Pozdravljeni ,

današnje novice ponosno začenjamo s slovenskimi favoriti za evropski natečaj dobrih praks "ARIA 2023". Kar šest jih je in v vsaki številki bomo predstavili enega - danes projekt »Izročilo Brkinov in Krasa«, ki je namenjen ohranjanju lokalne dediščine in njenemu prenosu na mlajše generacije. Natečaj "ARIA" poteka že peto leto zapored in se osredotoča na navdihujoče primere dobrih praks, financirane iz SKP. Držite pesti za naše favorite!

Seznanjamo vas tudi, da je bil te dni objavljen še en pomemben javni razpis, in sicer za medgeneracijski prenos znanja (IRP30), iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) za leto 2023. Več v novici spodaj.

Danes lahko na novo berete tudi rubriko POPLAVE, z aktualnimi obvestili za kmetovalce, ki so jih prizadele poplave in plazovi v začetku avgusta. Nanašajo se tudi na obalne občine, ki so jih poplave prizadele konec avgusta.

Današnji napovednik zopet kar brbota od številnih dogodkov, usposabljanj in webinarjev! Naj izpostavimo, da bo naslednjo soboto, 23. 9., v Ljubljani živahno, saj se bodo na Pogačarjevem trgu predstavljale slovenske kmetije. Preverite še ostalo dogajanje!

Še naprej nam pošiljajte fotografije, novice in dogodke iz področja skupne kmetijske politike, in sicer na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si. Delili jih bomo v naslednji številki.

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Utrinek iz snemanja med projektom Izročilo, pred kraško hišo.
Med snemanjem videa tekom projekta "Izročilo Brkinov in Krasa", sofinanciranega iz Programa razvoja podeželja 2014-2023, ki ga podrobneje predstavljamo v današnjih novicah, avtor: Nava Vardjan/Zavod Dobra pot.

AKTUALNE NOVICE

Za medgeneracijski prenos znanja namenjenih 1,9 milijona evrov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 8. 9. 2023, objavilo Javni razpis za medgeneracijski prenos znanja (IRP30) iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) za leto 2023, v skupni vrednosti več kot 1,9 milijonov evrov.

Podnebna posveta na sejmu AGRA 2023 poudarila nujnost blaženja in takojšnjega prilagajanja na vplive podnebnih sprememb v kmetijstvu
Silovitost nedavnih ekstremnih poplav je nedvomno jasen dokaz, da se naše podnebje zaradi segrevanja hitreje spreminja, kot je bilo pričakovati. Časa za ukrepanje v smeri zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) in prilagajanje na vplive podnebnih sprememb je vedno manj. Kmetijska proizvodnja je močno odvisna od vremenskih in podnebnih razmer, zaradi česar spada med najbolj ranljive gospodarske sektorje. Kmetijski sektor je pod izjemnim pritiskom, saj dolgoročne podnebne projekcije za Slovenijo niso optimistične. Pogostost podobnih ekstremnih meteoroloških in hidroloških dogodkov, ki smo jim bili priča nedavno, se bo le še povečala.

V javni obravnavi predlog Uredbe o izvajanju intervencije Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 7. 9. 2023 v postopek medresorskega usklajevanja in javne obravnave poslalo predlog Uredbe o izvajanju intervencije Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027. Komentar lahko oddate do 26. 9. 2023.

Objavljena anketa za predloge tematik projektov Evropskega partnerstva za inovacije
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi v novem programskem obdobju nadaljuje uspešno izvajanje projektov evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI). Z namenom, da pripomoremo k čim boljšim rešitvam za izzive pri kmetovanju, vas vabimo k izpolnitvi kratke spletne ankete za predloge tematik za projekte EIP. Časa za posredovanje predlogov imate še en teden, do 22. 9.

NATEČAJ AGROBIZNIS HI-TECH 2023: Iščejo se nove visokotehnološke rešitve v agroživilstvu!
V Agrobiznisovem hi-tech natečaju že petič iščemo ponudnike in uporabnike naprednih tehnologij, ki lahko izboljšajo učinkovitost prehranske verige. Spoznajte zadnje zmagovalce in se prijavite v natečaj! Prijave za tekoče leto zbirajo do 15. oktobra 2023.

POPLAVE

Vse informacije v zvezi s poplavami so zbrane na enem mestu.
Uveljavljanje primera višje sile zaradi izrednih vremenskih razmer
Za zahtevke za podpore iz zbirne vloge za leto 2023 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo navodila za uveljavljanje višje sile. Navodilo upošteva Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki v primeru kmetijstva velja za vse izredne vremenske dogodke, ki so se zgodili od 1. 1. 2023 do 1. 9. 2023 in so prizadeli kmetijska gospodarstva.

Vloga za oceno škode pri izvajalcih ribiškega upravljanja in v sektorju akvakulture
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vabi vse izvajalce ribiškega upravljanja in subjekte v sektorju akvakulture, ki so utrpela škodo zaradi poplav in plazov v letošnjem avgustu, k oddaji Obrazca za popis škode pri izvajalcih ribiškega upravljanja in v sektorju akvakulture zaradi poplav in zemeljskih plazov v Republiki Sloveniji v mesecu avgustu 2023. Rok za oddajo je 21. september 2023.

Izpolnitev vloge za oceno škode po povodnji v primarni kmetijski proizvodnji možna le še teden dni
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi vsa kmetijska gospodarstva (vključno s tistimi, ki se ukvarjajo s čebelarstvom) , ki so utrpeli škodo zaradi poplav in plazov v letošnjem avgustu, k oddaji Obrazca 7 - Popis škode v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav in plazov na širšem območju Republike Slovenije, v avgustu 2023.

Pojasnila k sprejetim intervencijskim zakonom o poplavah
Glede na številne podrobnosti, vezane na vlaganje zahtevkov za razne vrste pomoči, katere omogočata nedavno sprejeta novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) in Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ZIUOPZP) prilagamo povezavo.

Enkratna solidarnostna pomoč za kmečke zavarovance - vlogo je treba oddati do 3. novembra 2023
Kmečki zavarovanci, ki so utrpeli škodo zaradi poplav in plazov, so upravičeni do enkratne solidarnostne pomoči v višini 668,21 eur, ki je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov. Vlogo je mogoče oddati do 3. novembra 2023.

MLADI KMETJE

Jamstvo za mlade - vzpostavitev družbenih omrežij
Obveščamo vas, da se je začela izvajati promocijska kampanja jamstva za mlade, ki bo trajala do konca leta 2024, financirana pa je iz Načrta za okrevanje in odpornost. V okviru kampanje bodo izvedene različne aktivnosti – od snemanja promocijskih videov in podkastov, regijskih dogodkov in nagradnih iger. Z mesecem septembrom so vzpostavljeni tudi profili na družbenih omrežjih Instagram, Facebook in Twitter, kjer se bodo objavljale tekoče novice in aktualne informacije za mlade ter vse aktivnosti kampanje. Vabljeni k sledenju in delitvi dalje!
IG: https://instagram.com/jamstvozamlade2023?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550225173010
Twitter: https://twitter.com/Jamstvozamlade


Ministrica Irena Šinko: »Brez mladih kmetijstva ne bo, zato je pomemben prenos znanja«
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je udeležila 66. državnega tekmovanja oračev Slovenije ter 28. državnega tekmovanja dijakov in študentov biotehniških šol v oranju. Kot je dejala na otvoritvi, bo oranje v Sloveniji ostalo tradicija še naprej. »Kljub novi tehnologiji, ki prihaja, sem prepričana, da bodo v našem kmetijstvu plugi v uporabi tudi v prihodnosti«.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

Tretja seja Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane
Na seji, ki se jo je udeležila tudi ministrica Irena Šinko, so se člani sveta med drugim seznanili s predlogom za več ekoloških živil v trgovskih verigah in ostalih ponudnikov ekološke hrane ter se dogovorili, da se na prihodnji seji predstavita konzervirajoče kmetijstvo in biodinamično kmetijstvo. Več v novici.

Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Projekt je namenjen posredovanju znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim KMG, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja.
Na povezavi lahko najdete vse aktivnosti, povezane s projektom, na enem mestu. Preverite tudi številne dogodke!

PREDSTAVLJAMO DOBRE PRAKSE

IZROČILO – spletišče dokumentiranega izročila o naravni in kulturni dediščini Brkinov in Krasa
Projekt »Izročilo« je LEADER projekt, katerega nosilec je Zavod Dobra pot. Namenjen je ohranjanju lokalne dediščine in njenemu prenosu na mlajše generacije. Vključuje inovativno spletno platformo, kjer so dokumentirane dediščinske vsebine, predvsem v obliki kratkih dokumentarnih filmov, ki osvetljujejo njihov pomen v prostoru in času ter možnosti za izobraževanje, promocijo lokalne dediščine, trženje dediščinskih izdelkov ter ozaveščanje o njenem pomenu. Vabimo vas k ogledu inspirativnih kratkih filmov na njihovi spletni strani in predstavitvenemu videu projekta, ki smo ga objavili na naši spletni strani!

Projekt je bil sofinanciran iz ukrepa M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Projekt “IZROČILO” je eden izmed projektov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Agriculture Rural Inspiration Awards 2023. Razpisane so bile štiri kategorije in omenjeni projekt je uvrščen v kategorijo Družbeno-ekonomska struktura podeželskih območij. Razglasitev zmagovalcev v posameznih kategorijah bo 4. decembra 2023.

LEADER

Vodnik po kolesarski poti na območju od Turjaka do Kolpe
Kolesarska pot od nature do kulture je povezovalna pot na območju od Turjaka do reke Kolpe, ki ljubiteljem narave omogoča kolesarjenje po enem izmed najbolj gozdnatih predelov Slovenije.

Usposabljanje pridelava in predelava zelišč
V času od 26. 9. 2023 do 28. 11. 2023 bodo na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje izvedli 50-urno usposabljanje Pridelava in predelava zelišč. Usposabljanje je del aktivnosti projekta sodelovanja LAS Ko zadišijo zeli.

Likovni natečaj na temo “Vodnih virov Škofjeloškega” (LAS loškega pogorja)
V okviru projekta »Vodni viri Škofjeloškega« organizirajo likovni natečaj z namenom ozaveščanja prebivalcev LAS loškega pogorja o pomenu ohranjanja in varovanja vodnih virov ter pomembnosti ohranjanja snovne in nesnovne dediščine povezane z vodnimi viri na Škofjeloškem.


NAPOVEDNIK

09
SEPTEMBER 2023

Ljubljanica, reka sedmih imen, reka, ki povezuje

15. 9. 2023, Vrhnika

Bogato dogajanje na gradu Rihemberk - ekološka tržnica

17. 9. 2023, Branik

Vabilo za ljubitelje kulinarike in vsega dobrega

18. 9. 2023 v Trebnjem in 19. 9. 2023 v Ivančni Gorici

Vabilo na specializirano predavanje s prikazom dobre prakse – ekološko čebelarjenje

18. 9. 2023, Pivka

Ogled dobre prakse: Ekološka živinorejska kmetija Kukenberger ter raznovrstnost predelave in trženja izdelkov iz ekološkega senenega mleka & Specializirano predavanje: Značilnosti ekološke prireje mleka in praktični koraki do uspešne preusmeritve

20. 9. 2023, Trebnje

Webinar: Predavanje Ekološko in biodinamično žlahtnjenje

20. 9. 2023, preko spleta

Podeželje v mestu Ljubljana - vrtiljak okusov in doživetij

23. 9. 2023, Pogačarjev trg, Ljubljana

Vabilo na specializirano predavanje s prikazom dobre prakse – ekološko čebelarjenje

25. 9. 2023, Studenec

Vabilo na prikaz dobre prakse, ekološka reja krav dojil

26. 9. 2023, Juršinci

Webinar: Predavanje Kakovost v ekološkem in biodinamičnem kmetovanju

27. 9. 2023, preko spleta

Rok za oddajo prijav na razpis za evropsko nagrado Natura 2000, Evropska Komisija

29. 9. 2023

Praznik biodinamike

30. 9. 2023, Ljubljana
10
OKTOBER 2023

Webinar: Kakovost ekoloških pridelkov oziroma živil v primerjavi s konvencionalnimi in vpliv na zdravje

4. 10. 2023, preko spleta

Praznik kozjanskega jabolka

7. do 8. 10. 2023, Podsreda, Kozjanski park

Vabilo na specializirano predavanje s področja ekološke reje živali in prikazom dobre prakse

12. 10. 2023, Šentjanž pri Dravogradu

Nacionalni posvet: Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni?

17. 10. 2023, Ljubljana

Vabilo na prikaz dobre prakse, pridelava in predelava sadja, zelišč

13. 10. 2023, Podvelka, Koroška

EU CAP Network delavnica o programu LEADER in CLLD

18. 10. in 19. 10. 2023, Ljubljana

Good Practice Webinar: Rural areas in the energy transition

24. 10. 2023

JAVNI RAZPISI za PRP 2014-2020 in SN SKP 2023-2027

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
SKP IRP30:
Javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023
15. 11. 2023
1.900.800 EUR
IRP 24:
Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023
21. 9. 2023
12.162.120 EUR
Podukrep 16.2:
6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
20. 9. 2023
2.250.000 EUR
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet