Pozdravljeni ,


bliža se Dan slovenske hrane in z njim Tradicionalni slovenski zajtrk 2023. Dogodek bo letos potekal 17. novembra 2023, s sloganom »Kruh za zajtrk, super dan«. Glavni namen tega dne je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Kmetije ste seveda vabljene, da s svojo ponudbo sodelujete v projektu!

Sicer pa je trenutno odprtih kar enajst javnih razpisov. Vabljeni, da jih preverite! In tudi številne dogodke v napovedniku.

Veseli smo, da nas spremljate in delite svoj čas z nami,
Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Čebelnjak v jesenskih meglicah.
Avtor: Boštjan Tovornik, Foto natečaj Moje podeželje.

AKTUALNE NOVICE

Zeleno polje z različnimi rastlinami.
Objavljena sprememba Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

V pripravi uredba za spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja
Uredba ureja izvajanje podintervencije podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

V pripravi pravilnik o podrobnejših pogojih za priznanje skupin proizvajalcev za skupno trženje
Pravilnik se navezuje na podintervencijo podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Zaživela stran z navodili za označevanja vira sofinanciranja
V okviru spletne strani Skupna kmetijska politika je zaživela spletna stran, na kateri so objavljena navodila, kdo in na kakšen način mora označiti vir sofinanciranja v novem programskem obdobju 2023-2027. Na voljo so tudi primeri označevanja in vsi potrebni logotipi.

Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk v vaši službi?
Kaj če bi se tudi vi letos pridružili tej iniciativi in s sodelavci pojedli odličen zajtrk sestavljen izključno iz slovenske hrane? Nikakor se vam ni potrebno ustaviti pri mleku in medu, ponudba lokalnih dobaviteljev je tako pestra, kot je lahko pestra vaša domišljija. Letos bo potekal v petek 17. 11., tako da imate še nekaj časa za priprave.

Inovativni mladi kmet 2023 je Anton Grobelnik
Letos je naziv Inovativnega mladega kmeta 2023 prejel Anton Grobelnik. O njem je Gregor Slavec na dogodku povedal sledeče: »Štirinajsti inovativni mladi kmet je povsem zasluženo postal Anton, saj ga žene inovativnost, izžareva mladost, predanost kmetiji, samemu delu in družini ter pogumno zre v svetlo prihodnost, katera pa prinaša zvrhan koš izzivov, s katerimi se bo, verjamem, pogumno spopadel. Prav takšnega inovativnega mladega kmeta potrebujemo, da ohranimo obdelano slovensko zemljo in damo zgled mladim generacijam."

Vedno zelo aktualen posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (povezava na posnetek)
Nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in tisti, ki o tem razmišljajo, kmetijski svetovalci in ostali delujoči na področju kmetijstva so se 17. oktobra zbrali na tradicionalnem posvetu »Dopolnilne dejavnosti na kmetiji«. Na voljo je posnetek posveta.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

različne vrste jesenksih buč na leseni mizi - dekorativna slika
Na voljo nova gradiva za ekološke kmete!
V Portal znanja smo v oktobru naložili veliko gradiv v povezavi z ekološkim kmetovanjem. Vabljeni, da jih (spletno) prelistate!

Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Projekt je namenjen posredovanju znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim KMG, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja.
Na povezavi lahko najdete vse aktivnosti, povezane s projektom, na enem mestu. Preverite tudi številne dogodke!

TABELA: Seznam dogodkov v okviru aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja

LEADER

LEADER filmi 3754
DRSP je izvedel štiri jesenska strokovna usposabljanja
Društvo za razvoj slovenskega podeželj (DRSP) je v preteklih tednih organiziral štiri strokovna usposabljanja s ključnimi vsebinami, ki jih LAS potrebujejo pri svojem delu in na ta način pripomogel k boljšemu izvajanju njihovih aktivnosti. Vsakega predavanja se je udeležilo približno 100 udeležencev iz lokalnih akcijskih skupin, Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


NAPOVEDNIK

10
OKTOBER 2023

Webinar Razvoj namakanja v kmetijstvu in varstvo narave

26. 10. 2023, obvezne prijave!
11
NOVEMBER 2023

Vabilo na tridnevno strokovno ekskurzijo na Poljsko v okviru 4. Lombergarjevega dneva 2023 (o ekološki pridelavi sadja)

5. do 7. 11. 2023, Poljska

Javna predstavitev Podnebnega zakona

8. 11. 2023, Ljubljana

Spletni predstavitvi monitoringov ptic v 2023

8. 11. 2023, preko spleta

Spletna predstavitev poročila “Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2023”

9. 11. 2023, preko spleta

Webinar: Ekološko kmetijstvo kot možna rešitev za razvoj podeželja v odročnih območjih

15. 11. 2023, preko spleta

Posvet za rejce drobnice

16. in 17. 11. 2023, Terme Dobrna

8. Agro HI-tech konferenca: Trajnostna preobrazba živinoreje

17. 11. 2023, Ljubljana

Delavnica »Kako oceniti dodano vrednost programa LEADER«

23. do 24. 11. 2023, Luxemburg

Strokovni seminar Digitalizacija tal kmetijskih zemljišč

30. 11. 2023, Ljubljana
SLEDI
2024

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR
IRP32 (SN SKP 2023-2027):
Javni razpis za izmenjavo znanja in prenos informacij o dobrobiti živali za leto 2023
do porabe sredstev
285.000 EUR
IRP30 (SN SKP 2023-2027):
Javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023
15. 11. 2023
1.900.800 EUR
Podukrep 8.3 (PRP 2014-2020):
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko. Izhajajo enkrat tedensko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet