Preplet_glava_300dpi

Vprašalnik za ekološke kmetije

Spoštovani,

V okviru projekta "Inputi v ekološkem kmetijstvu", ki poteka na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, je bil pripravljen vprašalnik, s katerim želijo pridobiti informacije glede (u)porabe in potreb ekoloških kmetovalcev po sredstvih/inputih na slovenskih ekoloških kmetijah, ki ne izvirajo iz lastnega kmetijskega gospodarstva in jih skladno z zakonodajo ekološkega kmetijstva lahko dokupijo v trgovski mreži ali z druge kmetije.

Vprašalnik je namenjen samo EKOLOŠKIM KMETIJAM. V kolikor ste sami med njimi, vas raziskovalci naprošajo, da ga izpolnite.

V naslednji fazi projekta bo oblikovana spletna stran / aplikacija dovoljenih sredstev v ekološkem kmetijstvu, ki bo po vzoru FiBL- ove INPUT liste na voljo vsem zainteresiranim uporabnikom: kmetom, strokovnim službam, kontrolorjem, vrtičkarjem... skratka vsem, ki jih bo zanimalo, kaj smejo oz. kaj lahko na ekološki kmetiji ali na lastnih vrtovih uporabljajo in je dovoljeno po veljavni zakonodaji v ekološkem kmetijstvu. Kot kaže bodo ta sredstva v prihodnje dovoljena tudi na vseh občutljivih območjih (vodovarstvena, Natura 2000, zavarovana območja,...).

Vprašalnik prosimo izpolnite do 15. 9. 2023.

Za več informacij o vprašalniku se lahko obrnete na Tatjano Navršnik, dipl. inž. ekološkega kmetijstva (tatjana.navrsnik@um.si).

Mreža za podeželje
Vprašalnik:
Vprašalnik o uporabi in potrebi po različnih sredstvih, ki se smejo uporabiti na ekoloških kmetijah v Sloveniji