facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

v Bruslju se danes zaključuje dvodnevna konferenca Rural Pact na temo uresničevanja dolgoročne vizije za podeželska območja 2040. Udeleženci so razmišljali o potrebnih orodjih in pristopih za razvoj obrobnega podeželja, o odnosu med mestom in podeželjem, pomenu mladih in žensk, o preverjanju politike z vidika pomena za podeželja (rural proofing) in zagotavljanju ustreznih podatkov za spremljanje razvoja (rural observatory). Cilj dolgoročne vizije je združitev vseh sil in politik, ki lahko prispevajo k razvoju podeželja. VIDEO, več tudi na grafičnih plakatih (zip), mislim udeležencev lahko sledite tudi na twitterju.

Lep pozdrav od ekipe Mreže za podeželje,
Tina, Matej, Slavica in Tanja

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Od našega bralca Andreja Planinc smo prejeli tole idilično fotografijo iz Podsrede na Kozjanskem, s pripisom "Mala šola za teleta" :)
mala sola za teleta_AndrejPlaninc
Avtor: Andrej Planinc

AKTUALNE NOVICE

Poročilo sadjarske ekskurzije v Avstrijo
V torek, 14. 6. 2022, je Gospodarska zbornica Slovenije (Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij) v sodelovanju z javno službo v sadjarstvu, sadjarskim centrom Maribor-Gačnik, MKGP (Mreža za podeželje) in člani SRIP HRANA sadjarske verige vrednosti organizirala in izvedla strokovno sadjarsko ekskurzijo v Avstrijo.
Dva nova javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada
Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da je 10. 6. 2022 objavil dva nova javna razpisa za finančna produkta AGRO INVEST - Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA - Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Nagradni natečaj za najboljšo žensko inovatorko v EU
Evropski natečaj, ki poteka do 18. avgusta 2022, je namenjen ženskam, ki so ustvarile največji vpliv na področju inovacij, s kreiranjem novih in naprednih izdelkov in storitev v korist ljudi in planeta nasploh. V okviru natečaja se podeljujeta dve kategoriji nagrad: Inovatorke in Inovatorke v vzponu. V prvi kategoriji bodo tri najvišje uvrščene prijave prejele tri nagrade po 100.000 evrov. V drugi kategoriji pa bodo podeljene tri nagrade v višini 50.000 EUR za tri najvišje uvrščene prijave perspektivnih inovatork v vzponu, mlajših od 35 let.
Stopnji samooskrbe z medom in sadjem v 2021 zelo nizki
Zaradi neugodnih vremenskih razmer je domača proizvodnja sadja v 2021 dosegla 34.000 ton, kar je za 70 % manj kot v letu 2020. Vreme je močno vplivalo tudi na domačo proizvodnjo medu. Tehtala je 200 ton, kar je za 84 % manj kot leto prej (1.290 ton).
Podaljšanje roka prijave na 23. in 24. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021
Dne 10. 6. 2022 je bilo objavljeno podaljšanje roka za vložitev vloge na dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1. Rok za prijavo na omenjena javna razpisa se podaljšuje iz 15. junija 2022 na 3. avgust 2022.
Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah
Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo od maja do oktobra za zainteresirana kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo, izvedli številna strokovna srečanja. Namenjena bodo praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, mehanizacije, postopkov, strojev, praks itn.
Potekala bodo v živo. Usposabljanje je sofinancirano iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, iz Ukrepa M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja.
Kako pridobiti status kmeta?
Oseba s statusom kmeta lahko uveljavlja predkupno pravico pri nakupu kmetijskih zemljišč in oprostitev plačila davka na dediščino in darila.
ENRD publikacija Rural Connections
Evropska mreža za razvoj podeželja je izdela novo revijo Rural Connections. V tokratni izdaji lahko najdete:
  • Slovenija - Combining European funds towards the Vision for rural areas in 2040 z vključenim primerom dobre prakse Pametne srebrne vasi LAS Posavja;
  • povezava na rezultate dela tematske skupine Rural Revitalisation, kjer je objavljeno končno poročilo, priporočila in video, PPT-ji ...
  • prispevek A rural renaissance: How EU research is breathing new life into rural areas (str. 15)
  • prispevek o "Broadband Competence Offices (BCOs)" (str. 19)
  • publikacija Euromontane: Being young in a mountain area
Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljavnje nalog pregledov na kraju samem
Dne 10. 6. 2022 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje pregledov na kraju samem iz naslova kmetijske in ribiške politike, ki jih na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu izvaja Agencija.
Javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za strateška dokumenta s področij ribištva, akvakulture in predelave
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da začenja z javno razgrnitvijo okoljskega poročila in dodatka. Dokumenta sta bila v okviru postopka celovite presoje vpliva na okolje narejena za Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2030 (NSNA) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v RS za obdobje 2021-2027 (OP ESPRA). Javna razgrnitev dokumentov bo trajala do 15. 7. 2022.

MLADI

Brošura „Rural youth as leaders of change“
Brošura prikazuje, kako programi razvoja podeželja (PRP) podpirajo inovativne ideje, angažiranost in sodelovanje mladih na podeželju. V publikaciji sta predstavljeni tudi primera dobre prakse iz Slovenije - Darja Šolar in Katja Temnik.
Kolumna mlade kmetice: Oče me spodbuja v razvoj novih izdelkov iz kislega zelja
Klara Zupanec, prihodnja mlada prevzemnica na kmetiji pri' Jerin želi svoje znanje o tehnologiji živilstva in prehrane čim bolje izkoristiti in na trgovske police postaviti nove izdelke iz zelenjave.

LEADER

LEADER za mlade
Se še spomnite dogodka, ki smo ga v okviru mednarodnega leta mladih organizirali v LEADER pisarni Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano?
Če ne več prav dobro ali pa če se dogodka niste mogli udeležiti pa vas vseeno zanima, kako se vključiti v lokalne akcijske skupine oziroma sodelovati pri pripravi novih strategij lokalnega razvoja za prihodnje programsko obdobje, smo za vas pripravili povzetek dogodka. V članku najdete tudi veliko povezav na primere dobrih praks sodelovanja LAS in mladih ter posnetek celotnega dogodka.
Razstava Pozabljena avtohtona zelišča (LAS Vipavska dolina)
Vabljeni na otvoritev razstave, ki bo v četrtek, 16. 6. 2022 ob 18.00 v Avli Ljudske univerze Ajdovščina. Na ogled bo 11 avtohtonih zelišč, ki so jih pod strokovnim vodstvom Nataše Mohorčič odkrivale, spoznavale in proučevale udeleženke 60-urne delavnice.
Rezultat delavnice je tudi priročnik, ki ga bodo skupaj z zelišči prestavili na otvoritvi razstave.

Prikaz podelitve pravic za izpiranje zlata iz reke Drave in delavnica s prikazom rancarije
(LAS Ovtar Slovenskih goric)
Dogodek se bo 18. 6. 2022 ob 12.30 uri odvijal v Zlatoličju na »Zlati plaži« (Bačkovci) ob reki Dravi v Občini Starše. S kratkim igranim prizorom o podelitvi pravic za izpiranje zlata in delavnico s prikazom rancarije, pomena reke in življena ob njej ter prikazom izpiranja zlata, se bomo za trenutek vrnili v zgodovino naših krajev.

NAPOVEDNIK

Koledar
JUNIJ
Demonstracija Senene prireje - 25. 6. 2022, od 9h do 12h, Turistična kmetija Apat
Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022 - tekom celega leta
Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi - do septembra 2022, Škocjan
Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t. i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin.
Usposabljanja za slovenske čebelarje - v juniju, različne lokacije po Sloveniji
Nadaljevalni tečaji za čebelarje začetnike - junija in julija 2022
JULIJ
Dan krompirja - 2. 7. 2022, Jablje in Lahovče
36. državne kmečke igre - 2. 7. 2022, Kranj
Prikaz programa žlahtnjenja in zbirke fižola - 7. 7. 2022, Jablje
Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah - različni termini od maja do septembra 2022

JAVNI RAZPISI

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vlog: do objave zaprtja

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih; rok za oddajo vlog: 14. 7. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN na 14. julij!)

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu; rok za oddajo vlog: 14. 7. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN na 14. julij!)

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 30. 6. 2022 (rok za oddajo vloge je bil naknadno podaljšan na 30. junij!)

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vlog: 29. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN na 29. junij!)

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 13. 7. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN na 13. julij!)

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.

OSTALI JAVNI RAZPISI ("ne-PRP"):

NOVO! Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in
AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture; rok za prijavo: 30. 9. 2023

6. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin; rok za prijavo: 1. 1. 2024

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis, s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo. Rok za prijavo: 1. 9. 2022

Razpisanih 57.000 evrov nepovratnih sredstev za sektor čebelarstva
Objavljena sta dva javna razpisa, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in na ukrepu Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa: 15. 6. 2022

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov. Zadnji rok za prijavo: 29. 9. 2022.

Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstva in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

Arhiv e-novic Preplet

Od prejemanja e-novic se odjavite s klikom na povezavo tukaj.