Pozdravljeni ,

nadaljujemo s predstavitvijo slovenskih favoritov za evropski natečaj dobrih praks, sofinanciranih iz skupne kmetijske politike, pod imenom "ARIA 2023".

Danes vas bomo inspirirali z zgodbo LEADER projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah. Če se boste odpravili na Gorenjsko, se lahko podate na eno izmed enajstih etap pohodniške poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp, ki vodijo ob več kot 100 izvirih vode. V okviru projekta je nastala tudi mobilna pohodniška aplikacija, ki si jo lahko brezplačno prenesete na vaš mobilni telefon. Na izbranih vodnih izvirih se lahko odžejate z izvirsko vodo in s pomočjo QR kode ob izviru sproti preverjate kvaliteto vode, saj se analize osvežujejo. Več spodaj!

V napovedniku pa vas med drugim vabimo na številne oglede dobrih praks in webinarje. V soboto, 30. septembra, ko je praznik biodinamike, pa se lahko odpravite na Pogačarjev trg v Ljubljani. Pridite lačni, saj se bo poleg pestrega strokovnega programa možno okrepčati na kulinarčnih stojnicah in uživati v kulturnem programu.

Če imate za nas fotografije, novice in dogodke iz področja skupne kmetijske politike, nam jih pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si. Z veseljem jih bomo delili v naslednji številki.

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje


FOTO UTRIP S PODEŽELJA

»Voda ni le za pitje ali umivanje.
Voda ima svojega duha. Voda je živa.
Voda ve kako ravnate z njo, voda vas pozna.
Tudi vi bi jo morali spoznati.«
(Wabinoquay Otsoquaykwhan, ljudstvo Anishinaabe)

Projekt "Mreža vodnih poti v Kamniško – Savinjskih Alpah" je bil sofinanciran iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Več o projektu si preberite v rubriki PREDSTAVLJAMO DOBRE PRAKSE SLOVENSKEGA PODEŽELJA.
Ob izvirih s pitno vodo v Kamniško-Savinjskih Alpah so nameščeni kovinski lončki. S pomočjo QR kode na lončku lahko preverite kakovost vode določenega izvira ob zadnji analizi. Avtor: LAS Srce Slovenije.

AKTUALNE NOVICE

Slika prikazuje pogled na podeželje. Na levi in desni strani sta dva majhna kozolca, na sredini makedamska cesta, ki vodi v vasico. V ozadju so gore, nebo je modro.
Objavljena uredba za izmenjavo znanja in prenos informacij s področja dobrobit živali 2023
Dne 22. 9. 2023 je bila v Uradnem listu RS objavljena uredba o izvajanju podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023.

Prejem obvestil glede vodenja evidenc za SOPO
Vse, ki so v okviru zbirne vloge 2023 oddali zahtevek vsaj za eno izmed shem SOPO, želimo ponovno opozoriti, da je treba pri shemah SOPO voditi tudi evidence.

30. september – dan biodinamičnega kmetovanja
Zveza biodinamikov Slovenije in Združenje demeter Slovenija vas vabita na praznik biodinamike. Biodinamično kmetovanje se običajno obravnava kot poseben podsklop ekološkega kmetovanja.

Zaključen prvi javni razpis v okviru intervencije podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča, da se je zaključil prvi javni razpis za intervencijo Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov. Z objavo javnega razpisa v letošnjem letu je MKGP vse od leta 2007 obdržal nepretrgano vsakoletno objavo javnih razpisov za dodeljevanje podpor mladim kmetom.

Zaključena oddaja vlog na 6. javnem razpisu za podukrep 16.2
Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 6. javni razpis je znašala 2.250.000,00 evrov. Oddanih je bilo 43 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 3.171.122,69 evra sredstev.

Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu: Premagovanje izzivov in spodbujanje izvajanja učinkovitih ukrepov
Na voljo so številne video prezentacije in grafični povzetki iz posveta na temo blaženja podnebnih sprememb v kmetijstvu. Vabljeni k ogledu!

PREDSTAVLJAMO DOBRE PRAKSE SLOVENSKEGA PODEŽELJA

Skupina ljudi ob izviru v Kamniško-Savinjskih Alpah.
Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah
Projekt ozavešča o pomenu ohranjanja čiste pitne vode in o premišljenem vključevanjem vodnih virov v turistično ponudbo območja. V okviru projekta je nastala nova pohodniška pot okoli Kamniško-Savinjskih Alp, dolga 190 km, ki vodi ob več kot 100 izvirih. Pohodnike vodi po obstoječih poteh in nudi možnost, da zajamejo čisto, bistro vodo naravnost iz izvira. V okviru projekta je nastala tudi mobilna pohodniška aplikacija, ki si jo lahko brezplačno prenesete na vaš mobilni telefon. Na izbranih vodnih izvirih so bile opravljene tudi analize kvalitete vode, ki jo lahko s pomočjo QR kode ob izviru sproti preverjate, saj se analize osvežujejo.

Projekt je bil sofinanciran iz ukrepa M19 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Projekt Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah je eden izmed projektov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Agriculture Rural Inspiration Awards 2023. Razpisane so bile štiri kategorije in omenjeni projekt je uvrščen v kategorijo Varstvo okolja. Razglasitev zmagovalcev v posameznih kategorijah bo 4. decembra 2023 v Bruslju.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

različne vrste jesenksih buč na leseni mizi - dekorativna slika
Znani zmagovalci EU Organic Awards 2023: Najboljša ekološka kmeta v EU sta kozjerejka iz Španije in ovčerejec iz Grčije
Slovenija je imela tri finaliste, a se med zmagovalce ni uvrstila. Vabljeni, da si preberete zgodbe zmagovalcev natečaja!

Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Projekt je namenjen posredovanju znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim KMG, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja.
Na povezavi lahko najdete vse aktivnosti, povezane s projektom, na enem mestu. Preverite tudi številne dogodke!

LEADER

LEADER filmi 3754
3. Nacionalni natečaj za najuspešnejšo podeželsko skupnost pod sloganom »Pogumno v prihodnost«
Društvo za razvoj slovenskega podeželja poziva podeželske skupnosti - vasi, skupine vasi, občine …, da se pogumno odločijo in s svojo zgodbo navdihnejo celo Slovenijo. Rok prijave je 25. 10. 2023. Zmagovalec bo Slovenijo zastopal na 18. natečaju za evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi v letu 2024.
VIDEO (1 min. 24 sek.): Razvijamo, povezujemo, ustvarjamo turizem
Svetovni dan turizma vsako leto 27. septembra v ospredje postavlja pomembno vlogo te gospodarske dejavnosti. Letošnji svetovni dan turizma poudarja potrebo po več in bolje usmerjenih naložbah za ljudi, za planet in za blaginjo. Predstavitveni video - Kulinarika območja LAS Bogastvo podeželja je nastal v okviru projekta Razvijamo, povezujemo, ustvarjamo turizem. Nosilec projekta je LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah .

VIDEO o biodiverziteti na območju LAS Goričko: Projekt GO pot
Vabljeni k ogledu naše oddaje o biodiverziteti na območju LAS Goričko. Z operacijo Okoljski kažipot po Goričkem bodo poenotili okoljsko infrastrukturo na območju lokalne akcijske skupine. Projekta ideja je pomembna za LAS območje, saj zajema celotno območje LAS 11 občin, Krajinski park Goričko ter Naturo 2000.


NAPOVEDNIK

09
SEPTEMBER 2023

Rok za oddajo prijav na razpis za evropsko nagrado Natura 2000, Evropska Komisija

29. 9. 2023

Praznik biodinamike

30. 9. 2023, Ljubljana, Pogačarjev trg
10
OKTOBER 2023

Vabilo na ogled dobre prakse: ekološka kmetija Nabernik

1. 10. 2023, Cerklje na Gorenjskem

Webinar: Mehansko sajenje zelenjave z zastirko

2. 10. 2023, preko spleta (s prevajanjem v slovenščino)

Vabilo na prikaz dobre prakse: ekološka turistična kmetija Šenkotova domačija

3. 10. 2023, Zgornje Jezersko

Delavnica: PRIMERI DOBRIH PRAKS PRENOSA ZNANJA ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE

4. 10. 2023, Ljubljana

Webinar: Kakovost ekoloških pridelkov oziroma živil v primerjavi s konvencionalnimi in vpliv na zdravje

4. 10. 2023, preko spleta

EIP16.5 Podporni organizmi: Dodana vrednost bivališč in skrivališč podpornih organizmov za kmetijska gospodarstva

5. 10. 2023

Svetovalnica za kmete: Prenos kmetije na mlado generacijo

5. 10. 2023, Ljubljana

Vabilo na prikaz dobre prakse v tujini - kmetija Janežič (Avstrija)

5. 10. 2023, Avstrija

Praznik kozjanskega jabolka

7. do 8. 10. 2023, Podsreda, Kozjanski park

Webinar, spletno predavanje: Je varstvo jagodičja res tako zapleteno, da je skoraj nemogoče?

11. 10. 2023, preko spleta (s prevajanjem v slovenščino)

Brezplačen ogled dobre prakse s področja ekološke reje živali

12. 10. 2023, Italija

Vabilo na specializirano predavanje s področja ekološke reje živali in prikazom dobre prakse

12. 10. 2023, Šentjanž pri Dravogradu

Prikaza dobrih praks – Ekološka pridelava in predelava sadja in zelišč

13. 10. 2023, Kapla

Nacionalni posvet: Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni?

17. 10. 2023, Ljubljana

Vabilo na ogled dobre prakse: ekološka senena kmetija Kukenberger

17. 10. 2023, Trebnje

Webinar, spletno predavanje: Izkušnje z uvedbo ekoloških živil v bolnišnici in šolskih kuhinjah z ekonomskimi kazalniki in izračunom okoljskega odtisa

18. 10. 2023, preko spleta (s prevajanjem v slovenščino)

Vabilo na prikaz dobre prakse, pridelava in predelava sadja, zelišč

13. 10. 2023, Podvelka, Koroška

EU CAP Network delavnica o programu LEADER in CLLD

18. 10. in 19. 10. 2023, Ljubljana

Good Practice Webinar: Rural areas in the energy transition

24. 10. 2023

JAVNI RAZPISI za PRP 2014-2020 in SN SKP 2023-2027

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
SKP IRP30:
Javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023
15. 11. 2023
1.900.800 EUR
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet