Preplet_glava_300dpi

Vprašalnik o potrebnih temah izobraževanj kmetov in svetovalcev

Spoštovani,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo vprašalnik o željenih vsebinah izobraževanj v okviru intervencije IRP32 Strateškega načrta SKP, Izmenjava znanja in prenos informacij kmetovalcem in lastnikom gozdov ter usposabljanje svetovalcev.

Z vprašalnikom želimo na MKGP pridobiti najbolj potrebne teme izobraževanja, za katere kmetje, gozdarji in kmetijski svetovalci menijo, da bi jim najbolj koristila.

V novem programskem obdobju skupne kmetijske politike bo prenos znanja in informacij ključnega pomena. MKGP se zaveda, da je treba poglobiti znanje v kmetijski in gozdarski panogi tako kmetov in lastnikov gozdov.

Zato vas vabimo, da predlagate podrobnejše teme s področja kmetijstva in gozdarstva, za katere menite, da jih kmetje oziroma uporabniki gozdov pri svojem delu najbolj potrebujete.

Poleg predlaganih tem izobraževanja v vprašalniku odgovorite tudi na nekaj kratkih vprašanj, ki se nanašajo na samo izvedbo prenosa znanj in na tak način pomagate pri izvedbi in organizaciji prihodnjih usposabljanj.

Vprašalnik bo na voljo za izpolnjevanje do konca julija 2023.

Mreža za podeželje
Vprašalnik:
Vprašalnik o željenih vsebinah izobraževanj v okviru intervencije IRP32 - Izmenjava znanja in prenos informacij kmetovalcem in lastnikom gozdov ter usposabljanje svetovalcev