Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo po svojih močeh pomagala kmetom pri odpravi posledic poplav in drugih ujm, ki so nedavno prizadela skoraj celotno Slovenijo. KGZS med drugim poziva, da prek kmetijsko-gozdarskih zavodov oziroma terenskih kmetijskih svetovalcev (svetovalk) posredujete tako svoje potrebe po voluminozni krmi kot morebitne viške. Pokličite svojega kmetijskega svetovalca ali pa kmetijsko-gozdarski zavod in sporočite svoje podatke. Na voljo je tudi spletni obrazec Rabim-nudim pomoč na kmetiji, preko katerega sporočite ali pomoč nudite ali jo potrebujete. Javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS bo skupaj z zadrugami poskrbela za ostalo oziroma vas bo med seboj povezala.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je pripravila posebna navodila oziroma postopke ravnanja imetnikov rejnih živali / izvajalcev dejavnosti, ki so bili prizadeti v poplavah. E-naslov za vprašanja v zvezi s poplavami iz področja dela, ki ga pokriva UVHVVR, je poplave.uvhvvr@gov.si.

Vlada Republike Slovenije pa je vzpostavila spletno mesto z vsemi pomembnimi informacijami glede poplav, na kateri med drugim najdete tudi spletno aplikacijo Poplave 2023, namenjeno ponudbam pomoči za prizadete v poplavah.

Vabimo vas še, da v NAPOVEDNIKU preverite res pestre dogodke. Možen je ogled številnih dobrih praks in demonstracijskih prikazov.

Če imate fotografijo, novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in z veseljem jo bomo delili v naslednji številki.

Prijetno branje novic in hvala za zaupanje,
Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Repa v vodi, avtor: Danica Novak, Foto natečaj Moje podeželje.

AKTUALNE NOVICE

Sprejeta uredba o skupnih določbah za ne-IAKS intervencije strateškega načrta
S sprejetjem uredbe se poenotijo skupna določila med različnimi intervencijami in podintervencijami in razbremenijo posamezni področni predpisi. Slednji se bodo lahko osredotočali izključno na specifično vsebino, vse ostalo, kar je skupno in splošno, pa je za vse urejeno v tej uredbi.

Opozorilo glede oddaje zahtevkov za izplačilo pri M6.3
Ob poteku oddaje zahtevkov za izplačilo drugega obroka na podukrepu M06.3 Agencija zaproša za upoštevanje navodil.

Objavljeno Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 za leto 2022
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020) za leto 2022. Letno poročilo je bilo junija 2023 obravnavano na seji Odbora za spremljanje in zatem tudi posredovano Evropski komisiji, ki ga je 2. 8. 2023 potrdila brez pripomb.

Smernice predsednice RS Rodovitna prst za dobro kmeta in okolja
Objavljamo smernice predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar Rodovitna prst za dobro kmeta in okolja, ki so tudi objavljene na spletni strani UPRS.
Smernice za ohranitveno kmetijstvo za ohranjanje rodnosti prsti je predsednici pripravila strokovna skupina iniciative za osveščanje o krizi prsti in potrebe po ohranitvenem kmetijstvu.

Opozorilo o zatiranju pelinolistne ambrozije
KGZS opozarja, da se ambrozija na kmetijskih zemljiščih pogosto pojavlja na strniščih po žetvi žit in oljne ogrščice ter ob robovih posejanih njiv koruze, v oljnih bučah, ob sušenju cime krompirja, v vrtninah... Smiselno bi bilo očistiti robove njiv mehansko ali kemično (večkratna košnja, mulčenje ali poškropimo s herbicidom), da preprečimo semenje pelinolistne ambrozije.

Nova številka revije Lovec
V julijski številki revije Lovec pišejo med drugim o oceni številčnosti populacije medveda v Sloveniji z genetskim monitoringom.

NATEČAJ AGROBIZNIS HI-TECH 2023: Iščejo se nove visokotehnološke rešitve v agroživilstvu!
Prijave za tekoče leto zbirajo od 15. aprila do 15. oktobra 2023.


EU projekt, moj projekt 2023
Odprto je glasovanje za naj projekt v okviru natečaja "EU projekt, moj projekt 2023". Predstavljenih je 12 projektov, med njimi tudi projekt LEADER, sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, z naslovom "Lokalna eko zdrava tržnica" (LAS Prlekija). Vzpostavitev lokalne eko zdrave tržnice na trenutni lokaciji v naselju Šafarsko, kjer se bo točno vedelo kdo in kaj prodaja (z ustreznimi listinami in certifikati o neoporečnosti pridelkov in izdelkov) bo inovativno povezovala različne oblike trženja lokalnih eko izdelkov doma in drugod. Glasujte z zgodbo, ki vas najbolj nagovori!

Razpis Evropske SKP mreže za strokovnjake za nove fokusne skupine
Evropska SKP mreža je objavila razpis za strokovnjake za nove tri fokusne skupine:
- Regenerative agriculture for soil health,
- Crop associations including Milpa and protein crops,
- Competitive and resilient mountain areas
Vabljeni, da se do 11. 9. 2023 prijavite oz. da posredujete relevantnim strokovnjakom, saj je zaželjeno, da imamo tudi predstavnike iz Slovenije.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

Vprašalnik za ekološke kmetije
V okviru projekta Inputi v ekološkem kmetijstvu, ki poteka na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, je bil pripravljen vprašalnik, s katerim želijo pridobiti informacije glede (u)porabe in potreb ekoloških kmetovalcev po sredstvih/inputih na slovenskih ekoloških kmetijah, ki ne izvirajo iz lastnega kmetijskega gospodarstva in jih skladno z zakonodajo ekološkega kmetijstva lahko dokupijo v trgovski mreži ali z druge kmetije. Vprašalnik je namenjen samo EKOLOŠKIM KMETIJAM. V kolikor ste sami med njimi, vas raziskovalci naprošajo, da ga izpolnite.

Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Na enem mestu najdete različne novice in dogodke za ekološko kmetovanje!

Vabilo ekološkim kmetijam
Ekološke kmetije, ki potrebujete pomoč pri razvoju vaše kmetije in prodajnih poti, se lahko brezplačno vključite v program svetovanja oziroma pomoči, ki jo nudijo različni strokovnjaki. Aktivnosti se bodo izvajale v obliki svetovanja na terenu oz. kmetijah in preko telefona oz. e-pošte. Program bo potekal od julija do novembra 2023.

MLADI KMETJE

VABILO na predstavitev intervencij in dela na področju mladih kmetov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine vas lepo vabimo na predstavitev intervencij in dela na področju mladih kmetov, ki bo v sredo, 30. avgusta 2023, ob 14:30, na Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, v Gornji Radgoni.

DELIMO DOBRE ZGODBE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

Tako se andragoginja iz klasičnega turizma na kmetiji usmerja v velnes
Razvija tudi tretmaje za regeneracijo, na posestvu Na kupčku pa parom ponuja čisto nasprotje od (vele)mestnega življenja - mir, počitek in sprostitev v naravi.

LEADER

Evropski kongres lokalnih akcijskih skupin 2023, Bruselj, 18. – 19. 12. 2023
Decembra bo na treh lokacijah v Bruslju potekal pomemben evropski LEADER dogodek. S parlamentarnimi in komisijskimi uradniki bom razpravljali o prihodnosti programa LEADER v okviru evropskih politik. Hkrati bo potekalo tekmovanje za najboljši LEADER projekt. Bodite pogumni in se potegujte za Evropske LEADER nagrade. Pred-registracija je sedaj možna preko povezave TUKAJ.
Delegacijo DRSP bo koordiniral Primož Kroflič (primoz.kroflic@simbio.si), ki ga obvestite o svoji prijavi. Sporočite tudi ali lahko uredite srečanje s katerim od naših EU poslancev.


NAPOVEDNIK

08
AVGUST 2023

Prikaz možnosti ureditve preskrbe z vodo na pašnikih ali odprtih hlevih

11. 8. 2023, Sevnica/Bela krajina

Večer Vinske kleti Metlika

11. 8. 2023, Metlika

Poletno vinsko doživetje v okviru Praznika terana in pršuta

11. 8. 2023, Sežana

61. dan hmeljarjev 2023

13. 8. 2023, Braslovče

Vabilo na specializirano predavanje/delavnico - BIOTIČNO VARSTVO

17. 8. 2023, Pivola, Hoče

Demonstracijski prikaz - namakanje

17. 8. 2023, Maribor - obvezna prijava

VABILO na prikaz Možnosti ureditve preskrbe z vodo na pašnikih ali odprtih hlevih / Slovenj Gradec / Zgornja Savinjska dolina

17. 8. 2023, Slovenj Gradec

Vabilo na prikaz dobre prakse – Ekološka živinoreja in pridelava ekološke krme na travinju

21. 8. 2023

Vabilo na specializirano predavanje - USPEŠNA EKOLOŠKA PRIDELAVA ŽIT & Ogled dobre prakse: Ekološka kmetija Slavič - Vila Natura

21. 8. 2023, Vučja vas / Murska Sobota

Prikaz možnosti ureditve preskrbe z vodo na pašnikih ali odprtih hlevih / Koroška

22. 8. 2023

Vabilo na ogled dobre prakse: Ekološka živinorejska kmetija Zabukovec – Priložnosti ekološke živinoreje

23. 8. 2023

Vabilo na demonstracijski prikaz – avtomatizacija namakanja

23. 8. 2023

Vabilo na demonstracijsko delavnico, habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR)

23. 8. 2023, Ljubljansko barje

Okrogla miza "KOLOBAR, KLJUČ DO RODOVITNOSTI TAL

26. 8. 2023, sejem AGRA v Gornji Radgoni

Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov na kmetijskih zemljiščih

28. 8. 2023, sejem AGRA v Gornji Radgoni

VABILO na predstavitev intervencij in dela na področju mladih kmetov

30. 8. 2023, sejem AGRA v Gornji Radgoni, zaželena je predhodna prijava

Dogodek hibridnega mreženja: "InMeet4Business AGRA 2023"

30. - 31. 8. 2023, sejem AGRA v Gornji Radgoni (rok za prijavo: 23. avgust 2023)

Foto natečaj “S kmetije na menije”

22. 6. do 3. 9. 2023
09
SEPTEMBER 2023

Vabilo na specializirano predavanje s prikazom dobre prakse – ekološko čebelarjenje

18. 9. 2023, Pivka

Praznik biodinamike

30. 9. 2023, Ljubljana
10
OKTOBER 2023

Praznik kozjanskega jabolka

7. do 8. 10. 2023, Podsreda, Kozjanski park

JAVNI RAZPISI za PRP 2014-2020 in SN SKP 2023-2027

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 16.2:
6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
20. 9. 2023
2.250.000 EUR
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
V teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini
Veljavnost razpisa: 31. 08. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih (BIZI NOO); roki za prijave so še: 1. 9. 2023, in 29. 9. 2023.

P1 plus 2023 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Vlogo se lahko odda še na naslednje prijavne roke: 1. 9., 15. 9., 1. 10., in 15. 10. 2023.

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


AGRO - KMETIJSKA ZEMLJA do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO PF do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO DOPOLNILNE do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO ZEMLJA in GOZD do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij; Rok za prijavo: 30.06.2024 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov
Rok za prijavo 13. 1. 2025

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025; Rok za prijavo: 19. 3. 2025

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi) za 2014-2020

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za 2023-2027

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet