Pozdravljeni ,

Letos, še posebej pa poleti, so velik del države prizadeli katastrofalni izredni vremenski dogodki. Zato je, za zahtevke za podpore iz zbirne vloge za leto 2023, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo navodila za uveljavljanje višje sile.

Vabimo vas, da se v petek, 15. septembra 2023, udeležite javnega dogodka z naslovom: “Ljubljanica, reka sedmih imen, reka, ki povezuje”. Z namenom spodbujanja in krepitve modrega gospodarstva v širši regiji in vzpostavitve okvirja za trajnostni razvoj podeželja bodo na dogodku predstavljeni potenciali zelene regije, ki gradijo identiteto porečja Ljubljanice. Med glavnimi govorci na dogodku pa bo tudi gospa Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za konec pa vas ponovno vabimo, da izpolnite anketo za podajanje predlogov za tematiko projektov Evropskega partnerstva za inovacije.

Če imate fotografijo, novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in z veseljem jo bomo delili v naslednji številki.

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Otrok v vozičku uživa v senenem sladoledu
V nedeljo, 27. 8. 2023, so se obiskovalci razstavišča Šolskega centra Šentjur, na sejmu AGRA, lahko posladkali in ohladili s sladoledom iz senenega mleka.
Avtor: Šolski center Šentjur

AKTUALNE NOVICE

Uveljavljanje primera višje sile zaradi izrednih vremenskih razmer
Za zahtevke za podpore iz zbirne vloge za leto 2023 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo navodila za uveljavljanje višje sile. Navodilo upošteva Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki v primeru kmetijstva velja za vse izredne vremenske dogodke, ki so se zgodili od 1. 1. 2023 do 1. 9. 2023 in so prizadeli kmetijska gospodarstva.

Dijaki s sladoledom iz senenega mleka na sejmu AGRA
Šolski center Šentjur se je v sodelovanju z Mrežo za podeželje in Zvezo slovenske podeželske mladine predstavljal na pomurskem sejmu Agra 2023 z lastnim živilskim proizvodom, sladoledom iz senenega mleka, ter hkrati spodbujal mlade obiskovalce za odločitev šolanja za kmetijske in živilske poklice. Cilj je bil tudi izpostaviti pomembnost poklica »biti kmet«.

Dogodek: Ljubljanica, reka sedmih imen, reka, ki povezuje
Vabljeni ste na prvi javni dogodek iniciative z naslovom: “Ljubljanica, reka sedmih imen, reka, ki povezuje”, ki bo potekal v petek, 15. septembra 2023, ob 15.00 v Cankarjevem domu na Vrhniki.
Med glavnimi govorci na dogodku so tudi gospa Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospa Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo RS, direktor Turizma Bohinj, gospod Klemen Langus, in poslanec evropskega parlamenta, gospod Franc Bogovič.
Več informacij o dogodku vam je na voljo v vabilu na povezavi zgoraj!

V javni obravnavi predlog Uredbe o izvajanju intervencije Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 7. 9. 2023 v postopek medresorskega usklajevanja in javne obravnave poslalo predlog Uredbe o izvajanju intervencije Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027. Predlog uredbe je tudi objavljen na portalu E-demokracija.

Objavljena anketa za predloge tematik projektov Evropskega partnerstva za inovacije
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi v novem programskem obdobju nadaljuje uspešno izvajanje projektov evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI). Z namenom, da pripomoremo k čim boljšim rešitvam za izzive pri kmetovanju, vas vabimo k izpolnitvi kratke spletne ankete za predloge tematik za projekte EIP. Rok za posredovanje predlogov tematik je 22. 9. 2023.
Izžrebali smo nagrajence glasovanja za Naj EU projekt 2023
Zaključilo se je glasovanje za Naj EU projekt 2023. Prispelo je 1207 glasov - največ jih je prejel projekt RANE EKRANA, ki naslavlja alarmanten problem digitalne zasvojenosti, ki se tudi v Sloveniji hitro in vidno širi med otroci in mladimi.

Poziv za članstvo v tematski skupini za oblikovanje in izvajanje Eko-shem v novih strateških načrtih SKP
Evropska mreža za SKP vas vabi, da izrazite svoje zanimanje za sodelovanje v novi tematski skupini za oblikovanje in izvajanje Eko-shem v novih strateških načrtih SKP. Sodelovanje v tematski skupini vam ponuja priložnost za izmenjavo izkušenj o različnih pristopih k oblikovanju Eko-shem, raziskovanje relativnih prednosti uporabljenih pristopov, raziskovanje vprašanj v zvezi z izvajanjem Eko-shem ter razvoj idej in priporočil za izboljšave načrtovanje in/ali izvajanje ekološke sheme v prihodnjih letih. Ekosheme so pomembna novost v okviru neposrednih plačil skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, osredotočena na obravnavo podnebja, okolja, dobrega počutja živali in protimikrobne odpornosti. Svoj interes za sodelovanje v tematski skupini lahko izrazite do 9. septembra 2023. V primeru, da se prijavite in ste izbrani za članstvo v tematski skupini, vas prosimo, da nas o tem obvestite, saj bi se želeli povezati o vsebini tematske skupine.

NATEČAJ AGROBIZNIS HI-TECH 2023: Iščejo se nove visokotehnološke rešitve v agroživilstvu!
V Agrobiznisovem hi-tech natečaju že petič iščemo ponudnike in uporabnike naprednih tehnologij, ki lahko izboljšajo učinkovitost prehranske verige. Spoznajte zadnje zmagovalce in se prijavite v natečaj! Prijave za tekoče leto zbirajo do 15. oktobra 2023.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Projekt je namenjen posredovanju znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim KMG, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja.
na povezavi zgoraj lahko najdete vse prihajajoče aktivnosti povezane s projektom na enem mestu.

LEADER

EU CAP Network delavnica o programu LEADER in CLLD
Delavnica bo izvedena v Sloveniji 18. in 19. oktobra 2023. Ponudila bo priložnost za izmenjavo izkušenj in praktičnih rešitev za izboljšanje izvajanja multi-funded CLLD ter podala pregled različnih načinov financiranja po vsej EU. Delavnica bo tudi zbrala ideje o tem, kako najbolje izkoristiti vire financiranja CLLD v prihodnjem programskem obdobju.

PRENOS ZNANJA

Projekt EIP Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev
Preberite si o nedavno zaključenem projektu EIP, ki se je ukvarjal z aktivnostmi namenjenimi ohranjanju in povečanju biodiverzitete gozdnega roba – meje med gozdom in kmetijskimi površinami, ki predstavlja izjemno pester del gozdnega ekosistema, ter‍ varovanje in razširjanje gozdnega roba.


NAPOVEDNIK

09
SEPTEMBER 2023

Vabilo na specializirano predavanje in ogled dobre prakse, Ekološko kmetovanje, ekološko zeliščarstvo in ekološko zelenjadarstvo

8. 9. 2023, Šalovci

Podobe bistriških domačij

8. 9. in 9. 9. 2023, Bistriški grad in okolica

Vabilo na prikaz dobre prakse, ekološka kmetija Voglenik

12. 9. 2023, Ravne na Koroškem

Vabilo na dva ogleda dobrih praks ekološke pridelave oljk v tujini (HRVAŠKA ISTRA)

12. 9. 2023, Hrvaška Istra

Predavanje in prikaz dobre prakse s področja ekološkega sadjarstva, kmetija Kašnik

12. 9. 2023, Vrba

Vabilo na predavanje Ekološko vrtnarstvo in predelava vrtnin, Podgorci

13. 9. 2023, Cvetkovci

Prikaz dobre prakse Ekološko vrtnarstvo in predelava vrtnin, kmetija Pukšič

13. 9. 2023, Jastrebci

Dan koruze 2023 v Jabljah

13. 9. 2023, Jablje

Prikaz dobre prakse ekološke reje živali, pridelava zelenjadnic in poljščin

14. 9. 2023, Žirovski vrh sv. Antona

Ljubljanica, reka sedmih imen, reka, ki povezuje

15. 9. 2023, Vrhnika

Vabilo na specializirano predavanje s prikazom dobre prakse – ekološko čebelarjenje

18. 9. 2023, Pivka

Webinar: Predavanje Ekološko in biodinamično žlahtnjenje

20. 9. 2023, preko spleta

Vabilo na specializirano predavanje s prikazom dobre prakse – ekološko čebelarjenje

25. 9. 2023, Studenec

Vabilo na prikaz dobre prakse, ekološka reja krav dojil

26. 9. 2023, Juršinci

Webinar: Predavanje Kakovost v ekološkem in biodinamičnem kmetovanju

27. 9. 2023, preko spleta

Rok za oddajo prijav na razpis za evropsko nagrado Natura 2000, Evropska Komisija

29. 9. 2023

Praznik biodinamike

30. 9. 2023, Ljubljana
10
OKTOBER 2023

Webinar: Kakovost ekoloških pridelkov oziroma živil v primerjavi s konvencionalnimi in vpliv na zdravje

4. 10. 2023, preko spleta

Praznik kozjanskega jabolka

7. do 8. 10. 2023, Podsreda, Kozjanski park

Vabilo na specializirano predavanje s področja ekološke reje živali in prikazom dobre prakse

12. 10. 2023, Šentjanž pri Dravogradu

Nacionalni posvet: Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni?

17. 10. 2023, Ljubljana

Vabilo na prikaz dobre prakse, pridelava in predelava sadja, zelišč

13. 10. 2023, Podvelka, Koroška

EU CAP Network delavnica o programu LEADER in CLLD

18. 10. in 19. 10. 2023, Ljubljana

JAVNI RAZPISI za PRP 2014-2020 in SN SKP 2023-2027

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 16.2:
6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
20. 9. 2023
2.250.000 EUR
IRP 24:
Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023
21. 9. 2023
12.162.120 EUR
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet