Pozdravljeni ,

v današnjih novicah predstavljamo še petega od šestih slovenskih favoritov za evropski natečaj dobrih praks podeželja "ARIA 2023" - EIP projekt "VODE". Kdo izmed slovenskih kandidatov se bo uvrstil na evropski nivo natečaja, izvemo v začetku novembra, zmagovalci po posameznih kategorijah pa bodo razglašeni v začetku decembra.

Slovenski regionalno razvojni sklad bo v naslednjih dneh objavil javni razpis za mikroposojila, ki bo namenjen mladim kmetom in majhnim kmetijam za lažje dostopanje do virov financiranja za izboljšanje tekočega poslovanja, doseganje večje tržne usmerjenosti, razvoj kmetijskega gospodarstva in obnovo po naravnih nesrečah.

Naj še povemo, da je bil prejšnji petek objavljen javni razpis za izmenjavo znanja in prenos informacij o dobrobiti živali za leto 2023. Preverite objavljene javne razpise!

Lepo vabljeni tudi na številne oglede dobrih praks in webinarjev, tako v Sloveniji kot v tujini!

Za konec pa naj vas še povabimo, da nam pošljete fotografije, novice in dogodke iz področja skupne kmetijske politike, in sicer na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si (in ne kot odgovor na to e-pošto). Z veseljem jih bomo delili v naslednji številki.

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Projekt EIP Vode – Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode je eden izmed kandidatov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Agriculture Rural Inspiration Awards 2023. Razpisane so bile štiri kategorije in omenjeni projekt je uvrščen v kategorijo "Varstvo okolja".
v ospredju skupina študentov, v ozadju pa laguna za gnojevko na prašičerejski farmi pri Krškem
Ekskurzija študentov Višje strokovne šole Grm Novo mesto na prašičerejsko Farmo Pristava pri Krškem – ogled lagune za gnojevko. Avtor: Geološki zavod Slovenije.

AKTUALNE NOVICE

Slika prikazuje pogled na podeželje. Na levi in desni strani sta dva majhna kozolca, na sredini makedamska cesta, ki vodi v vasico. V ozadju so gore, nebo je modro.
Evropska komisija odobrila 2. spremembo Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
Dne 29. 9. 2023 je Evropska komisija odobrila drugo spremembo Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027), ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javni razpis za izmenjavo znanja in prenos informacij o dobrobiti živali za leto 2023
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 6. 10. 2023 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za podintervencijo izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023, in sicer v vrednosti 285.000,00 evrov.

Sprememba uredbe, ki ureja naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020
Vlada je na seji 5. oktobra 2023 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020).

Agencija pričela z izdajo odločb za intervencije v čebelarskem sektorju
Skupaj bo izdanih 193 odločb, v višini 333.884 evrov.

Fokus tokratnega Agrobiznisa na prenosu kmetij na mlade generacije
V četrtek, 5. 10. 2023, je na Kmetijsko gospodarski zbornici Slovenije potekala Svetovalnica za kmete: Prenos kmetije na mlado generacijo, ki ga je organiziral Agrobiznis. Svetovalnice se je udeležila tudi Marija Brodnik Lodewijk iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je predstavila letošnja razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta.

SRRS bo kmalu objavil brezobrestna posojila
Posojila bodo namenjen mladim kmetom in majhnim kmetijam. Za več informacij na sledite spletni strani SRRS.

Sprejet Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028
Vlada Republike Slovenije je na seji dne, 4. oktobra 2023, s sklepom sprejela Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (PUN 2023-2028). S PUN 2023-2028 so podrobneje opredeljeni dolgoročni ter programski varstveni cilji za vrste in habitatne tipe, ki jih v Sloveniji varujemo z omrežjem Natura 2000. Za vsak programski varstveni cilj so določeni ukrepi, ki bodo pripomogli k doseganju ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov, pristojni sektorji, odgovorni nosilci, prioritete ter viri financiranja.

PREDSTAVLJAMO DOBRE PRAKSE SLOVENSKEGA PODEŽELJA

slika prikazuje strokovnjaka pri delu na projektu EIP VODE, na njivi.
Projekt “EIP Vode – Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode”
V okviru projekta so ovrednotili najboljše tehnologije za zmanjšanje dušikovih emisij v vode na demonstracijskih kmetijah, ki služijo kot zgled drugim kmetijam in stroki.
S pomočjo malih lizimetrov so redno spremljali dušikove emisije iz kmetijskih površin v vode. Opazovali so tudi količine izpranega dušika v različnih obdobjih leta, pod različnimi kulturami in režimi gnojenja. Raziskovali so dodatno obdelavo živalskih gnojil, ki omogoča pridobivanje visokokakovostnih gnojil kot so organski peleti ali kompost, z manjšim vplivom na vode. Drugi del projekta pa je zajemal dobre prakse pri uporabi okolju prijaznih organskih gnojil v poljedelstvu, vrtnarstvu, vinogradništvu in hmeljarstvu, pri čemer so ugotovili, da je trdna faza svinjske gnojevke primerna surovina za izdelavo peletov za organsko gnojenje. Pomemben del projekta je bil tudi širjenje rezultatov in izobraževanje nosilcev kmetijskih gospodarstev skozi obsežne izobraževalne in promocijske dejavnosti

Projekt je bil sofinanciran iz podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilaganja nanje ter skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam, v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

različne vrste jesenksih buč na leseni mizi - dekorativna slika
Vabilo na 11. strokovno konferenco »Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2023
Inštitut za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) v
okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vas 19. oktobra
vabi na strokovno konferenco, na kateri bo govora o vsem aktualnem v ekološkem kmetijstvu.

Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Projekt je namenjen posredovanju znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim KMG, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja.
Na povezavi lahko najdete vse aktivnosti, povezane s projektom, na enem mestu. Preverite tudi številne dogodke!

TABELA: Seznam dogodkov v okviru aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja

LEADER

LEADER filmi 3754
Na Dolenjskem imamo prvo gozdno knjižnico v Sloveniji
Lani so ob koncu tedna gozdov in tedna vseživljenjskega učenja v Zeliščarskem centru JV Slovenije v Zagradu odprli prvo gozdno knjižnico v Sloveniji, ki je bila zgrajena v okviru projekta Herbalium. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


NAPOVEDNIK

10
OKTOBER 2023

Prikaza dobrih praks – Ekološka pridelava in predelava sadja in zelišč

13. 10. 2023, Kapla

Webinar: Ekološko kmetijstvo kot možna rešitev za razvoj podeželja v odročnih območjih

15. 10. 2023, preko spleta

Vabilo na ogled dobre prakse - biodinamična kmetija Černelič

16. 10. 2023, Brežice

Vabilo na specializirano predavanje o ekološkem in biodinamičnem kmetovanju- biodinamična kmetija Černelič

16. 10. 2023, Brežice (obvezna predhodna prijava)

Nacionalni posvet: Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni?

17. 10. 2023, Ljubljana

Vabilo na ogled dobre prakse: ekološka senena kmetija Kukenberger

17. 10. 2023, Trebnje

Vabilo na sprecializirano predavanje z ogledom dobre prakse

17. 10. 2023, Dobrovo v Brdih

Webinar, spletno predavanje: Izkušnje z uvedbo ekoloških živil v bolnišnici in šolskih kuhinjah z ekonomskimi kazalniki in izračunom okoljskega odtisa

18. 10. 2023, preko spleta (s prevajanjem v slovenščino)

Delavnica EKOSISTEMSKE STORITVE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ S POUDARKOM NA PODNEBNIH SPREMEMBAH

18. 10. 2023, Ljubljana

Vabilo na ogled dobre prakse- ekološka kmetija Kastelic

18. 10. 2023, Mirna peč

EU CAP Network delavnica o programu LEADER in CLLD

18. 10. in 19. 10. 2023, Ljubljana

Strokovna konferenca: Aktualno na področju ekološkega kmetijstva

19. 10. 2023, Hoče pri Mariboru

Ogled dobrih praks v tujini, ek. pridelava jagodičja

20. 10. 2023, Avstrijska Štajerska

Good Practice Webinar: Rural areas in the energy transition

24. 10. 2023
SLEDI
2024

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
IRP32 (SN SKP 2023-2027):
Javni razpis za izmenjavo znanja in prenos informacij o dobrobiti živali za leto 2023
do porabe sredstev
285.000 EUR
IRP30 (SN SKP 2023-2027):
Javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023
15. 11. 2023
1.900.800 EUR
Podukrep 8.3 (PRP 2014-2020):
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet