Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

za začetek vas spominjamo, da je danes zadnji dan za oddajo vloge za registracijo pooblaščenca in pooblastilo za elektronsko vložitev zbirne vloge 2023.

Za tiste, ki sodelujete pri operaciji Posebni traviščni habitati metuljev intervencije KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina, imamo za vas pomembno obvestilo:
Zaradi obilice padavin v letošnji pomladi se, v okviru operacije MET, začetek prepovedi košnje za leto 2023 zamika iz 15. junija na 25. junij 2023.

Prejšnji petek je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo 6. javni razpis za ukrep 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, namenjen izvedbi pilotnih projektov za podukrep 16.2. Za javni razpis je namenjenih 2,25 milijona evrov.
Oddaja vlog bo mogoča od 3. julija do 20, septembra 2023.

Za konec pa vas še spominjamo, da zbiramo predloge dobrih praks podeželja za evropski natečaj ARIA 2023! Natečaj je priložnost, da Sloveniji in Evropi pokažemo projekte, sofinancirane v okviru skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022. Spomnimo, lansko leto smo med osem nacionalnih finalistov uvrstili tudi Inovativna zadruga – povezovanje kmetov “V slogi je moč”.

Če imate novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in z veseljem jo bomo delili v naslednji številki.

Lep pozdrav,
Matej, Tina, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Pogled na polno dvorano
Utrinek s posveta "Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave, kako jih nasloviti v praksi?". Posvet je potekal 2. junija, v okviru 17. mednarodnega Festivala alpskega cvetja, v Bohinjski Bistrici. Avtor: Turizem Bohinj

AKTUALNE NOVICE

Podaljšanje roka začetka prepovedi košnje pri operaciji Traviščni habitati metuljev intervencije KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina
Zaradi obilice padavin v letošnji pomladi se v soglasju z Zavodom RS za varstvo narave pri operaciji MET za leto 2023 začetek prepovedi košnje zamika iz 15. 6. na 25. 6. 2023.

Objavljen javni razpis za pilotne projekte v skupni vrednosti 2,25 milijona eurov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pretekli petek, 9. junija, objavilo 6. javni razpis za ukrep 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, namenjen izvedbi pilotnih projektov za podukrep 16.2 — Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Za javni razpis je namenjenih 2,25 milijona evrov.

2. seja Odbora za spremljanje skupne kmetijske politike
Odbor za spremljanje skupne kmetijske politike je v četrtek, 14. 6. 2023, na svoji 2. seji, potrdil predlog Letnega poročila o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2022. Sprejel je tudi mnenje v zvezi s predlogom Meril za izbor operacij v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za intervencije v čebelarskem sektorju.

Išče se nov sodelavec na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
V torek, 13. 6. 2023, je je bilo objavljeno prosto delovno mesto "svetovalec" v Sektorju za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke. Rok za prijavo je 19. 6. 2023.

Posvet: Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave, kako jih nasloviti v praksi
V petek 2. junija, je v Bohinjski Bistrici, v okviru 17. mednarodnega Festivala alpskega cvetja, potekal posvet »Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave, kako jih nasloviti v praksi?«.

Izdaja odločb na 10. javnem razpisu za podporo za naložbe v predelavo za leto 2022 (sklop A)
Deseti javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, je bil objavljen 30. decembra 2022. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od do objave zaprtja javnega razpisa – 18. april 2023.

Zbiramo dobre prakse podeželja za ARIA 2023
Vse nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike ter strokovno in splošno javnost vabimo, da Mreži za podeželje predlagate nacionalne kandidate za evropski natečaj ARIA 2023. Nagrada ARIA 2023 (Agriculture & Rural Inspiration Awards 2023) se osredotoča na projekte dobre prakse, sofinancirane iz skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022. Neformalne predloge zbiramo do 15. 6. 2023, rok za pošiljanje izpolnjenih prijavnih obrazcev pa je 3. 7. 2023.

MLADI KMETJE

V javni obravnavi je uredba, ki ureja intervenciji za podporo mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja Strateškega načrta SKP 2023 – 2027
Danes, 15. 6. 2023, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo objavilo osnutek Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Republiko Slovenijo.

Inovativni mladi kmet 2023
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju, zato vabita mlade kmetice in kmete k oddaji vlog za izbor Inovativna mlada kmetica oziroma inovativni mladi kmet 2023.
Rok za prijavo je 21. julij 2023.

LEADER

Irska je v razmislek ponudila raznolike ideje, a tudi oni se lahko marsikaj naučijo od nas
Strokovna ekskurzija na Irsko (15. – 20. 6. 2023) je udeležencem v razmislek ponudila raznolike iniciative za zagotavljanje kakovosti življenja na podeželju, skrbi za podeželane … pa tudi veliko inovativnosti in podjetniških idej.

Ogled dobrih praks ekoloških kmetij v okviru projekta sodelovanja LAS "PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO"
Partner v projektu sodelovanja LAS "Prehod na sonaravno oskrbo s hrano", LAS s ciljem organizira in vabi na ogled dobre prakse, uspešne ekološke kmetije na Vojskem in mesoteke Pr' Far v Spodnji Idriji v torek 20. 6. 2023, ki bo izveden v okviru projekta.

DELIMO DOBRE ZGODBE

Projekt EIP – Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje
Brez pestrosti opraševalcev ni prehranske varnosti. Opraševalci so najboljši pokazatelj, da je varovanje okolja in biodiverzitete v interesu kmetijstva in družbe nasploh. Projekt EIP Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje, na področju varovanja opraševalcev v kmetijstvu v Sloveniji, orje ledino in prispeva k ciljem, da Slovenija postane model za trajnostno upravljanje populacij opraševalcev. To bo omogočilo zanesljivo pridelavo hrane in varovanje biodiverzitete, hkrati pa Slovenija s tem lahko postane zgled ostalim državam.

PRENOS ZNANJA

Novičnik EIP AGRI
Novičnik tokrat podrobneje obravnava aktualno problematiko kako se soočiti z zvišanjem cen gnojil in energije. Novice so napisane v angleščini, z uporabo Google prevajalnika pa si jih lahko preberete tudi v slovenščini.

Kaj naredimo s ptičjimi mladiči, ki jih najdemo izven gnezda?
Pomlad se počasi poslavlja in prihaja poletje, čeprav je vreme še precej »aprilsko«. Za številne ptice je to hkrati čas, ko prvi mladiči zapustijo varno zavetje gnezda in se podajo v širni svet. Zmeraj pa ne gre vse po načrtih in mnogi mladički se znajdejo v težavah. Včasih jim lahko pomagamo, največkrat pa je najbolje, da jih prepustimo skrbnim staršem.


NAPOVEDNIK

06
JUNIJ 2023

Demonstracijski prikaz – avtomatizacija namakanja

16. 6. 2023, Novo Mesto - obvezna prijava

Delavnica na terenu na ekološki kmetiji Pavlič (vabilo je objavljeno kot slika)
19. 6. 2023, Zdole

Demonstracijski prikaz – kapljično namakanje

20. 6. 2023, Vir pri Domžalah - obvezna prijava

Predstavitev javnih razpisov iz naslova PRP 2014-2020

20. 6. 2023, Preko spleta - obvezna prijava

Predstavitev rezultatov vzorčenja prisotnosti pesticidov v agro-ekosistemu - Prehod v trajnostno rabo pesticidov

20. 6. 2023, Preko spleta - obvezna prijava

Ogled dobrih praks ekoloških kmetij v okviru projekta sodelovanja LAS "PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO"

20. 6. 2023, Vojsko - obvezna prijava

Predstavitev javnih razpisov iz naslova PRP 2014-2020

21. 6. 2023, Preko spleta - obvezna prijava

Zakljucna predstavitev ciljno raziskovalnega projekta CRP Optimizacija pristopov za trajnostno pridelavo hrane in vecji delež lokalno pridelane hrane (V2-2009)

21. 6. 2023, Ljubljana - obvezna prijava

Zaključna predstavitev Ciljnega raziskovalnega projekta Zasnova, testiranje in priprava rezultatsko usmerjenega kmetijsko-okoljskega ukrepa »Pisan travnik« na naravovarstveno pomembnih (NVP) traviščih v Sloveniji (V4-2021)

22. 6. 2023, Ljubljana

Demonstracijski prikaz – kapljično namakanje

22. 6. 2023, Brežice - obvezna prijava

Demonstracijski prikaz – namakanje

26. 6. 2023, Maribor- obvezna prijava

Demonstracijski prikaz – kapljično namakanje

27. 6. 2023, Brežice - obvezna prijava

Strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja oskrbe rastlin z gnojili

30. 6. 2023, Sveta Trojica - obvezna prijava


07
JULIJ 2023

Demonstracijski prikaz – avtomatizacija namakanja

5. 7. 2023, Murska Sobota- obvezna prijava

Demonstracijski prikaz – kapljično namakanje

8. 7. 2023, Črnomelj - obvezna prijava

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.1:
27. javni razpis za podukrep Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
26. 7. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
28. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
24. 7. 2023
15.000.000 EUR
Podintervencija SI0201
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023
31. 7. 2023
203.852,80 EUR
Podintervencija SI0204
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023
31. 7. 2023
do 48.815,00 EUR
Podintervencija SI0601
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023
31. 7. 2023
273.364,00 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
V teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30. 1. 2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini
Veljavnost razpisa: 31. 08. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih (BIZI NOO); roki za prijave: 16.06.2023, 28.07.2023., 01.09.2023, in 29.09.2023.

P1 plus 2023 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke: 15.4., 5.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15.10.2023.

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


AGRO - KMETIJSKA ZEMLJA do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO PF do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO DOPOLNILNE do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO ZEMLJA in GOZD do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij; Rok za prijavo: 30.06.2024 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov
Rok za prijavo 13. 1. 2025 do 23.59

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025; Rok za prijavo: 19. 3. 2025 do 23.59

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi) za 2014-2020

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za 2023-2027

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

ANKETA TEDNA

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet