Pozdravljeni ,


tudi danes vam prinašamo sveže novice, nasvete in dogodke iz področja kmetijstva.

Predstavljamo vam še zadnjega od šestih slovenskih favoritov za evropski natečaj dobrih praks podeželja "ARIA 2023" - projekt Pravljica na Veliki planini. In to ravno ob pravem času, saj se v gorah že pričenja zimska pravljica. Kateri izmed slovenskih kandidatov se bo uvrstil na evropski nivo natečaja, izvemo v začetku novembra, zmagovalci po posameznih kategorijah pa bodo razglašeni v začetku decembra.

Med drugim boste v današnjih novicah lahko prebrali tudi vse o obveznostih glede označevanja vira sofinanciranja v novem programskem obdobju - kdo vse mora izvesti označevanje, na kakšen način in koliko časa.

Slovenski regionalno razvojni sklad je te dni objavil javni razpis za mikroposojila, ki je namenjen mladim kmetom in majhnim kmetijam za lažje dostopanje do virov financiranja za izboljšanje tekočega poslovanja, doseganje večje tržne usmerjenosti, razvoj kmetijskega gospodarstva in obnovo po naravnih nesrečah.

Sicer pa je bilo prejšnji petek objavljenih kar šest javnih razpisov za čebelarski sektor. Vabljeni, da preverite vse trenutno objavljene javne razpise.

Hvala, ker ste del naše skupnosti!
Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželjeFOTO UTRIP S PODEŽELJA

Projekt Pravljica na Veliki planini je eden izmed projektov dobre prakse, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Agriculture Rural Inspiration Awards 2023. Razpisane so bile štiri kategorije in omenjeni projekt je uvrščen v kategorijo Družbeno-ekonomska struktura podeželskih območij.
koča na Veliki planini pozimi, v ozadju zvezdnato nebo.
Gradnja koče "Žafran" na Veliki planini je primer dobre prakse spoštovanje kulture in tradicije in vzorčen primer sodelovanja z Zavodom za kulturno dediščino, ki je bdelo nad gradnjo objekta. Avtor: Rok Virag.

AKTUALNE NOVICE

Slika prikazuje pogled na podeželje. Na levi in desni strani sta dva majhna kozolca, na sredini makedamska cesta, ki vodi v vasico. V ozadju so gore, nebo je modro.
Izdaja odločb na 28. javnem razpisu za M04.1 – sklop A
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) je izdala odločbe za naložbe fizičnih oseb, ki so prispele na 28. javni razpis za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Na voljo ugodna mikroposojila za majhne kmetije in mlade kmete “AGRO FI mikro”
Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je v petek, 13. oktobra, objavil Javni razpis za finančni produkt AGRO FI mikro, ki je namenjen majhnim kmetijam in mladim kmetom. Gre za finančni instrument v kmetijstvu, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) s SRRS kot izvajalcem finančnih inštrumentov vzpostavilo kot odgovor na prepoznane potrebe kmetovalcev po dostopnejših povratnih oblikah financiranja projektov in naložb v rast in razvoj.

Šest javnih razpisov za podporo čebelarskim proizvodom
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje in čebelarske organizacije o objavi šestih javnih razpisov za novo čebelarsko obdobje za izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo. Vloge bo možno vlagati do 31. julija 2024.

Zaživela spletna podstran glede označevanja vira sofinanciranja iz SN SKP 2023-2027
V okviru spletne strani Skupna kmetijska politika je zaživela spletna podstran, na kateri so objavljena navodila, kdo in na kakšen način mora označiti vir sofinanciranja v novem programskem obdobju. Na voljo so tudi primeri označevanja in vsi potrebni logotipi.

Datumi za izračun povprečne letne obtežbe na kmetijskem gospodarstvu za leto 2023
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je objavila datume za izračun obtežbe za intervencije iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

PREDSTAVLJAMO DOBRE PRAKSE SLOVENSKEGA PODEŽELJA

»Pravljica na Veliki planini«: Butična planšarska koča – zeleni turizem
Nosilec projekta Pravljica na Veliki planini je Rok Virag, s. p. V okviru projekta je bila zgradil luksuzno kočo “Žafran”, ki je nastala na pogorišču stare, pogorele pred 30 leti. Pri izgradnji koče so sodelovali samo lokalni izvajalci, pa tudi delavnice in dogodke vodijo izključno domači, lokalni ponudniki.

Izgradnja nove ter predvsem tako velike koče prinaša ogromne možnosti za razvoj različnih turističnih produktov, saj je Koča Žafran največja koča na Veliki planini. V koči se odvijajo poroke, "team-buildingi", poslovni sestanki in razne delavnice, ki so vsi močno vpeli lokalne ponudnike.

Pravljica na Veliki planini je zaživela ravno zaradi osebne naravnanosti Roka Viraga in njegovega poslanstva.

Projekt je bil sofinanciran iz podukrepa M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 in je eden izmed kandidatov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Agriculture Rural Inspiration Awards 2023.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

različne vrste jesenksih buč na leseni mizi - dekorativna slika
Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Projekt je namenjen posredovanju znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim KMG, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja.
Na povezavi lahko najdete vse aktivnosti, povezane s projektom, na enem mestu. Preverite tudi številne dogodke!

TABELA: Seznam dogodkov v okviru aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja

LEADER

LEADER filmi 3754
Mednarodna delavnica na temo izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Danes se je zaključila dvodnevna mednarodna delavnica o pristopu LEADER/CLLD, financiranem iz več skladov EU, ki je potekala v Ljubljani in okolici. Slovenija je bila izbrana kot država gostiteljica zaradi uspešnega in učinkovitega izvajanja tega pristopa, ki se financira iz več skladov že od leta 2007 naprej.

Podcast "Evropske zgodbe podeželja": Nimamo ne morja ne toplic, imamo pa kulturno dediščino
V okviru projekta LAS STIK nastaja podcast. Zanimiv prispevek Nimamo ne morja ne toplic, imamo pa kulturno dediščino je nastal ob pogovoru z Majo Lampret iz Javnega zavoda Prijetno domače, Ivančna Gorica.


NAPOVEDNIK

10
OKTOBER 2023


Ogled dobrih praks v tujini, ek. pridelava jagodičja

20. 10. 2023, Avstrijska Štajerska

Avtobus od izvira do izliva Ljubljanice, reke sedmerih imen

21. 10. 2023, Vrhnika

11. praznik ekoloških kmetij Slovenije

22. 10. 2023, Slovenj Gradec

Good Practice Webinar: Rural areas in the energy transition

24. 10. 2023

AGRO FI mikro: ugodna mikroposojila

24. 10. 2023, preko spleta, 10:00 - 11:30

Webinar Razvoj namakanja v kmetijstvu in varstvo narave

26. 10. 2023, obvezne prijave!

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija
11
NOVEMBER 2023

Vabilo na tridnevno strokovno ekskurzijo na Poljsko v okviru 4. Lombergarjevega dneva 2023 (o ekološki pridelavi sadja)

5. do 7. 11. 2023, Poljska

Spletni predstavitvi monitoringov ptic v 2023

8. 11. 2023, preko spleta

Spletna predstavitev poročila “Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2023”

9. 11. 2023, preko spleta

Webinar: Ekološko kmetijstvo kot možna rešitev za razvoj podeželja v odročnih območjih

15. 11. 2023, preko spleta

Strokovni seminar Digitalizacija tal kmetijskih zemljišč

30. 11. 2023, Ljubljana
SLEDI
2024

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR
IRP32 (SN SKP 2023-2027):
Javni razpis za izmenjavo znanja in prenos informacij o dobrobiti živali za leto 2023
do porabe sredstev
285.000 EUR
IRP30 (SN SKP 2023-2027):
Javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023
15. 11. 2023
1.900.800 EUR
Podukrep 8.3 (PRP 2014-2020):
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet