Pozdravljeni ,

nadaljujemo s predstavitvijo slovenskih favoritov za evropski natečaj dobrih praks "ARIA 2023" - danes je to kmetija Pukšič, ki prideluje in predeluje ekološko zelenjavo pod blagovno znamko "Moja biodežela". V okviru naložbe so na kmetiji zgradili zasebni namakalni sistem ter postavili rastlinjake za pridelavo vrtnin. Rastlinjaki imajo kapljično namakanje, mikrorazpršilce in možnost ogrevanja, s streh rastlinjakov pa so pričeli zbirati tudi deževnico. Natečaj "ARIA 2023" sicer poteka že peto leto zapored in se osredotoča na navdihujoče primere dobrih praks, financirane iz skupne kmetijske politike. Navijamo za naše favorite!

Danes je bil sicer zadnji dan za oddajo vloge na javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023. Trenutno so odprti štirje javni razpisi. Kmalu bomo objavili posodobljeni terminski načrt objave javnih razpisov.

V napovedniku pa vas med drugim vabimo na številne oglede dobre prakse, tudi v tujini. Izkoristite priložnosti, da obogatite svoje znanje!

Če imate za nas fotografije, novice in dogodke iz področja skupne kmetijske politike, nam jih pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si. Z veseljem jih bomo delili v naslednji številki.

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Dvoladijski rastlinjak s kapljičnim namakanjem na kmetiji Pukšič je bil sofinanciran iz Programa razvoja podeželja 2014-2023. Uspešno zgodbo pod blagovno znamko "Moja biodežela" preberite v današnjih novicah (avtor: Pukšič).

AKTUALNE NOVICE

Zaključek obravnave vlog na 10. javnem razpisu na podukrepu 4.2
Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 10. javni razpis je znašala 15.000.000 evrov. Oddanih je bilo 99 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 24 milijonov evrov sredstev.

V javni obravnavi predlog Uredbe o izvajanju intervencije Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 7. 9. 2023 v postopek medresorskega usklajevanja in javne obravnave poslalo predlog Uredbe o izvajanju intervencije Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027. Komentar lahko oddate do 26. 9. 2023.

RADIJSKI pogovor o javnem razpisu Medgeneracijski prenos znanja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim objavilo Javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023. Poslušajte radijsko oddajo na to temo!

MLADI KMETJE

Na voljo predstavitve intervencij in dela na področju mladih kmetov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije na sejmu AGRA organiziralo predstavitev intervencij v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027 za Slovenijo (SN SKP 2023 – 2027) in dela organizacij na področju mladih kmetov. Na voljo so posnetki predavanj iz tega dogodka!

VABLJENI NA DOGODEK: Svetovalnica za kmete: Prenos kmetije na mlado generacijo
Prihodnost kmetijstva sloni na mladih, zato bodo pri Agrobiznisu pogledali, kako lahko gospodar brez travm preda kmetijo mladi naslednici ali nasledniku. Povedali bodo tudi, kako je poskrbljeno za socialno varnost starejših kmetov, ki so svojo kmetijo, znanje in izkušenj predali mladi generaciji.

PREDSTAVLJAMO DOBRE PRAKSE

Kmetija Pukšič »Moja biodežela« – NALOŽBA V RASTLINJAKE IN NAMAKALNI SISTEM ZA STABILNO PRIDELAVO EKOLOŠKE HRANE
Kmetija Zvonka Pukšiča v SV Sloveniji je bila najprej usmerjena v prašičerejo, ki so jo pred desetletjem v celoti opustili in se preusmerili v pridelavo in predelavo ekološke zelenjave. Od leta 2010 naprej tržijo svoje lastne pridelke in izdelke pod blagovno znamko »Moja Biodežela«.
Vabljeni tudi k ogledu predstavitvenega videa!

Projekt je bil sofinanciran iz ukrepa M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Projekt Kmetije Pukšič je eden izmed projektov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Agriculture Rural Inspiration Awards 2023. Razpisane so bile štiri kategorije in omenjeni projekt je uvrščen v kategorijo Pametno in konkurenčno kmetijstvo. Razglasitev zmagovalcev v posameznih kategorijah bo 4. decembra 2023 v Bruslju.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Projekt je namenjen posredovanju znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim KMG, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja.
Na povezavi lahko najdete vse aktivnosti, povezane s projektom, na enem mestu. Preverite tudi številne dogodke!

LEADER

Delavnica EU CAP Network o pristopu LEADER/CLLD, financiranem iz več skladov
Delavnica ponudila priložnost za izmenjavo izkušenj in praktičnih rešitev za izboljšanje izvajanja CLLD v okviru več skladov ter podala pregled prepletanja skladov po vsej EU. Na delavnici se bod zbirale tudi ideje o tem, kako najbolje izkoristiti izvajanje pristopa LEADER/CLLD v okviru več skladov v prihodnjem programskem obdobju. Delavnica bo odprta za zainteresirano javnost s področja pristopa LEADER/CLLD iz vseh držav članic in vseh štirih evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Prijave so mogoče do 25. septembra 2023.

Evropski teden mobilnosti
V okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki bo med 16. in 22. septembrom potekal pod sloganom VARČNE POTI, se bodo v Kočevju (LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe) ponovno posvetlili trajnostno naravnanim oblikam mobilnosti ter spreminjanju navad za bolj zdrav in varen jutri. Pridružite se jim pri različnih aktivnostih in na brezplačnih dogodkih.

Sestavi si čaj - druženje na skupnostnem vrtu s Pehtrino delavnico
V sklopu Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj na Posoškem razvojnem centru - LAS Dolina Soče med drugim organizirajo tudi druženje na skupnostnem vrtu na Logu. Projektne dejavnosti se bodo izvajale v okviru projekta sodelovanja "Vzpostavitev pogojev za EKO regijo BO JA".

POPLAVE

Vse informacije v zvezi s poplavami so zbrane na enem mestu.


NAPOVEDNIK

09
SEPTEMBER 2023

Vabilo na demonstracijski projekt - varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih

22. 9. 2023, Maribor / Fala

Vabilo na specializirano predavanje in prikaz dobre prakse s področja EKOLOŠKEGA SADJARSTVA

22. 9. 2023, Žiri

Podeželje v mestu Ljubljana - vrtiljak okusov in doživetij

23. 9. 2023, Pogačarjev trg, Ljubljana

Vabilo na specializirano predavanje s prikazom dobre prakse – ekološko čebelarjenje

25. 9. 2023, Studenec

Vabilo na prikaz dobre prakse, ekološka reja krav dojil

26. 9. 2023, Juršinci

Vabilo na specializirano predavanje - ekološka pridelava sadja

26. 9. 2023, Hoče

Webinar: Predavanje Kakovost v ekološkem in biodinamičnem kmetovanju

27. 9. 2023, preko spleta

Rok za oddajo prijav na razpis za evropsko nagrado Natura 2000, Evropska Komisija

29. 9. 2023

Praznik biodinamike

30. 9. 2023, Ljubljana
10
OKTOBER 2023

Delavnica: PRIMERI DOBRIH PRAKS PRENOSA ZNANJA ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE

4. 10. 2023, Ljubljana

Webinar: Kakovost ekoloških pridelkov oziroma živil v primerjavi s konvencionalnimi in vpliv na zdravje

4. 10. 2023, preko spleta

Svetovalnica za kmete: Prenos kmetije na mlado generacijo

5. 10. 2023, Ljubljana

Vabilo na prikaz dobre prakse v tujini - kmetija Janežič (Avstrija)

5. 10. 2023, Avstrija

Praznik kozjanskega jabolka

7. do 8. 10. 2023, Podsreda, Kozjanski park

Vabilo na specializirano predavanje s področja ekološke reje živali in prikazom dobre prakse

12. 10. 2023, Šentjanž pri Dravogradu

Nacionalni posvet: Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni?

17. 10. 2023, Ljubljana

Vabilo na prikaz dobre prakse, pridelava in predelava sadja, zelišč

13. 10. 2023, Podvelka, Koroška

EU CAP Network delavnica o programu LEADER in CLLD

18. 10. in 19. 10. 2023, Ljubljana

Good Practice Webinar: Rural areas in the energy transition

24. 10. 2023

JAVNI RAZPISI za PRP 2014-2020 in SN SKP 2023-2027

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
SKP IRP30:
Javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023
15. 11. 2023
1.900.800 EUR
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet