Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

na Mreži za podeželje smo pričeli zbirati predloge dobrih praks podeželja za evropski natečaj ARIA 2023! Natečaj je priložnost, da Sloveniji in Evropi pokažete vaš projekt, sofinanciran v okviru skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022. Spomnimo, lansko leto je Evropska komisija izmed osmih odličnih slovenskih projektov med finaliste uvrstila projekt Lesni feniks. Več spodaj!

Ta teden je bila podeljena tudi nagrada zlata čebela 2023. Za svoje delo na področju raziskav o čebelah in drugih opraševalcih je nagrado prejel dr. Slobodan Davidović iz Srbije.

Vabimo vas tudi k izpolnitvi vprašalnika o želenih vsebinah izobraževanj v okviru intervencije Strateškega načrta SKP, za katere kmetje, gozdarji in kmetijski svetovalci menite, da bi vam najbolj koristila.

Če imate novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in z veseljem jo bomo delili v naslednji številki.

Lep pozdrav,
Matej, Tina, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželjeFOTO UTRIP S PODEŽELJA

V uredništvo smo prejeli spodnjo zeleno in svežo fotografijo, s pripisom: "Pri nas trava rase kot podivjana. Kako pa je pri vas?"
Cvetoči travnik
Avtor: J. Šivic

AKTUALNE NOVICE

Zbiramo dobre prakse podeželja za ARIA 2023
Vse nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike ter strokovno in splošno javnost vabimo, da Mreži za podeželje predlagate nacionalne kandidate za evropski natečaj ARIA 2023. Nagrada ARIA 2023 (Agriculture & Rural Inspiration Awards 2023) se osredotoča na projekte dobre prakse, sofinancirane iz skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022. Neformalne predloge zbiramo do 15. 6. 2023, rok za pošiljanje izpolnjenih prijavnih obrazcev pa je 3. 7. 2023.

V javni obravnavi osnutek uredbe o državni javni službi na osuševalnih in namakalnih sistemih
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo osnutek uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih. Pripombe lahko pošljete do 26. 6. 2023.

Letošnji dobitnik zlate čebele je dr. Slobodan Davidović iz Srbije
Ministrica Irena Šinko se je udeležila slovesne podelitve nagrade zlata čebela 2023, ki jo je letos podelila predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar. Nagrada je bila podeljena že tretjič, letos za področje raziskav o čebelah in drugih opraševalcih. Komisijo za podelitev nagrade je med 12 kandidati najbolj prepričal dr. Slobodan Davidović iz Srbije.

Evropska komisija opozarja Slovenijo na tveganje za zamude pri izvajanju načrta za okrevanje
Evropska komisija je pozvala Slovenijo k čimprejšnjem posredovanju posodobljenega Načrta za okrevanje in odpornost, da bi se izognila dodatnim zamudam pri njegovem izvajanju. Ta naj med drugim vključuje realistično časovnico glede naslednjih zahtevkov za izplačilo. Pozvala je tudi k okrepitvi strukture upravljanja, ki naj jo sprejme brez odlašanja.

Vabljeni k izpolnitvi vprašalnika o potrebnih temah izobraževanj kmetov in svetovalcev
MKGP vas vabi, da predlagate podrobnejše teme s področja kmetijstva in gozdarstva, za katere menite, da jih kmetje oziroma uporabniki gozdov pri svojem delu najbolj potrebujete.

Poplave v Sloveniji: na njivi jezero namesto žita in poljščin
"Nekatera polja so napol prazna, saj zaradi dežja rastline niso vzklile. Ne vemo še, ali jih bo treba preorati in dosejati ozroma dosaditi ali si bodo rastline opomogle," pravi Irena Leonida Kropf, direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.

Do gozdov prihodnosti tudi s sodobnimi digitalnimi orodji
Osrednji dogodek ob Tednu gozdov 2023, ki letos poteka med 22. in 28. majem, je bil v znamenju sprememb, ki jih v gozdarstvo in upravljanje z gozdovi prinaša digitalizacija. Izpostavljen pa je bil tudi pomen bukve za vzpostavitev odpornih pohorskih gozdov, ki bodo lažje kljubovali naravnim ujmam.


BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

Javni poziv k sodelovanju pri ohranjanju travniških habitatnih tipov in metuljev mravljiščarjev v projektu »LIFE-IP NATURA.SI«
Obveščamo vas, da je odprt javni poziv za izvajanje prilagojene kmetijske prakse na območjih Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah, Dravinjska dolina in Dravinja s pritoki. S tem javnim pozivom je kmetom na navedenih območjih Nature 2000, katerih površine niso vključene v sloj naravovarstvenih operacij KOPOP ali na njih ni mogoče izvajanje ustreznih operacij, v letu 2023 omogočen vpis projektnih ukrepov.


LEADER

Lokalne akcijske skupine iz Slovenije na Irskem
Predstavniki LAS Za mesto in vas in LAS Sožitje med mestom in podeželjem so v članki na povezavi v naslovu strnili svoje vtise s strokovne ekskurzije Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) na Irskem, kjer so spoznavali njihovo izvajanje pristopa LEADER.

Tržnica in zeliščarski sejem v Dolu pri Ljubljani
V soboto, 3. junija 2023, bo med 9. in 13. uro na Levčevi domačiji v Dolu pri Ljubljani potekala lokalna tržnica s spremljevalnim zeliščarskim sejmom. Program bo vključeval kmečko tržnico s ponudbo sezonske zelenjave, sadja in tudi zelišč.

Vabljeni na posvet o humusu v tleh
V okviru Kmetijsko obrtniškega sejma KOS v Lenartu organiziramo posvet o humusu v tleh, ki bo v petek 26. maja 2023 ob 10. uri v Centru Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart v Slovenskih goricah.


DELIMO DOBRE ZGODBE

Družinsko kmetijsko podjetje Žipo Lenart
Mitja Krajnc iz družinskega kmetijskega podjetja Žipo Lenart v preciznem kmetovanju ne vidi le priložnosti za nižje stroške, temveč tudi in predvsem orodje za ohranjanje okolja.
Na 860 hektarjev njivskih površin v Lenartu v Slovenskih goricah pridelujejo različne poljščine od pšenice, koruze do ječmena in soje. Ves pridelek prodajo na slovenskem trgu.
Pred osmimi leti so začeli obdelovati njive s stroji za ohranitveno (tako imenovano konzervirajočo) obdelavo tal oziroma brez oranja. Pri poljedelstvu uporabljajo različne nove tehnologije od avtomatičnega vodenja strojev do uporabe GPS med opravili. Tako zagotavljajo tudi precizno škropljenje in gnojenje obdelovalnih površin.


PRENOS ZNANJA

Nova gradiva iz usposabljanj za dobrobit živali
Na Portalu znanja smo objavili gradivo, ki ga je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2022.

Nov projekt Insect - IMP – za prenos znanj in zagotavljanje hrane na področju gojenja žuželk
Kmetijski inštitut Slovenije je skupaj s partnerji iz raziskovalnih inštitucij in podjetij s področja inovacij iz 19 držav z vsega sveta pridobil nov projekt v shemi COST z naslovom »Izboljšan prenos znanja za trajnostno selekcijo žuželk (Insect-IMP)«.


NAPOVEDNIK

05
MAJ 2023

Klepet na naj poti 2022

26. 5. 2023, Vodomčev gaj, prijave do 24. 5. 2023

Ogled ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva

27. 5. 2023, Žalec

Po poteh okoli Ribnika Vrbje z vodnikom

27. 5. 2023, Ribnik Vrbje

Dan slovenskih dobrot v Parku Brdo pri Kranju

28. 5. 2023, Park Brdo

Srečanje za pridelovalce zelišč: "Zelišča - priložnosti in izzivi"

29. 5. 2023, Škocjan

Demonstracijski projekt – digitalizacija na kmetijah

30. 5. 2023, Murska Sobota

Demonstracijski projekt – poljedelstvo

30. 5. 2023, Pernica

Demonstracijski prikaz – avtomatizacija namakanja

31. 5. 2023, Slovenj Gradec

06
JUNIJ 2023

Robotika v kmetijstvu

1. 6. 2023, Ptuj

8. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti: Podnebni meni za lokalno skupnost

2. 6. 2023, Ljubljana - obvezna prijava

Webinar: Strenghtening digital skills of rural people to benefit from the digital era

8. 6. 2023, preko spleta - obvezna prijava do 5. 5. 2023

Dan žit 2023 v Jabljah

6. 6. 2023, Loka pri Mengešu

Dan sadjarsko vinogradniške tehnike 2023

14. 6. 2023, Maribor

Demonstracijski projekt - varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih

15. 6. 2023, Maribor

17. mednarodni festival alpskega cvetja

19. 5. 2023 - 4. 6. 2023, Bohinj

Posvet: Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij (narave), kako jih nasloviti v praksi? (V okviru 17. mednarodni festivala alpskega cvetja)

2. 6. 2023, Bohinjska Bistrica in preko spleta. Potrebna je predhodna prijava, do 15. 5. 2023

Taking action to tackle rural depopulation

29. 6. 2023, Bruselj (Belgija) - obvezna registracija do 28. 4. 2023


JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.1:
28. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
24. 7. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
27. javni razpis za podukrep Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
26. 6. 2023
15.000.000 EUR
Podintervencija SI0201
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023
31. 7. 2023
203.852,80 EUR
Podintervencija SI0204
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023
31. 7. 2023
do 48.815,00 EUR
Podintervencija SI0601
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023
31. 7. 2023
273.364,00 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
V teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Kmalu poteče! Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roka za oddajo vlog sta: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023

Kmalu poteče! Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30. 1. 2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


AGRO - KMETIJSKA ZEMLJA do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO PF do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO DOPOLNILNE do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

AGRO ZEMLJA in GOZD do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.
Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi) za 2014-2020

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za 2023-2027

ANKETA TEDNA

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet