Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,


ste vedeli, da smo včeraj praznovali svetovni dan sladoleda?
Države članice EU so v letu 2021 proizvedle več kot 3,1 milijarde litrov sladoleda oz. za 4 % več kot leto prej. Največja proizvajalka je bila Nemčija. Slovenija je lani uvozila za skoraj 18 milijonov EUR sladoleda, izvozila pa ga je za skoraj petkrat toliko.

Kljub temu, da je potekel rok, smo še vedno odprti za "last minute" predloge dobrih praks podeželja za evropski natečaj ARIA 2023. Nekaj dobrih zgodb smo že prejeli, a bi jih želeli še več. Natečaj je priložnost, da Sloveniji in Evropi pokažemo projekte, sofinancirane v okviru skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022.

Če imate novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in z veseljem jo bomo delili v naslednji številki.

Lep pozdrav,
Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Ena poletna fotka, ob kateri se prileže sladoled!
Sončni zahod nad kmetijsko krajino, avtor: Janez Šivic / foto natečaj Moje podeželje.

AKTUALNE NOVICE

Želite svojo kmetijo prilagoditi podnebnim spremembam?
KGZS vas poziva, da se vključite v projekt Climate Farm Demo oziroma v vseevropsko mrežo demonstracijskih kmetij, na katerih se bodo izvajale in prikazovale podnebno pametne rešitve za ogljično nevtralno Evropo.

Vabilo k izpolnitvi vprašalnika EIT CLIMATE KIC o uspešnih projektih v prehranski verigi
Prijazno vas vabimo k izpolnitvi kratkega vprašalnika na temo uspešnih projektov v prehranskem sistemu. Ta vprašalnik je del aktivnosti, ki jih vodi Vlada RS v sodelovanju z mednarodno organizacijo EIT CLIMATE KIC v okviru projekta celovitega razogljičenja v prehranskem sistemu.

Stanje na odprtih javnih razpisih za intervencije čebelarskih proizvodov do 7. julija 2023
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poroča o stanju na trenutno odprtih čebelarskih javnih razpisih. Na vseh treh javnih razpisih so zaenkrat razpoložljiva sredstva še na voljo.

VIDEO: Predstavitev 6. javnega razpisa M16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Za vse, ki ste spregledali predstavitev 6. javnega razpisa M16.2 "Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij", vam prilagamo povezavo na video vsebino predstavitve. Za vse dodatne informacije so na voljo INFO točke, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji na strani MKGP.

Izobraževanje za poročanje o cenah kmetijskih in živilskih proizvodov
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je pripravila spletno izobraževanje za zavezance, ki so v skladu z Odredbo o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov dolžni poročati podatke o odkupnih in prodajnih ponderiranih cenah količinah in poreklu kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov. Izobraževanje bo potekalo v torek, 18. 7. 2023, v času od 10. do 12. ure, preko spleta.

Nujna poostrena zaščita pred afriško prašičjo kugo
V trenutno zelo visoki ogroženosti rej prašičev glede afriške prašičje kuge je nujno, da rejci zahtevate 72 urni biovarnostni premor za vse vstope veterinarjev, svetovalcev, kontrolorjev, kupcev in ostalih.

Razpis Evropske SKP mreže za strokovnjake za nove fokusne skupine
Evropska SKP mreža je objavila razpis za strokovnjake za nove tri fokusne skupine:
- Regenerative agriculture for soil health,
- Crop associations including Milpa and protein crops,
- Competitive and resilient mountain areas
Vabljeni, da se do 11. 9. 2023 prijavite oz. da posredujete relevantnim strokovnjakom, saj je zaželjeno, da imamo tudi predstavnike iz Slovenije.

Kako odkleniti potencial »srebrne ekonomije« na evropskem podeželju
Preberite članek projekta SHERPA o izzivih in ekonomskih priložnostih staranja prebivalstva na podeželju in izvedite večo projektu Srebrni MSP, iniciativah in načinih kako uporabiti potencial srebrne ekonomije na podeželju.

Pridružite se Podeželskemu paktu
Namen Pakta za podeželje EU je doseči močnejša, bolj povezana, odporna in uspešna podeželska območja v EU do leta 2040. Ustvarja možnosti za sodelovanje med organi in deležniki na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Lahko se pridružite skupnosti RuralPact in sodelujete v razpravi o njenem razvoju in izvajanju.

MLADI KMETJE

Išče se "Inovativni mladi kmet 2023"
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju, zato vabita mlade kmetice in kmete k oddaji vlog za izbor Inovativna mlada kmetica oziroma inovativni mladi kmet 2023.
Naziv se podeljuje kandidatu, ki živi in dela na kmetiji, še ni dopolnil 40 let in je z lastno inovativno idejo pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva. Prijave se zbirajo do 21. julija.

DELIMO DOBRE ZGODBE

Kmetijska zadruga Šaleška dolina bo še zaposlovala invalide
Invalide zaposlujejo zlasti za predelavo jabolk, v nekaj letih bi radi imeli svoje invalidsko podjetje.
Kmetijska zadruga Šaleška dolina je vključena v naslednje ukrepe PRP 2014-2020:
  • Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13) in
  • podukrep 3.1 sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

LEADER

Za lokalni razvoj ribištva in akvakulture namenjenih 12 milijonov evrov
V Uradnem listu sta bila v petek, 7. julija, objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za programsko obdobje 2021-2027 ter javni poziv. Na podlagi tega lahko lokalna partnerstva začnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021-2027.

Evropski kongres lokalnih akcijskih skupin 2023, Bruselj, 18. – 19. 12. 2023
Decembra bo na treh lokacijah v Bruslju potekal pomemben evropski LEADER dogodek. S parlamentarnimi in komisijskimi uradniki bom razpravljali o prihodnosti programa LEADER v okviru evropskih politik. Hkrati bo potekalo tekmovanje za najboljši LEADER projekt. Bodite pogumni in se potegujte za Evropske LEADER nagrade. Pred-registracija je sedaj možna preko povezave TUKAJ.
Delegacijo DRSP bo koordiniral Primož Kroflič (primoz.kroflic@simbio.si), ki ga obvestite o svoji prijavi. Sporočite tudi ali lahko uredite srečanje s katerim od naših EU poslancev.


Posvet LAS in srečanje članov DRSP 2023 - razvoj podeželja in varovanje narave z roko v roki
Razvoj podeželja in varovanje narave z roko v roki je bila tema letošnjega poletnega posveta LAS in srečanje članov DRSP, ki je potekal, 30. 6. in 1. 7. 2022, v območju Ilirske Bistrice, Pivke in Postojne. Udeležilo se ga je 42 udeležencev iz cele Slovenije, pridružilo pa se nam je tudi kar nekaj predstavnikov gostitelja dogodka - LAS med Snežnikom in Nanosom.


NAPOVEDNIK

07
JULIJ 2023

Predstavitev poskusov z zelenjadnicami v okviru vrtnarske postaje pri KGZS zavodu Murska Sobota

12. 7. 2023, Ivanci in KGZ Murska Sobota

Specializirano predavanje in prikaz dobre prakse - ekološko vinogradništvo
12. 7. 2023, Maribor

Demonstracijski projekti - kapljično namakanje

26. 7. 2023, Žalec- obvezna prijava

Foto natečaj “S kmetije na menije”

22. 6. 2023 - 3. 9. 2023

08
AVGUST 2023

Demonstracijski prikaz - namakanje

17. 8. 2023, Maribor - obvezna prijava

JAVNI RAZPISI za PRP 2014-2020 in SN SKP 2023-2027

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023
31. 7. 2023
48.816 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo promocija čebelarstva v programskem letu 2023 v obdobju od 1. januarja do 31. julija 2023
31. 7. 2023
17.573,40 EUR
Podukrep 16.2:
6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
20. 9. 2023
2.250.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
JAVNI RAZPIS za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2023
31. 7. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
27. javni razpis za podukrep Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
26. 7. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
28. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
24. 7. 2023
15.000.000 EUR
SN SKP 2023-2027, Podintervencija SI0201
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023
31. 7. 2023
203.852,80 EUR
SN SKP 2023-2027, Podintervencija SI0204
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023
31. 7. 2023
do 48.815,00 EUR
SN SKP 2023-2027, Podintervencija SI0601
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023
31. 7. 2023
273.364,00 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
V teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30. 1. 2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini
Veljavnost razpisa: 31. 08. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih (BIZI NOO); roki za prijave so še: 28. 7. 2023., 1. 9. 2023, in 29. 9. 2023.

P1 plus 2023 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Vlogo se lahko odda še na naslednje prijavne roke: 5.7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., in 15. 10. 2023.

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


AGRO - KMETIJSKA ZEMLJA do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO PF do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO DOPOLNILNE do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO ZEMLJA in GOZD do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij; Rok za prijavo: 30.06.2024 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov
Rok za prijavo 13. 1. 2025 do 23.59

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025; Rok za prijavo: 19. 3. 2025 do 23.59

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi) za 2014-2020

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za 2023-2027

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

ANKETA TEDNA

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet