Pozdravljeni ,

ste vedeli, da koruzni oklasek, ki pogosto ostane na polju kot odpadek, lahko služi kot vir energije, gradbeni material, krmilo za živali in surovina za industrijo? Da je več kot odličen obnovljivi vir energije so na Žipo Lenart dokazali v okviru EIP projekta Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije. Omenjeni projekt danes predstavljamo kot četrtega od šestih slovenskih favoritov za evropski natečaj dobrih praks podeželja "ARIA 2023". Zmagovalec evropskega natečaja bo razglašen v Bruslju 4. decembra.

Sporočamo tudi, da bo kmalu objavljen javni razpis za izmenjavo znanja in prenos informacij o dobrobiti živali za leto 2023. Trenutno so sicer odprti štirje javni razpisi.

Lepo vabljeni tudi na številne oglede dobrih praks in webinarjev, tako v Sloveniji kot v tujini!

Za konec pa naj vas še povabimo, da nam pošljete fotografije, novice in dogodke iz področja skupne kmetijske politike, in sicer na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si (in ne kot odgovor na to e-pošto). Z veseljem jih bomo delili v naslednji številki.

Lepo vas pozdravljamo,

Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje


FOTO UTRIP S PODEŽELJA

V okviru projekta je bil razvit nadgrajeni žitni kombajn Claas Tucano 340, ki omogoča sočasno pobiranje in shranjevanje koruznega zrnja ter oklaskov, brez oviranja žetve.
»Koruzni oklasek je dostopno in ugodno gorivo!«
(Mitja Krajnc, Žipo Lenart, d.o.o.)

AKTUALNE NOVICE

Slika prikazuje pogled na podeželje. Na levi in desni strani sta dva majhna kozolca, na sredini makedamska cesta, ki vodi v vasico. V ozadju so gore, nebo je modro.
Izdelava gnojilnega oziroma škropilnega načrta pri operaciji Precizno gnojenje in škropljenje (PGS)
Pri operaciji PGS, ki se izvaja v okviru intervencije KOPOP_NV, je ena od zahtev tudi izdelava gnojilnega oziroma škropilnega načrta, iz katerega mora biti razvidno zmanjšanje porabe gnojil oziroma fitofarmacevtskih sredstev (FFS) zaradi izvajanja te operacije.

Posodobljene enotne evidence o delovnih opravilih
Za vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so se v okviru zbirne vloge 2023 vključili v izvajanje intervencije kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP), intervencijo lokalne pasme in sorte (LOPS), intervencijo biotično varstvo rastlin (BVR), intervencijo plačila Natura 2000 (N2000) ali intervencijo ekološko kmetovanje (EK), morajo ob izvajanju intervencij voditi tudi evidence.

Izdane so odločbe samostojnim podjetnikom in pravnim osebam za 27. javni razpis podukrep M04.1
15 upravičencem iz B sklopa 27. javnega razpisa so bile izdane odločbe o pravici do sredstev. Porabljena so bila sredstva v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov.

VIDEO (1 min 48 sek.): Izkustveno učenje otrok na kmetiji Korenika
Delimo kratek filmček, ki prikazuje obisk otrok iz OŠ Tišina na posestvu eko socialne kmetije Korenika. Otroci so Koreniko obiskali v sklopu tedna otroka. Nahaja se v Šalovcih, v samem osrčju Krajinskega parka Goričko. Je priznan primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter zaščitnega zaposlovanja.

Mednarodna delavnica na temo vodenja računovodstva v kmetijstvu s številno mednarodno udeležbo
Na Ptuju je do 4. oktobra potekala mednarodna delavnica Pacioli o inovativnih pristopih na področju mikroekonomskih baz podatkov v kmetijstvu. Osrednja tema delavnice je bila močno povezana s prehodom sistema za vodenje računovodstva v kmetijstvu in metodologijo knjigovodstva na kmetijah (FADN) na nov sistem z večjim poudarkom na spremljanju trajnosti kmetovanja.

PREDSTAVLJAMO DOBRE PRAKSE SLOVENSKEGA PODEŽELJA

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije
Glavni cilj projekta Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije je bil poiskati rešitev za učinkovito mehanizirano pobiranje koruznih oklaskov in javnosti predstaviti uporabno vrednost koruznih oklaskov. Oklasek, ki pogosto ostane na polju kot odpadek, lahko služi kot vir energije, gradbeni material, krmilo za živali in surovina za industrijo. Projekt je vključeval načrtovanje in izdelavo naprave za pobiranje oklaskov, testiranje hibridov koruze, usposabljanja ter izdelavo modificiranega žitnega kombajna Claas Tucano 340 za učinkovito spravilo oklaskov in koruznega zrnja brez oviranja žetve. Rešitev se je izkazala kot uspešna in uporabna in pridobili so pomemben vir kuriva za njihovo sušilnico zrnja.

Projekt je bil sofinanciran iz podukrepa M16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam, v okviru Pograma razvoja podeželja 2014-2020.

Projekt Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije je eden izmed projektov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Agriculture Rural Inspiration Awards 2023. Razpisane so bile štiri kategorije in omenjeni projekt je uvrščen v kategorijo Varstvo okolja. Razglasitev zmagovalcev v posameznih kategorijah bo 4. decembra 2023 v Bruslju.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

različne vrste jesenksih buč na leseni mizi - dekorativna slika
Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Projekt je namenjen posredovanju znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim KMG, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja.
Na povezavi lahko najdete vse aktivnosti, povezane s projektom, na enem mestu. Preverite tudi številne dogodke!

TABELA: Seznam dogodkov v okviru aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja

LEADER

LEADER filmi 3754
3. Nacionalni natečaj za najuspešnejšo podeželsko skupnost pod sloganom »Pogumno v prihodnost«
Društvo za razvoj slovenskega podeželja poziva podeželske skupnosti - vasi, skupine vasi, občine …, da se pogumno odločijo in s svojo zgodbo navdihnejo celo Slovenijo. Rok prijave je 25. 10. 2023. Zmagovalec bo Slovenijo zastopal na 18. natečaju za evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi v letu 2024.


NAPOVEDNIK

10
OKTOBER 2023

Praznik kozjanskega jabolka

7. do 8. 10. 2023, Podsreda, Kozjanski park

Vabilo na strokovna ekskurzija Hrvaška (živinoreja, pasma goveda Salers)

9. 10. 2023, Hrvaška

Teden dolenjske kulinarike!

9. do 14. 10. 2023, Mestni trg 17, Ljubljana

Webinar, spletno predavanje: Je varstvo jagodičja res tako zapleteno, da je skoraj nemogoče?

11. 10. 2023, preko spleta (s prevajanjem v slovenščino)

Brezplačen ogled dobre prakse s področja ekološke reje živali

12. 10. 2023, Italija

Vabilo na specializirano predavanje s področja ekološke reje živali in prikazom dobre prakse

12. 10. 2023, Šentjanž pri Dravogradu

Prikaza dobrih praks – Ekološka pridelava in predelava sadja in zelišč

13. 10. 2023, Kapla

Vabilo na ogled dobre prakse - biodinamična kmetija Černelič

16. 10. 2023, Brežice

Vabilo na specializirano predavanje o ekološkem in biodinamičnem kmetovanju- biodinamična kmetija Černelič

16. 10. 2023, Brežice (obvezna predhodna prijava)

Nacionalni posvet: Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni?

17. 10. 2023, Ljubljana

Vabilo na ogled dobre prakse: ekološka senena kmetija Kukenberger

17. 10. 2023, Trebnje

Vabilo na sprecializirano predavanje z ogledom dobre prakse

17. 10. 2023, Dobrovo v Brdih

Webinar, spletno predavanje: Izkušnje z uvedbo ekoloških živil v bolnišnici in šolskih kuhinjah z ekonomskimi kazalniki in izračunom okoljskega odtisa

18. 10. 2023, preko spleta (s prevajanjem v slovenščino)

Vabilo na ogled dobre prakse- ekološka kmetija Kastelic

18. 10. 2023, Mirna peč

Vabilo na prikaz dobre prakse, pridelava in predelava sadja, zelišč

13. 10. 2023, Podvelka, Koroška

EU CAP Network delavnica o programu LEADER in CLLD

18. 10. in 19. 10. 2023, Ljubljana

Strokovna konferenca: Aktualno na področju ekološkega kmetijstva

19. 10. 2023, Hoče pri Mariboru

Ogled dobrih praks v tujini, ek. pridelava jagodičja

20. 10. 2023, Avstrijska Štajerska

Good Practice Webinar: Rural areas in the energy transition

24. 10. 2023

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
SKP IRP30:
Javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023
15. 11. 2023
1.900.800 EUR
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet