Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

samo še štirje dnevi nas ločijo do zaključka vlaganja zbirnih vlog za leto 2023. Naj spomnimo, da se lahko z dopolnitvijo zbirne vloge vključite v dodatne intervencije tudi kmetje, ki ste svojo zbirno vlogo že oddali.

Še vedno zbiramo predloge dobrih praks podeželja za evropski natečaj ARIA 2023! Nekaj dobrih zgodb smo že prejeli, a bi jih želeli še več. Natečaj je priložnost, da Sloveniji in Evropi pokažemo projekte, sofinancirane v okviru skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022.
Rok za oddajo predlogov smo podaljšali do srede, 12. julija 2023.

Preverite tudi številne dogodke v juliju.

Če imate novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in z veseljem jo bomo delili v naslednji številki.

Lep pozdrav,
Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Prejeli smo krasno panoramsko fotografijo Cerkniškega polja, posneto z dronom. Na njej lepo vidimo razdrobljeno parcelno strukturo z dolgimi in ozkimi katastrskimi parcelami, ki potekajo pravokotno na cesto z drevoredom.
Avtor: Grega Žorž

AKTUALNE NOVICE

Podaljšan rok za oddajo prijav na evropski natečaj ARIA 2023
Vse nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike ter strokovno in splošno javnost vabimo, da Mreži za podeželje predlagate nacionalne kandidate za evropski natečaj ARIA 2023. Nagrada ARIA 2023 (Agriculture & Rural Inspiration Awards 2023) se osredotoča na projekte dobre prakse, sofinancirane iz skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022. Podaljšani rok za pošiljanje izpolnjenih prijavnih obrazcev je 12. 7. 2023.

Oddaja zbirnih vlog in vključitev v intervencije Strateškega načrta 2023-2027
Z 10. julijem 2023 se zaključi čas vlaganja zbirnih vlog z zahtevki za intervencije kmetijske politike za leto 2023. Nosilce kmetijskih gospodarstev, ki boste svoje vloge oddali v naslednjih dneh, vabimo, da si pred oddajo ponovno dobro pregledate možne intervencije, sheme in operacije ter se odločite kaj od ponujenega bi na svoji kmetiji lahko izvajali.

V javni obravnavi uredba, ki ureja izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju 2023 – 2027
Vsi zainteresirani lahko morebitne pripombe posredujete do 5. avgusta 2023.

Objavljeni so trije novi razpisi v čebelarskem sektorju
V petek, 23. junija 2023, so bili v Uradnem listu RS objavljeni trije javni razpisi v sektorju čebelarskih storitev.

Čebelarji, ne spreglejte še dveh javnih razpisov za čebelarska društva
Rok za oddajo vlog pri obeh javnih razpisih prične teči 10. julija 2023 ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa do 31. julija 2023 do 23.59. ure.

Objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi
Spremembe se nanašajo na 4. člen, ki sedaj omogoča tudi vključitev površin z eno ali več sadnimi vrstami. Dodal pa se je tudi novi 9.a člen, ki ureja tehnične in organizacijske pogoje organizacije za kontrolo in certificiranje. Prišlo je tudi do sprememb v prilogah pravilnika.

Novost pri oddaji zahtevka za podintervencijo DŽ – konji za leto 2023
Nosilce kmetijskih gospodarstev, ki želite oddati zahtevek za podintervencijo DŽ – konji za leto 2023, obveščamo o spremembi postopka oddaje zahtevka.

Razpis Evropske SKP mreže za strokovnjake za nove fokusne skupine
Evropska SKP mreža je objavila razpis za strokovnjake za nove tri fokusne skupine:
- Regenerative agriculture for soil health,
- Crop associations including Milpa and protein crops,
- Competitive and resilient mountain areas
Vabljeni, da se do 11. 9. 2023 prijavite oz. da posredujete relevantnim strokovnjakom, saj je zaželjeno, da imamo tudi predstavnike iz Slovenije.

MLADI KMETJE

Išče se "Inovativni mladi kmet 2023"
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju, zato vabita mlade kmetice in kmete k oddaji vlog za izbor Inovativna mlada kmetica oziroma inovativni mladi kmet 2023.
Naziv se podeljuje kandidatu, ki živi in dela na kmetiji, še ni dopolnil 40 let in je z lastno inovativno idejo pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva. Prijave se zbirajo do 21. julija.

ŠIRIMO ZNANJA

VIDEO (9 min. 2 sek.): Demonstracijski projekti s področja energetske samooskrbe: Sistem ogrevanja z vročim kompostiranjem
Umanotera in Focus sta v sodelovanju združila moči pri vzpostavitvi novega demonstracijskega projekta s področja energetske samooskrbe. V Ljubljani so vzpostavili projekt prenosnega ogrevalnega sistema zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja. V videoposnetku so dokumentirane faze priprave eksperimenta in refleksija ter spoznanja, pridobljena tekom projekta in ob njegovem zaključku.

DELIMO DOBRE ZGODBE

Spoznajte kmetijo, na kateri delajo enega prvih slovenskih sirov
"Zanimanje po sirarskih pokušinah raste, zato jih bom ponujal vse leto ob večerih," pravi Matevž Gartner, ki vodi turistično in sirarsko kmetijo v vasi Studor v Bohinju.

Turistično in sirarsko kmetijo Gartner predstavljamo v okviru akcije "S kmetije za vas", v kateri se predstavljajo kmetije, ki izstopajo po inovativni ponudbi in uspešnem trženju. Zmagovalec bo razglašen avgusta na kmetijskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.

LEADER

Predplačila tudi pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)
V javni razpravi je besedilo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021-2027. Uredba vsebuje tudi rešitve, ki so plod intenzivnega sodelovanja s CNVOS in nekaterimi nevladnimi organizacijami.

Posvet LAS in srečanjem članov Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP)
V petek, 30. 6. 2023 je v Pivki potekal dvodnevni posvet LAS in srečanjem članov Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP). Osrednja tema letošnjega srečanja je bila razvoj podeželja in varovanje okolja. LAS med Snežnikom in Nanosom, ki je bil gostitelj srečanja, namreč pokriva območje Ilirske Bistrice, Pivke in Postojne. To pa je območje, kjer je trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in danostmi zelo pomembno. Več pa v prispevku LAS Za mesto in vas na povezavi v naslovu.


NAPOVEDNIK

07
JULIJ 2023

Spletni webinar: Problematika dostopnosti zdravil za čebele v Evropi

7. 7. 2023, preko spleta

Dan tehnike: Naravi prijazna pridelava zelenjave in poljščin

8. 7. 2023, na kmetijskih površinah namakalnega sistema Kalce-Naklo I, pri črpališču (Brod v Podbočju)

Demonstracijski prikaz – kapljično namakanje

8. 7. 2023, Črnomelj - obvezna prijava

Predstavitev poskusov z zelenjadnicami v okviru vrtnarske postaje pri KGZS zavodu Murska Sobota

12. 7. 2023, Ivanci in KGZ Murska Sobota

Specializirano predavanje in prikaz dobre prakse - ekološko vinogradništvo
12. 7. 2023, Maribor

Demonstracijski projekti - kapljično namakanje

26. 7. 2023, Žalec- obvezna prijava

Foto natečaj “S kmetije na menije”

22. 6. 2023 - 3. 9. 2023

08
AVGUST 2023

Demonstracijski prikaz - namakanje

17. 8. 2023, Maribor - obvezna prijava

JAVNI RAZPISI za PRP 2014-2020 in SN SKP 2023-2027

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023
31. 7. 2023
48.816 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo promocija čebelarstva v programskem letu 2023 v obdobju od 1. januarja do 31. julija 2023
31. 7. 2023
17.573,40 EUR
Podukrep 16.2:
6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
20. 9. 2023
2.250.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
JAVNI RAZPIS za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2023
31. 7. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
27. javni razpis za podukrep Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
26. 7. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
28. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
24. 7. 2023
15.000.000 EUR
SN SKP 2023-2027, Podintervencija SI0201
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023
31. 7. 2023
203.852,80 EUR
SN SKP 2023-2027, Podintervencija SI0204
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023
31. 7. 2023
do 48.815,00 EUR
SN SKP 2023-2027, Podintervencija SI0601
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023
31. 7. 2023
273.364,00 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
V teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30. 1. 2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini
Veljavnost razpisa: 31. 08. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih (BIZI NOO); roki za prijave so še: 28. 7. 2023., 1. 9. 2023, in 29. 9. 2023.

P1 plus 2023 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Vlogo se lahko odda še na naslednje prijavne roke: 5.7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., in 15. 10. 2023.

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


AGRO - KMETIJSKA ZEMLJA do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO PF do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO DOPOLNILNE do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO ZEMLJA in GOZD do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij; Rok za prijavo: 30.06.2024 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov
Rok za prijavo 13. 1. 2025 do 23.59

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025; Rok za prijavo: 19. 3. 2025 do 23.59

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi) za 2014-2020

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za 2023-2027

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

ANKETA TEDNA

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet