto, pri čemer gre za kompost, ki je približno petkrat bolj koncentriran kot živinski gnoj.

Odpravljamo kletke v živinoreji
V Evropski uniji se zahteve za dobrobit oziroma dobro počutje živali povečujejo. Poglejmo, kako bodo v različnih delih Evrope prešli na živinorejo brez kletk in kako bo ta prehod podprla Slovenija.

MLADI

Ministrica Šinko s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije
Ministrica Irena Šinko se je včeraj sestala s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije (MSS), ki so jo seznanili z najbolj perečo problematiko mladih na podeželju.

36. državne kmečke igre
Zveza slovenske podeželske mladine in Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine vabita na 36. državne kmečke igre 2022, v soboto, 2. julija, v Goriče pri Kranju.

Rural youth as leaders of change
V sklopu konference Rural Pact je potekala tudi delavnica namenjena mladim. Raziskane so bile želje podeželja za leto 2040 z različnih zornih kotov: mladega kmeta, podjetnika, aktivista in mladinskega delavca. Pogled mlade kmetice je predstavila Doris Letina, podpredsednica Evropskega foruma mladih kmetov (CEJA), ki prihaja iz Prekmurja. Predstavitev, fotografije in video dogodka najdete na povezavi v naslovu.

LEADER

Na 6. javnem razpisu za podukrep 19. 3 odobrenih 12 novih projektov sodelovanja LAS
Preberite, kateri projekti so bili odobreni!

The Rural Pact conference
Konference, ki je povezala evropske, nacionalne in regionalne politike z lokalnimi oblastmi, družbenimi in gospodarskimi deležniki in ki odraža ambicioznost vizije podeželja in pristopa od spodaj navzgor se je kot slovenska predstavnica udeležila Alina Cunk Perklič. Predstavitev, fotografije in video dogodka najdete na povezavi v naslovu.

Utrinki dvodnevnega pohoda po vodni poti Kamniško Savinjskih Alp
Partnerstvo LAS v okviru operacije Mreža vodnih poti v Kamniško Savinjskih Alpah se je udeležilo dvodnevnega pohoda po vodni poti v organizaciji Centra Rinka iz Solčave. Utrinke iz dogodka boste našli na povezavi v naslovu.

Predstavitev monografije Grad Borl (LAS Haloze)
Občina Cirkulane, Lokalna akcijska skupina Haloze, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Društvo za oživitev gradu Borl vabijo na predstavitev monografije Grad Borl, Arheološke raziskave v letu 2019, ki bo v petek, 8. julija 2022 s pričetkom ob 10. uri v podružnični cerkvici sv. Katarine v Cirkulanah.

Tabor gasilske mladine v sklopu operacije "GVZ-1- vozilo za vse" (LAS Ovtar Slovenskih Goric)
Cilj operacije je večgeneracijsko povezovanje, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost vseh prebivalcev območja LAS. Vse aktivnosti, ki jih izvajajo v okviru te operacije, so namenjene prav temu: ustvarjanju enakih pogojev za vse, ne glede na spol, starost in teritorialno pripadnost. Gasilstvo odlikujeta prostovoljstvo in solidarnost in ta operacija je namenjena prav temu, do obe osnovni vrednoti gasilstva podkrepi v najboljši možni meri.

NAPOVEDNIK

07
JULIJDan krompirja

2. 7. 2022, Jablje in Lahovče

36. državne kmečke igre

2. 7. 2022, Kranj

Prikaz programa žlahtnjenja in zbirke fižola

7. 7. 2022, Jablje

Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022

tekom celega leta

Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi

do septembra 2022, Škocjan

Usposabljanja za slovenske čebelarje

več terminov, različne lokacije po Sloveniji
09
SEPTEMBERBrezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost

21. 9. 2022, Turistična kmetija Grobelnik, Zabukovje nad Sevnico

Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger

28. 9. 2022, Trebnje

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

od maja do oktobra

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 4.2:
9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
25. 2. 2022
5. 10. 2022
2.475.170 EUR
Podukrep 4.1:
26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih
25. 2. 2022
4. 10. 2022
2.400.000 EUR
Podukrep 4.2:
8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri
11. 2. 2022
7. 9. 2022
4.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022
11. 2. 2022
6. 9. 2022
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021
24. 12. 2021
3. 8. 2022
21.200.000 EUR
Podukrep 4.1:
24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali
24. 12. 2021
5. 9. 2022
9.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
24. 12. 2021
3. 8. 2022
27.424.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
27.424.000 EUR

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

NOVO! Objavljena javna razpisa za čebelarje; rok za prijavo: 15. 7. 2022

NOVO! EU Soil Mission: €95 million call opens;
Evropska komisija med drugim išče strategije za dekontaminacijo in ponovno uporabo zemljišč ter inovativne zamisli o tem, kako izvajati prakse kmetovanja za ublažitev emisij ogljika; rok za prijavo: 27. 9. 2022

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov. Zadnji rok za prijavo: 29. 9. 2022.

Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture; rok za prijavo: 30. 9. 2023

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis, s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo. Rok za prijavo: 1. 9. 2022

Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet