Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

obveščamo vas, da je naslednji četrtek, 15. junij, zadnji dan za vložitev Vloge za registracijo pooblaščenca in pooblastila za elektronsko vložitev zbirne vloge.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine vabita mlade kmetice in kmete k oddaji vlog za izbor Inovativna mlada kmetica oziroma inovativni mladi kmet 2023. Naziv se podeljuje kandidatu, ki živi in dela na kmetiji, še ni dopolnil 40 let in je z lastno inovativno idejo pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva. Več informacij o natečaju si lahko preberete pod rubriko Mladi kmetje.

Za konec pa vas še spominjamo, da zbiramo predloge dobrih praks podeželja za evropski natečaj ARIA 2023! Natečaj je priložnost, da Sloveniji in Evropi pokažemo projekte, sofinancirane v okviru skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022. Spomnimo, lansko leto smo med osem nacionalnih finalistov uvrstili tudi Inovativna zadruga – povezovanje kmetov “V slogi je moč”.

Če imate novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in z veseljem jo bomo delili v naslednji številki.

Lep pozdrav,
Matej, Tina, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Samohodni avtonomni robot pri okopavanju solate.
Utrinek s strokovnega srečanja Robotika v kmetijstvu, ki je potekalo 1. junija na Ptuju. Na fotografiji je prikaz delovanja avtonomnega robota za okopavanje vrtnin.
Avtor: T. Poje

AKTUALNE NOVICE

Opomnik za pravočasno registracijo pooblaščenca za vnos zbirne vloge
Vlogo za registracijo pooblaščenca in pooblastilo za elektronsko vložitev zbirne vloge 2023 je potrebno oddati najkasneje do 15. junija 2023.

Spremembi dveh javnih razpisov za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 31. maja objavilo spremembo 27. in 28. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023. S spremembo javnih razpisov se ne spreminjajo roki za vložitev vlog na javni razpis niti ne višina razpisanih sredstev.

Lokalno pridelati, lokalno porabiti
Na KGZS-Zavodu MB je ob svetovnem dnevu varnosti hrane potekala okrogla miza na temo dviga samooskrbe in krepitve kratkih verig pri oskrbi s hrano. Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi dobre prakse naročanja in porabe lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov v javnih zavodih.

Javni razpisi za intervencije v sektorju čebelarskih proizvodov – stanje na javnih razpisih
V petek, 2. junija 2023, je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavila novico o stanju na Javnem razpisu za intervencije v sektorju čebelarskih proizvodov do 2. junija 2023. Sredstev je bilo na vseh treh javnih razpisih še dovolj.

Zbiramo dobre prakse podeželja za ARIA 2023
Vse nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike ter strokovno in splošno javnost vabimo, da Mreži za podeželje predlagate nacionalne kandidate za evropski natečaj ARIA 2023. Nagrada ARIA 2023 (Agriculture & Rural Inspiration Awards 2023) se osredotoča na projekte dobre prakse, sofinancirane iz skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022. Neformalne predloge zbiramo do 15. 6. 2023, rok za pošiljanje izpolnjenih prijavnih obrazcev pa je 3. 7. 2023.

MLADI KMETJE

Inovativni mladi kmet 2023
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju, zato vabita mlade kmetice in kmete k oddaji vlog za izbor Inovativna mlada kmetica oziroma inovativni mladi kmet 2023.
Rok za prijavo je 21. julij 2023.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

Strokovna ekskurzija v Srbijo: Prenos odlične prakse in spodbujanje ekološkega kmetijstva
LAS Obsotelje in Kozjansko in LAS s CILJem so se konec maja odpravili na strokovno ekskurzijo v Srbiji na občmoču LAS Dragačevo – Jelica – Zahodna Morava. Vse tri omenjene lokalne akcijske skupine sodelujejo v skupnem projektu imenovanem PRO-EKO.

LEADER

Objava novele Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027
Novela uredbe se dopolnjuje s podrobnejšimi merili za izbor strategij lokalnega razvoja. Lokalne akcijske skupine imajo za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v okviru Evropskega kmetijskega sklada iz razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj, na terenu čas za pripravo SLR do 31. julija 2023.

Mladi čebelarji
V projektu, sofinanciranem s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so povezane Občina Bloke, Občina Cerknica, Občina Loška dolina in Regionalna razvojna agencija Zeleni kras. Rezultati projekta so čebelarski krožek, tržnica, turistični progam, kulinarične delavnice, usposabljanja in čebelnjaki. Več na povezavi v naslovu.

Izročilo (projekt LAS Krasa in Brkinov)
Zavod Dobra pot je v začetku tedna organiziral zaključni dogodek LAS projekta Izročilo! Platforma www.izrocilo.si, ki je le eden od rezultatov projekta, prinaša bogate in interaktivne vsebine o naravni in kulturni dediščini Brkinov in Krasa!

DELIMO DOBRE ZGODBE

Oljarna Kocbek: Za Kitajce je bučno olje kot zdravilo
Oljarna Kocbek, ki bo konec tega desetletja zaokrožila stoletnico delovanja, je lani na trg uspešno poslala bučni pesto, na trg prihajata še bučni čips in gin iz buč. Podjetje je strokovna komisija prepoznala za najboljše živilsko podjetje 2023 med mikro in malimi podjetji in ga s kipcem nagradila na Vrhu kmetijskih in živilskih podjetij v Portorožu.

PRENOS ZNANJA

Strokovno srečanje Robotika v kmetijstvu
1. junija 2023, je na Selekcijsko-poskusnem centru Ptuj (SPC Ptuj), ki je lani prešel pod okrilje Kmetijskega inštituta Slovenije, potekalo strokovno srečanje Robotika v kmetijstvu. Namen dogodka je bil izmenjava sodobnih znanj in izkušenj ter prikaz dobrih praks ter novosti na področju kmetijske znanosti, gospodarstva, izobraževalnih inštitucij ter svetovalnih in drugih strokovnih služb.

Vinogradništvo in vinarstvo: kako do mladih kadrov, znanja in večjega izvoza vina
Brez vinogradov in vina si ne predstavljamo Slovenije. Imamo primerne lege oziroma terroir in odlično podnebje za trto, pa tudi dolgo tradicijo, ki je dala veliko znanja o vinogradništvu in vinarstvu. Bomo to znali izkoristiti in narediti korak naprej pri razvoju? Kaj so glavni izzivi, komu je preboj že uspel?

Publikacija na temo ogljičnega kmetovanja
Evropska mreža SKP je izdala publikacijo na temo ogljičnega kmetovanja.
Publikacija je napisana v angleškem jeziku, za lažje branje pa lahko dokument prevedete z uporabo Google prevajalnika.


NAPOVEDNIK

06
JUNIJ 2023

18. Ekopraznik v Novem Mestu (vabilo je objavljeno kot slika)
9. 6. 2023, Novo Mesto

Kulinarični pohod Prleška gibanica 2023

10. 6. 2023, Križevci pri Ljutomeru

Demonstracijski prikaz - avtomatizacija namakanja

12. 6. 2023, Krško- obvezna prijava

Demonstracijski prikaz - kapljično namakanje

13. 6. 2023, Murska Sobota - obvezna prijava

Regijska EIP delavnica

13. 6. 2023, Pivka - obvezna prijava

Dan sadjarsko vinogradniške tehnike 2023

14. 6. 2023, Maribor

Demonstracijski prikaz - avtomatizacija namakanja

14. 6. 2023, Ptuj - obvezna prijava

Demonstracijski prikaz - namakanje

14. 6. 2023, Brežice, Krško, Sevnica - obvezna prijava

Regijska EIP delavnica

14. 6. 2023, Maribor - obvezna prijava

Demonstracijski projekt - varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih

15. 6. 2023, Maribor - obvezna prijava

Okrogla miza: Kmetije kot okolje za izvajanje različnih terapevtskih dejavnosti

15. 6. 2023, Novo Mesto

Demonstracijski projekt - Setveni poskusi in alternativne oblike obdelave tal v poljedelstvu

15. 6. 2023, Ptuj - obvezna prijava

Demonstracijski prikaz – avtomatizacija namakanja

16. 6. 2023, Novo Mesto - obvezna prijava

Delavnica na terenu na ekološki kmetiji Pavlič (vabilo je objavljeno kot slika)
19. 6. 2023, Zdole

Demonstracijski prikaz – kapljično namakanje

20. 6. 2023, Vir pri Domžalah - obvezna prijava

Zaključna predstavitev Ciljnega raziskovalnega projekta Zasnova, testiranje in priprava rezultatsko usmerjenega kmetijsko-okoljskega ukrepa »Pisan travnik« na naravovarstveno pomembnih (NVP) traviščih v Sloveniji (V4-2021)

22. 6. 2023, Ljubljana

Demonstracijski prikaz – kapljično namakanje

22. 6. 2023, Brežice - obvezna prijava

Demonstracijski prikaz – namakanje

26. 6. 2023, Maribor- obvezna prijava

Demonstracijski prikaz – kapljično namakanje

27. 6. 2023, Brežice - obvezna prijava

Taking action to tackle rural depopulation

29. 6. 2023, Bruselj (Belgija) - obvezna registracija do 28. 4. 2023


JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.1:
27. javni razpis za podukrep Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
26. 7. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
28. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
24. 7. 2023
15.000.000 EUR
Podintervencija SI0201
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023
31. 7. 2023
203.852,80 EUR
Podintervencija SI0204
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023
31. 7. 2023
do 48.815,00 EUR
Podintervencija SI0601
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023
31. 7. 2023
273.364,00 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
3. 11. 2023
2.800.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
V teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

KMALU POTEČE! Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30. 1. 2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

NOVO! Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini
Veljavnost razpisa: 31. 08. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

NOVO! Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih (BIZI NOO); roki za prijave: 16.06.2023, 28.07.2023., 01.09.2023, in 29.09.2023.

NOVO! P1 plus 2023 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke: 15.4., 5.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15.10.2023.

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


AGRO - KMETIJSKA ZEMLJA do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO PF do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO DOPOLNILNE do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO ZEMLJA in GOZD do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

NOVO! Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij; Rok za prijavo: 30.06.2024 oz. do porabe sredstev.

NOVO! Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov
Rok za prijavo 13. 1. 2025 do 23.59

NOVO! Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025; Rok za prijavo: 19. 3. 2025 do 23.59

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi) za 2014-2020

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za 2023-2027

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

ANKETA TEDNA

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet