Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

za začetek naj vas spomnimo, da se je v okviru operacije Traviščni habitati metuljev – MET, ki se izvaja v okviru intervencije Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Biotska raznovrstnost in krajina, zaradi obilice padavin v letošnji pomladi začetek prepovedi košnje zamaknil iz 15. 6. na 25. 6. 2023. Več v novici spodaj.

Skoraj je že konec junija, kar pomeni, da se nam hitro približuje tudi rok za oddajo zbirnih vlog za intervencije kmetijske politike za leto 2023. Ne pozabite, da se lahko z dopolnitvijo zbirne vloge vključite v dodatne intervencije tudi kmetje, ki ste svojo zbirno vlogo že oddali.

Ta teden z vami delimo tudi javni poziv Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, ISTRIJANI ZA TRAVNIKE in razpis za fotografski natečaj Alpske konvencije 2023, ki je posvečen alpski prehrani, njeni proizvodnji ter kulinarični dediščini.

Za konec pa naj vas še spomnimo, da še vedno zbiramo vaše predloge dobrih praks podeželja za evropski natečaj ARIA 2023! Natečaj je priložnost, da Sloveniji in Evropi pokažemo projekte, sofinancirane v okviru skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022. Spomnimo, lansko leto se je med osem nacionalnih finalistov uvrstili tudi projekt Inovativna zadruga – povezovanje kmetov “V slogi je moč”. Vaše predloge projektov nam pošljite do 3. 7. 2023.

Če imate novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in z veseljem jo bomo delili v naslednji številki.

Lep pozdrav,
Matej, Tina, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Prejšnji teden se je začelo žensko EruoBasket tekmovanje. Na tekmi s Francijo se je predstavilo tudi podjetje Vila Natura, ki se v osrčju Prlekije ukvarja z ekološko pridelavo in predelavo jabolk, žitaric in oljnic.
Avtorica: I. Fartlej

AKTUALNE NOVICE

Natečaj ARIA 2023: čakamo na vaš projekt!
Vse nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike ter strokovno in splošno javnost vabimo, da Mreži za podeželje predlagate nacionalne kandidate za evropski natečaj ARIA 2023. Nagrada ARIA 2023 (Agriculture & Rural Inspiration Awards 2023) se osredotoča na projekte dobre prakse, sofinancirane iz skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022. Rok za pošiljanje izpolnjenih prijavnih obrazcev je 3. 7. 2023.

Podaljšanje roka začetka prepovedi košnje pri operaciji Traviščni habitati metuljev intervencije KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina
Zaradi obilice padavin v letošnji pomladi se v soglasju z Zavodom RS za varstvo narave pri operaciji MET za leto 2023 začetek prepovedi košnje zamika iz 15. 6. na 25. 6. 2023. Košnja tako po novem ni dovoljena od 15. 6. do 15. 9. tekočega leta, razen na območju Ljubljanskega barja, kjer košnja ni dovoljena od 15. 6. do 1. 9. tekočega leta.

Poziv za vključitev v intervencije Strateškega načrta SKP za obdobje 2023 – 2027
Približuje se 10. julij 2023, s katerim se zaključuje rok za oddajo zbirnih vlog z zahtevki za plačila za intervencije kmetijske politike za leto 2023. Analize že vloženih zahtevkov kažejo, da je za nekatere intervencije interes večji, za druge pa nekoliko manjši.

Javni poziv: ISTRIJANI ZA TRAVNIKE
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA. SI) objavlja javni poziv za vključitev v prilagojeno kmetovanje s travišči na območju Nature 2000 Slovenska Istra.

Alpska konvencija razpisuje fotografski natečaj 2023 »S kmetije na menije«
Ljubezen gre skozi želodec – pomen alpske kulinarike pa najlažje prikažemo s fotografijami. S to mislijo se je slovensko predsedstvo Alpski konvenciji odločilo posvetiti fotografski natečaj Alpske konvencije 2023 alpski prehrani, njeni proizvodnji ter kulinarični dediščini.

BioRural - novo orodje in vabilo k priključitvi v Evropsko mrežo deležnikov v biogospodarstvu na podeželju (ERBN)
Ekipa iz Univerze v Ljubljani in Algena vas vabita, da si ogledate novo zbirko orodij, ki so jih razvili v okviru evropskega projekta BioRural in se obenem včlanite v mrežo deležnikov ERBN. Več informacij lahko najdete v informativnem listu.

Slovenski kmetijski svetovalci na Irskem
Mednarodno sodelovanje postaja v današnjem času stalnica, ki v delo prinaša obilo dinamike in novih znanj. Pristne izkušnje iz terena prinašajo nove ideje, pristope, poznanstva in izkušnje. Priložnost pridobivanja vsega omenjenega nas je konec maja na Irskem imelo šest svetovalcev iz Slovenije.

MLADI KMETJE

Išče se "Inovativni mladi kmet 2023"
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju, zato vabita mlade kmetice in kmete k oddaji vlog za izbor Inovativna mlada kmetica oziroma inovativni mladi kmet 2023.
Naziv se podeljuje kandidatu, ki živi in dela na kmetiji, še ni dopolnil 40 let in je z lastno inovativno idejo pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva ter se odlikuje vsaj po enem od naslednjih vidikov:
  • da njegove ideje prinašajo novosti pomembne za nadaljnji razvoj,
  • da njegove ideje prinašajo izvirne pristope k delu,
  • da se vpeljane spremembe odražajo v pozitivnih ekonomskih učinkih na kmetiji

LEADER

Predstavniki Ljubna so v Nemčiji prejeli evropsko zlato plaketo za odličnost v celostnem razvoju
12. 5. 2023 so predstavniki Občine Ljubno tudi uradno prejeli evropsko zlato plaketo za odličnost v celostnem razvoju in gradnji mostov med sodobnim in dediščino, ustvarjanju kakovostnih pogojev za življenje ter ohranjanje narave. Kot so zapisali organizatorji: "eden od najboljših receptov za uspeh je to, da si zaupaš svoji kreativnosti, navdušenju, inovativnosti in pripadnosti skupnosti".

Projekti mednarodnega sodelovanja
Projekti mednarodnega sodelovanja so bili vedno osrednji del metodologije LEADER in rezultati sodelovanja LAS pogosto prikazujejo dodano vrednost, ki jo je mogoče pridobiti z uporabo financiranja LEADER. Potencial projektov sodelovanja je bil zato poudarjen na prvem srečanju podskupine za upravljanje EU mreže skupne kmetijske politike (EU CAP Network) za LEADER in teritorialni razvoj.

Projekti LEADER
Na enem mestu smo zbrali vse LEADER operacije, ki so jih izvedle oziroma jih še izvajajo lokalne akcijske skupine. Vabljeni k ogledu izjemnega seznama s povezavami na strani projektov.

DELIMO DOBRE ZGODBE

Pridelovanje zdrave hrane z varovanjem okolja, tal in zmanjševanjem vpliva na podnebne spremembe – Biodinamična kmetija Černelič
Podnebne spremembe so danes vse bolj očitne. V vasi Dečno selo pri Brežicah na biodinamični kmetiji Černelič na ekološki način kmetujejo že od leta 2003. Poslužujejo se kolobarjenja, gnojenja z biodinamičnim kompostom domačega goveda in setvijo mešanih posevkov za povečevanje deleža organske snovi v tleh, s čimer prispevajo k večjemu ponoru CO2.

PRENOS ZNANJA

Objavljena Navodila in seznam insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka za leto 2023
Navodila se uporabljajo pri operaciji »VIN_INSK: Opustitev uporabe insekticidov v vinogradih«, ki se izvaja v okviru intervencije KOPOP – Naravni viri iz Strateškega načrta SKP 2023–2027.

Objavljena Tehnološka navodila za obvladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih
Navodila se uporabljajo za izvajanje operacije Uporaba biotehniških metod za obvladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih, ki se izvaja v okviru intervencije KOPOP - Naravni viri iz Strateškega načrta SKP 2023–2027.


NAPOVEDNIK

06
JUNIJ 2023

Dan krompirja 2023

23. 6. 2023, Vodice

Demonstracijski prikaz – namakanje

26. 6. 2023, Maribor- obvezna prijava

Demonstracijski prikaz – kapljično namakanje

27. 6. 2023, Brežice - obvezna prijava

Strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja oskrbe rastlin z gnojili

30. 6. 2023, Sveta Trojica - obvezna prijava


07
JULIJ 2023

37. državne in 14. mednarodne kmečke igre

1. 7. 2023, Slovenske Konjice

Demonstracijski prikaz – avtomatizacija namakanja

5. 7. 2023, Murska Sobota- obvezna prijava

Demonstracijski prikaz – kapljično namakanje

8. 7. 2023, Črnomelj - obvezna prijava

JAVNI RAZPISI za PRP 2014-2020 in SN SKP 2023-2027

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 16.2:
6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
20. 9. 2023
2.250.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
JAVNI RAZPIS za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2023
31. 7. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
27. javni razpis za podukrep Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
26. 7. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
28. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
24. 7. 2023
15.000.000 EUR
SN SKP 2023-2027, Podintervencija SI0201
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023
31. 7. 2023
203.852,80 EUR
SN SKP 2023-2027, Podintervencija SI0204
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023
31. 7. 2023
do 48.815,00 EUR
SN SKP 2023-2027, Podintervencija SI0601
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023
31. 7. 2023
273.364,00 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
V teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30. 1. 2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini
Veljavnost razpisa: 31. 08. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih (BIZI NOO); roki za prijave so še: 28. 7. 2023., 1. 9. 2023, in 29. 9. 2023.

P1 plus 2023 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Vlogo se lahko odda še na naslednje prijavne roke: 5.7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., in 15. 10. 2023.

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


AGRO - KMETIJSKA ZEMLJA do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO PF do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO DOPOLNILNE do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO ZEMLJA in GOZD do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij; Rok za prijavo: 30.06.2024 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov
Rok za prijavo 13. 1. 2025 do 23.59

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025; Rok za prijavo: 19. 3. 2025 do 23.59

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi) za 2014-2020

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za 2023-2027

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

ANKETA TEDNA

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet