Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

ta teden z vami delimo nekaj več novic iz vinogradniškega sektorja - danes se je pričelo vlaganje zahtevkov, ki se nanašajo na pomoč za sodelovanje na sejmih, izdane so bile tudi odločbe o odobritvi programa iz naslova ukrepa Promocija vina na trgih tretjih držav. Z vami tudi delimo obvestilo o vlogah za podporo za prestrukturiranje vinogradov.

Pod rubriko LEADER preberite nekaj zanimivih zgodb saj je namreč zaključenih vedno več LEADER projektov lokalnih akcijskih skupin.

Za konec pa vaš še spominjamo, da zbiramo predloge dobrih praks podeželja za evropski natečaj ARIA 2023! Natečaj je priložnost, da Sloveniji in Evropi pokažemo projekte, sofinancirane v okviru skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022. Spomnimo, lansko leto smo med osem nacionalnih finalistov uvrstili tudi projekt Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji - od pridelave do trženja.

Če imate novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in z veseljem jo bomo delili v naslednji številki.

Lep pozdrav,
Matej, Tina, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželjeFOTO UTRIP S PODEŽELJA

Z vami ta teden delimo tale prelep pogled na Ljubno in Savinjsko dolino.
Avtor: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

AKTUALNE NOVICE

Izdaja odločb na 5. javnem razpisu za podukrep 16.2
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je 12 upravičencem izdala odločbe za podukrep M16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v skupni vrednosti 2.863.854,54 evra.

VIDEO: Zaključna konferenca pilotnega projekta Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig
Sredi letošnjega leta se zaključuje pilotni projekt z naslovom Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig. Za projekt so bila odobrena sredstva v okviru ukrepa M16 Sodelovanje PRP 2014-2020.

Pričetek elektronskega vnosa na tri javne razpise v čebelarskem sektorju
Vlogo na javni razpis vlagatelj odda elektronsko preko enotne vstopne točke. Rok za oddajo vlog začne je začel teči 29. maja 2023 in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma najkasneje do 31. julija 2023 do 23.59 ure. Gre za javne razpise za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, ter za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah.

Oddaja zahtevkov za pridobitev podpore vinarskemu sektorju
Danes, 1. junija 2023 se prične vlaganje zahtevkov, ki se nanašajo na pomoč za sodelovanje na ciljnih tujih trgih.

Obvestilo o vlogah za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vloženih v letu 2022
V aprilu 2023 je v veljavo stopila sprememba Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, s katero se zaradi prehoda na novo skupno kmetijsko politiko nekoliko spreminja določbe glede vlaganja zahtevkov za dodelitev podpore za prestrukturiranje vinogradov.

Spremembe Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
Vlada je na 51. seji vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Izdane odločbe na ukrepu Promocija vina na trgih tretjih držav
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala 77 odločb o odobritvi programa iz naslova ukrepa Promocija vina na trgih tretjih držav.

Zbiramo dobre prakse podeželja za ARIA 2023
Vse nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike ter strokovno in splošno javnost vabimo, da Mreži za podeželje predlagate nacionalne kandidate za evropski natečaj ARIA 2023. Nagrada ARIA 2023 (Agriculture & Rural Inspiration Awards 2023) se osredotoča na projekte dobre prakse, sofinancirane iz skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022. Neformalne predloge zbiramo do 15. 6. 2023, rok za pošiljanje izpolnjenih prijavnih obrazcev pa je 3. 7. 2023.


VARSTVO OKOLJA

Kaj se po svetu dogaja na področju agrofotovoltaike
Agrofotovoltaika združuje kmetijsko proizvodnjo z uporabo sončne energije. Gre za postavitev solarnih panelov nad kmetijskimi površinami, kjer se rastline gojijo pod polprozornimi ali mikroperforiranimi paneli, ki omogočajo, da sončna svetloba prodre skozi njih in hkrati proizvajajo električno energijo.


LEADER

Didaktični poligon - Domačija Čičevi
V okviru operacije LAS sodelovanja Prehod na sonaravno oskrbo s hrano – Dobre vile, katere je tudi kmetija Čilčevi (Tom Ločniškar) partner, se urejajo didaktični poligon, ki obiskovalcem kmetije s pomočjo različnih didaktičnih prijemov približa glavne teme sonaravnega, ekološkega načina kmetovanja, ki ga izvajajo na kmetiji.

Nova ponudba v občini Ajdovščina: »KULU« – električna kolesa dostopna vsem!
LAS Vipavska dolina z zaključnim dogodkom in napovedanimi aktivnostmi v juniju zaključuje še zadnje aktivnosti triletnega projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin »Kolesarska veriga na podeželju«. Partnerstvo enajstih lokalnih akcijskih skupin z vseh koncev Slovenije je s tem projektom uspešno kandidiralo na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


DELIMO DOBRE ZGODBE

Primer uspešnega črpanja evropskih sredstev: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (Občina Ljubno)
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline povezuje, kot pove že samo ime, občine dveh dolin – Zgornje Savinjske in Šaleške. V okviru sklada EKSRP ima LAS odobrenih 17 projektov, od katerih jih je 15 že zaključenih (podatek za april 2023). LAS je med najuspešnejšimi pri črpanju sredstev za projekte sodelovanja LAS, saj ima odobrenih kar 12 projektov sodelovanja LAS, kar je največ med vsemi LAS-i.


PRENOS ZNANJA

Študija o učinkovitosti ukrepov varovanja pred velikimi zvermi
Namen študije je bila priprava izhodišč za nadaljevanje in izboljšanje ukrepov PRP 2014-2020, za nadaljevanje izvajanja v novem programu skupne kmetijske politike, ter usmeritev glede izobraževanja ter ozaveščanja rejcev o pravilni uporabi zaščitnih ukrepov.

EIP – Koruzni oklasek kot obnovljiv vir energije
Sodobno zavedanje o omejenih zalogah fosilnih goriv in škodljivih posledicah njihove uporabe, vodi v ponovno intenzivno raziskovanje uporabe zavrženih naravnih produktov. Rastlinske ostanke, ki nastanejo pri predelavi kmetijskih pridelkov, lahko uporabimo kot vir energije.

Vabljeni k izpolnitvi vprašalnika o potrebnih temah izobraževanj kmetov in svetovalcev
Z vprašalnikom želimo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobiti najbolj potrebne teme izobraževanja, za katere kmetje, gozdarji in kmetijski svetovalci menijo, da bi jim najbolj koristila.


NAPOVEDNIK

06
JUNIJ 2023

Nacionalni posvet: Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij (narave), kako jih nasloviti v praksi?

2. 6. 2023, Bohinjska Bistrica

8. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti: Podnebni meni za lokalno skupnost

2. 6. 2023, Ljubljana - obvezna prijava

Festival nabiralništva

3. in 4. 6. 2023, več lokacij po Sloveniji

Dan žit 2023 v Jabljah
6. 6. 2023, Loka pri Mengešu

Demonstracijski prikaz - avtomatizacija namakanja

6. 6. 2023, Kranj - obvezna prijava

Demonstracijski prikaz - avtomatizacija namakanja

8. 6. 2023, Metlika, Črnomelj - obvezna prijava

Webinar: Strenghtening digital skills of rural people to benefit from the digital era

8. 6. 2023, preko spleta - obvezna prijava do 5. 5. 2023

Kulinarični pohod Prleška gibanica 2023

10. 6. 2023, Križevci pri Ljutomeru

Demonstracijski prikaz - avtomatizacija namakanja

12. 6. 2023, Krško- obvezna prijava

Demonstracijski prikaz - kapljično namakanje

13. 6. 2023, Murska Sobota - obvezna prijava

Dan sadjarsko vinogradniške tehnike 2023

14. 6. 2023, Maribor

Demonstracijski prikaz - avtomatizacija namakanja

14. 6. 2023, Ptuj - obvezna prijava

Demonstracijski prikaz - namakanje

14. 6. 2023, Brežice, Krško, Sevnica - obvezna prijava

Demonstracijski projekt - varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih

15. 6. 2023, Maribor

Okrogla miza: Kmetije kot okolje za izvajanje različnih terapevtskih dejavnosti

15. 6. 2023, Novo Mesto

Demonstracijski projekt - Setveni poskusi in alternativne oblike obdelave tal v poljedelstvu

15. 6. 2023, Ptuj

17. mednarodni festival alpskega cvetja

19. 5. 2023 - 4. 6. 2023, Bohinj

Posvet: Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij (narave), kako jih nasloviti v praksi? (V okviru 17. mednarodni festivala alpskega cvetja)

2. 6. 2023, Bohinjska Bistrica in preko spleta. Potrebna je predhodna prijava, do 15. 5. 2023

Taking action to tackle rural depopulation

29. 6. 2023, Bruselj (Belgija) - obvezna registracija do 28. 4. 2023


JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.1:
28. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
24. 7. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
27. javni razpis za podukrep Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
26. 6. 2023
15.000.000 EUR
Podintervencija SI0201
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023
31. 7. 2023
203.852,80 EUR
Podintervencija SI0204
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023
31. 7. 2023
do 48.815,00 EUR
Podintervencija SI0601
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023
31. 7. 2023
273.364,00 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
V teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023


Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30. 1. 2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


AGRO - KMETIJSKA ZEMLJA do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO PF do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO DOPOLNILNE do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO ZEMLJA in GOZD do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.
Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi) za 2014-2020

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za 2023-2027

ANKETA TEDNA

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet