Pozdravljeni ,

Slovenija je še vedno pretresena zaradi posledic nedavnih poplav, zato tudi danes delimo številne napotke na to temo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja določbo interventnega zakona, ki bo za primere iz ujm zadnjih tednov uredila prijavo višje sile ali izrednih dogodkov. Za prijavo višje sile ne bo veljal običajni 15-dnevni rok, pač pa skrajni rok – to je 2. november 2023.

Tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije po svojih močeh pomaga kmetom pri odpravi posledic poplav in drugih ujm. Poziva vas, da pokličite svojega kmetijskega svetovalca ali pa kmetijsko-gozdarski zavod ter sporočite svoje potrebe na kmetiji pri odpravi posledic poplav. Na omenjeni spletni strani najdete tudi aktualne napotke v zvezi s poplavami.

Delimo tudi prijazno obvestilo Zveze biodinamikov Slovenije, v kateri so se odločili deliti dva njihova preparata, ki bosta vrnila življenje poplavljeni zemlji. Oba prinašata obilje mikroorganizmov in spodbujata njihov razvoj. Interesenti naj se javijo na njihov mail zveza.biodinamikov@gmail.com ali obrnejo na regionalna društva.

Vabimo vas še, da v NAPOVEDNIKU preverite res pestre dogodke. Možen je ogled številnih dobrih praks in demonstracijskih prikazov.

Če imate fotografijo, novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in z veseljem jo bomo delili v naslednji številki.

Prijetno poletje,
Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Na Ekološki kmetiji Mlinarič so lansko leto prvič posejali pol hektarja sirka. Ob spoznavanju te manj znane žitarice so z nami podelili svojo izkušnjo:
"Sirek je lepo rasel in pred kratkim smo poskusili stisniti sok iz stebel, kar je bila spet posebna izkušnja. Sok res vsebuje veliko sladkorjev, je zanimivega, vendar zelo intenzivnega okusa, prav tako melasa, ki smo jo poskusno skuhali. Žal ga kot sladkorni dodatek pri kuhanju marmelad in sokov ne bomo mogli uporabiti, ker bi okus prevladal nad nežnim okusom sadja. Mogoče bomo v prihodnosti tak sok ali sirup lahko pripravljali in ponudili takšnega kot je, saj vsebuje veliko sestavin, ki imajo veliko pomembnih koristi za naš organizem. Sedaj bomo počakali, da sirek dozori, nekaj ga bomo prihranili za seme, nekaj semena pa bomo zmleli v brezglutensko moko, saj sirek ne vsebuje glutena."
Če bi radi izvedeli več, kontaktirajte Ekološko kmetijo Mlinarič!
Sirek, avtor: Darja Mlinarič.

AKTUALNE NOVICE

Objavljena uredba za mlade kmete in medgeneracijski prenos znanja
Obveščamo vas, da je objavljena Uredba o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Upravičencem iz prizadetih območij glede izpolnjevanja obveznosti iz odločb o pravici do sredstev
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja podaja navodila upravičencem iz prizadetih območij glede izpolnjevanja obveznosti iz odločb o pravici do sredstev.

Začasni ukrepi v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023.

NATEČAJ AGROBIZNIS HI-TECH 2023: Iščejo se nove visokotehnološke rešitve v agroživilstvu!
Prijave za tekoče leto zbirajo od 15. aprila do 15. oktobra 2023.

EU projekt, moj projekt 2023
Do 31. avgusta je odprto glasovanje za naj projekt v okviru natečaja "EU projekt, moj projekt 2023". Predstavljenih je 12 projektov, med njimi tudi projekt LEADER, sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, z naslovom "Lokalna eko zdrava tržnica" (LAS Prlekija). Vzpostavitev lokalne eko zdrave tržnice na trenutni lokaciji v naselju Šafarsko, kjer se bo točno vedelo kdo in kaj prodaja (z ustreznimi listinami in certifikati o neoporečnosti pridelkov in izdelkov) bo inovativno povezovala različne oblike trženja lokalnih eko izdelkov doma in drugod. Glasujte z zgodbo, ki vas najbolj nagovori!

Razpis Evropske SKP mreže za strokovnjake za nove fokusne skupine
Evropska SKP mreža je objavila razpis za strokovnjake za nove tri fokusne skupine:
- Regenerative agriculture for soil health,
- Crop associations including Milpa and protein crops,
- Competitive and resilient mountain areas
Vabljeni, da se do 11. 9. 2023 prijavite oz. da posredujete relevantnim strokovnjakom, saj je zaželjeno, da imamo tudi predstavnike iz Slovenije.

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

Znanje o volku je obvezna oprema za ohranjanje vrste v prihodnje
V projektu LIFE WOLFALPS EU izvajajo številne izobraževalne aktivnosti za šolske otroke in učitelje. Z izobraževalnimi delavnicami so dosegli že skoraj 1.000 slovenskih učencev, vse od vrtca do srednje šole.

Letos intenzivnejši nadzor v gozdovih
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Inšpekcijo za gozdarstvo letos začel intenzivneje izvajati gozdarski nadzor. Z okrepljenim nadzorom bodo obiskovalce gozda seznanjali s pravili obiskovanja in nabiralništva v gozdu.

Nov pregledovalnik projektov LIFE programa
Cilj novega pregledovalnika je prikazati učinke LIFE projektov od leta 2014 ter ob tem povečati tudi transparentnost. Uporabniki lahko dostopajo do informacij o financiranju, udeležencih in trenutnem stanju več kot 1.400 projektov.

Novičnik Evropske Komisije o Naturi 2000
V zadnji številki novičnika Evropske Komisije o Naturi 2000 si lahko preberete oceno učinkovitosti upravljanja posebnih območij varstva (SPA), več o projektu desetih držav članic za varstvo ptic kmetijske krajine v EU in o novostih pregledovalnika Natura 2000.

Javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE
Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo javni poziv za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE, podprograma Narava in biotska raznovrstnost - za leto 2023. Do sofinanciranja bodo upravičeni vsi, na podlagi tega poziva pravočasno predloženi, projekti, izbrani s strani Evropske komisije.

Kozjanski park uspešno pridobil sredstva za projekt »Jabka«
Namen projekta Oblikovanje javne turistične infrastrukture Kozjanskega parka kot podpora trajnostnemu turizmu »Jabka« je usmerjati obisk in razporeditev obiskovalcev na območju naravnih znamenitosti Kozjanskega parka. Z ureditvijo Interpretacijskega centra visokodebelnih travniških sadovnjakov bodo predstavili enega najpomembnejših habitatov Kozjanskega parka.

Aplikacija ePtice
Na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so v projektu LIFE Stržen razvili mobilno aplikacijo ePtice Notranjskega parka, ki omogoča vnos podatkov o pticah neposredno na terenu.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

Vprašalnik za ekološke kmetije
V okviru projekta Inputi v ekološkem kmetijstvu, ki poteka na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, je bil pripravljen vprašalnik, s katerim želijo pridobiti informacije glede (u)porabe in potreb ekoloških kmetovalcev po sredstvih/inputih na slovenskih ekoloških kmetijah, ki ne izvirajo iz lastnega kmetijskega gospodarstva in jih skladno z zakonodajo ekološkega kmetijstva lahko dokupijo v trgovski mreži ali z druge kmetije. Vprašalnik je namenjen samo EKOLOŠKIM KMETIJAM. V kolikor ste sami med njimi, vas raziskovalci naprošajo, da ga do 15. 9. 2023 izpolnite. Za več informacij o vprašalniku se lahko obrnete na Tatjano Navršnik, dipl. inž. ekološkega kmetijstva (tatjana.navrsnik@um.si).

Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Na enem mestu najdete različne novice in dogodke za ekološko kmetovanje!

Vabilo ekološkim kmetijam
Ekološke kmetije, ki potrebujete pomoč pri razvoju vaše kmetije in prodajnih poti, se lahko brezplačno vključite v program svetovanja oziroma pomoči, ki jo nudijo različni strokovnjaki. Aktivnosti se bodo izvajale v obliki svetovanja na terenu oz. kmetijah in preko telefona oz. e-pošte. Program bo potekal od julija do novembra 2023.

MLADI KMETJE

VABILO na predstavitev intervencij in dela na področju mladih kmetov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine vas lepo vabimo na predstavitev intervencij in dela na področju mladih kmetov, ki bo v sredo, 30. avgusta 2023, ob 14:30, na Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, v Gornji Radgoni.

DELIMO DOBRE ZGODBE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

To je kmet, ki je hlev spremenil v proizvodnjo bučnega čipsa
Boštjan Kmetec je bil kot mladi prevzemnik ob bolezni govedi na veliki preizkušnji. Zato se je z govedoreje preusmeril na živilskopredelovalno industrijo. Danes v svoji proizvodnji v sodelovanju z Oljarno Kocbek izdeluje bučni prigrizek po lastni recepturi.

LEADER

Evropski kongres lokalnih akcijskih skupin 2023, Bruselj, 18. – 19. 12. 2023
Decembra bo na treh lokacijah v Bruslju potekal pomemben evropski LEADER dogodek. S parlamentarnimi in komisijskimi uradniki bom razpravljali o prihodnosti programa LEADER v okviru evropskih politik. Hkrati bo potekalo tekmovanje za najboljši LEADER projekt. Bodite pogumni in se potegujte za Evropske LEADER nagrade. Pred-registracija je sedaj možna preko povezave TUKAJ.
Delegacijo DRSP bo koordiniral Primož Kroflič (primoz.kroflic@simbio.si), ki ga obvestite o svoji prijavi. Sporočite tudi ali lahko uredite srečanje s katerim od naših EU poslancev.


NAPOVEDNIK

08
AVGUST 2023

Vabilo na prikaz dobre prakse – Ekološka živinoreja in pridelava ekološke krme na travinju

21. 8. 2023

Vabilo na specializirano predavanje - USPEŠNA EKOLOŠKA PRIDELAVA ŽIT & Ogled dobre prakse: Ekološka kmetija Slavič - Vila Natura

21. 8. 2023, Vučja vas / Murska Sobota

Prikaz možnosti ureditve preskrbe z vodo na pašnikih ali odprtih hlevih / Koroška

22. 8. 2023

Ekološka reja govedi

22. 8. 2023, Domžale (na Rodici)

Vabilo na ogled dobre prakse ekološko poljedelstvo, perutninarstvo, dopolnilna dejavnost na kmetiji in trženje

22. 8. 2023, Ekološka kmetija Paldauf, Vučja vas, Križevci pri Ljutomeru

Od semena do semena

23. 8. 2023, Lesce

Vabilo na ogled dobre prakse: Ekološka živinorejska kmetija Zabukovec – Priložnosti ekološke živinoreje

23. 8. 2023

Vabilo na demonstracijski prikaz – avtomatizacija namakanja

23. 8. 2023

Vabilo na demonstracijsko delavnico, habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR)

23. 8. 2023, Ljubljansko barje

Okrogla miza "KOLOBAR, KLJUČ DO RODOVITNOSTI TAL

26. 8. 2023, sejem AGRA v Gornji Radgoni

Senena prireja - Rešitev za manjše in hribovske kmetije

28. 8. 2023 ob 14.15 uri, sejem AGRA v Gornji Radgoni

Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov na kmetijskih zemljiščih

28. 8. 2023, sejem AGRA v Gornji Radgoni

VABILO na predstavitev intervencij in dela na področju mladih kmetov

30. 8. 2023, sejem AGRA v Gornji Radgoni, zaželena je predhodna prijava

Dogodek hibridnega mreženja: "InMeet4Business AGRA 2023"

30. - 31. 8. 2023, sejem AGRA v Gornji Radgoni (rok za prijavo: 23. avgust 2023)
09
SEPTEMBER 2023

Foto natečaj “S kmetije na menije”

do 3. 9. 2023

Vabilo na specializirano predavanje s prikazom dobre prakse – ekološko čebelarjenje

18. 9. 2023, Pivka

Rok za oddajo prijav na razpis za evropsko nagrado Natura 2000, Evropska Komisija

29. 9. 2023

Praznik biodinamike

30. 9. 2023, Ljubljana
10
OKTOBER 2023

Praznik kozjanskega jabolka

7. do 8. 10. 2023, Podsreda, Kozjanski park

JAVNI RAZPISI za PRP 2014-2020 in SN SKP 2023-2027

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 16.2:
6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
20. 9. 2023
2.250.000 EUR
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet