Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

danes so pred vami oblikovno osvežene novice! Da bi lažje sledili javnim razpisom, smo vnesli enako tabelo kot je na spletni strani. V napovedniku pa od zdaj naprej objavljamo le ime dogodka ter termin in lokacijo, za več informacij pa boste kliknili na sam dogodek.

Naznanjamo še, da bo predvidoma jutri v Uradnem listu objavljeno podaljšanje vseh trenutno odprtih investicijskih javnih razpisov (za podukrepa M4.1 in M4.2). Trenutno je sicer odprtih 9 javnih razpisov iz PRP 2014-220.

Za konec naj vas še lepo povabimo, da nam na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si pošljete foto-utrip z vaše kmetije oziroma naložbe! Objavili ga bomo v eni naslednjih številk naših e-novic.

Lep pozdrav od ekipe Mreže za podeželje,
Tina, Matej, Slavica in Tanja

DELIMO VAŠ FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Od g. Marjana smo prejeli fotografijo spravila sena s pripisom: "Letina sena je bila dobra."
V Ekipi Mreže za podeželje nas veseli, da je tako!
spravilo sena Letina sena je bila dobra_MarjanPapez
Foto: Marjan Papež

AKTUALNE NOVICE

Poziv poslovnim subjektom k izkazu interesa za sodelovanje pri zagotavljanju dostopa do e-evidenc o delovnih opravilih
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslovne subjekte poziva k izkazu interesa za sodelovanje pri zagotavljanju dostopa do e-evidenc o delovnih opravilih za upravičence, ki bodo vključeni v ukrepe kmetijske politike v programskem obdobju 2023–2027.

Odslej lažje uveljavljanje višje sile pri ukrepih kmetijske politike zaradi toče
V letošnjem letu se ponovno srečujemo z višjo silo, saj je v začetku junija določene predele Slovenije prizadelo neurje s točo.

Poročilo strokovne sadjarske ekskurzije v Avstrijo
Na prvi lokaciji so si udeleženci ogledali primer uporabe fotovoltaike v trajnih nasadih in prisluhnili predstavitvi uporabe obnovljivih virov energije pri pridelavi hrane (OVE). V popoldanskem delu pa so si ogledali dva primera sodobnih hladilnic in pakirnic sadja avstrijske organizacije proizvajalcev sadja Opst.

Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte zlate trsne rumenice, ki ga je treba v razmejenem območju zlate trsne rumenice opraviti v naslednjih dneh.

Dobro obiskani dnevi odprtih vrat zeliščnih kmetij slovenske Istre
Minuli vikend so zeliščne kmetije in zeliščni vrtovi slovenske Istre odprli svoja vrata in v svet zelišč in dišavnic popeljali obiskovalce. Dogodek je zasnovala Jana Bergant z zeliščnega posestva Bonistra v Krkavčah, ki že deset let prideluje avtohtone istrske dišavnice, iz njih pa dela eterična olja in vse bolj priljubljene hidrolate.

Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2022
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) bo jutri, 24. 6. 2022, začela fizičnim in pravnim osebam pošiljati odločbe, v katerih bo odmerila nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2022 (Odmera 2022). Pravnim in fizičnim osebam s pristopnico bo FURS odločbe vročal elektronsko prek portala eDavki.

Izdane so odločbe na podukrepu M6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Ta teden lahko vlagatelji pričakujejo odločbe o dodelitvi sredstev za sklop B. Odločbe za sklop A pa bodo izdane do 30. 6. 2022.

Površine, ki so prvič pridobile status OOTT s prijavo v zbirni vlogi za leto 2022
Agencija je objavila podatke o površinah, ki so s prijavo v zbirni vlogi za leto 2022 prvič pridobile status OOTT - ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja. Nosilci lahko podatke o teh površinah pridobite z vpisom KMG-MID številke v iskalnik.

MLADI

Strokovno in družabno srečanje članov Zveze sadjarskih društev Slovenije
Na posvetu so predstavili tudi primere dobrih praks kmetijskih krožkov in priporočila kako mlade pritegniti v društveno dejavnost.

ŠIRIMO ZNANJA

Na voljo gradiva iz usposabljanj za ukrep Ekološko kmetovanje v 2021
Usposabljanja so izvedli Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS, in sicer za kmete, ki so prvo leto oziroma več kot 1 leto vključene v kontrolo EK in istočasno tudi v ukrep EK.

LEADER

Sestanek Koordinacijskega odbora CLLD
V Mariboru na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 20. junija 2022 potekal 48. sestanek Koordinacijskega odbora CLLD. Namenjen je bil pregledu stanja, zaključevanju programskega obdobja za ESSR in ESRP, pregledu uspešnosti LAS ...

Aktivna Bela 2022 (LAS s CILjem)
Zadnji vikend v juniju se obeta pester športno zabavni program za mlade na območju krajinskega parka Zgornja Idrijca - Aktivna Bela 2022. Aktivnosti so del projekta Centri interpretacije zavarovanih območij, ki sta ga prijavili LAS s Ciljem in Občina Idrija, z namenom obogatitve urbane opreme in programov za mlade v krajinskem parku Zgornja Idrijca.

Z nakupovalno mrežo iz konoplje na tržnico (LAS Dolenjska in Bela krajina)
Časi, ko smo otovorjeni s plastičnimi vrečkami tekli od trgovine do trgovine, so le še preteklost. Potrošniki se vse bolj zavedamo škode, ki jo povzročajo plastični, nerazgradljivi odpadki. Na to so se osredotočili tudi v projektu Kooperativno kmetijstvo LAS DBK. V projektu so se lotili izziva spletanja nakupovalnih mrež iz konoplje. Gre za že skoraj pozabljeno obrt, ki jo poznajo le redki. Spletanje mrež iz konoplje je znanje, ki se je v Beli krajini prenašalo iz roda v rod.

Potrjen nov projekt sodelovanja LAS Posavje
Obveščamo vas, da je Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, te dni prejela odobren nov projekt sodelovanja LAS-ov, z naslovom »EKO okusi Slovenije«. Projekt združuje skupno 20 partnerjev.

NAPOVEDNIK

06
JUNIJ

Demonstracijska delavnico: prikaz strojev za obdelavo tal pod drevesi

24. 6. 2022, Spodnji Duplek

Demonstracija senene prireje

25. 6. 2022, Turistična kmetija Apat

Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022

tekom celega leta

Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi

do septembra 2022, Škocjan

Usposabljanja za slovenske čebelarje

več terminov, različne lokacije po Sloveniji
07
JULIJDan krompirja

2. 7. 2022, Jablje in Lahovče

36. državne kmečke igre

2. 7. 2022, Kranj

Prikaz programa žlahtnjenja in zbirke fižola

7. 7. 2022, Jablje
09
SEPTEMBERBrezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost

21. 9. 2022, Turistična kmetija Grobelnik

Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger

28. 9. 2022

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

od maja do oktobra

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 4.2:
9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
25. 2. 2022
14. 7. 2022
2.475.170 EUR
Podukrep 4.1:
26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih
25. 2. 2022
14. 7. 2022
2.400.000 EUR
Podukrep 4.2:
8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri
11. 2. 2022
30. 6. 2022
4.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022
11. 2. 2022
29. 6. 2022
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021
24. 12. 2021
13. 7. 2022
21.200.000 EUR
Podukrep 4.1:
24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali
24. 12. 2021
3. 8. 2022
9.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
24. 12. 2021
3. 8. 2022
27.424.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
27.424.000 EUR

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

NOVO! Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov. Zadnji rok za prijavo: 29. 9. 2022.

Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture; rok za prijavo: 30. 9. 2023

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis, s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo. Rok za prijavo: 1. 9. 2022

Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet