Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

5. maja so bili v Uradnem listu objavljeni trije javni razpisi s področja čebelarstva. Odprti so do konca julija. Več informacij o posameznih razpisih lahko najdete v novici spodaj.

Vlada je prejšnji teden izdala spremembo uredbe glede naložb v osnovna sredstva in naložb v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov. V noveli uredbe se je dodal nov člen, s katerim se ureja odrek pravici do sredstev.

Pod rubriko PRENOS ZNANJA z vami delimo video predstavitev vodenja enotnih evidenc o delovnih opravilih za intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Enotne evidence so namenjene nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v eno ali več intervencij – KOPOP, LOPS, N2000, BVR, SOPO ali EK.

Naj še spomnimo, da je ta petek, 12. maja, zadnji dan za oddajo vlog na javni razpis za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih, iz podukrepa 4.3 v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Ta petek se tako zaključi tudi rok za oddajo predlogov za aktivnosti v okviru Mreže za podeželje v tem letu.

Če imate novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo lahko pošljete na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in z veseljem jo bomo delili v naslednji številki.

Lep pozdrav,
Matej, Tina, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželjeFOTO UTRIP S PODEŽELJA

IMG_20230509_121247 – kopija
V torek je na Kongresnem trgu potekal dogodek ob Dnevu Evrope, kjer so se predstavili evropski skladi za sofinanciranje projektov (avtor: S. Mal).

AKTUALNE NOVICE

Dobrega pol milijona evrov za tri čebelarske javne razpise
V Uradnem listu RS so bili v petek, 5. maja 2023, objavljeni trije javni razpisi s področja čebelarstva, in sicer za nakup čebelarske opreme v programskem letu 2023, za nakup oziroma izdelavo satnic in za nakup sadik medovitih rastlin. Vsi trije javni razpisi so razpisani v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in se nanašajo na obdobje od 1. januarja do 31. julija 2023. Skupno je razpisanih nekaj več kot 526.000 evrov sredstev.

Sporočanje pripomb na hidrografsko mrežo
V primeru nestrinjanja kmetov z zarisanimi vodnimi tokovi in osuševalnimi jarki, ki so prikazani v informativnem sloju DKOP_4_VPOJ_INFO_SLOJ v Javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP, se pripombe na hidrografsko mrežo pošilja na območne sektorje posameznih območij rek in morja. Hidrografska mreža kot taka se nahaja tudi v Atlasu voda.

Sprememba uredbe glede naložb v osnovna sredstva in naložb v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Predstavniki MKGP in plačilne agencije o stanju kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva v Zgornji Savinjski dolini
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je z državnim sekretarjem dr. Darijem Krajčičem, obiskala Zgornjo Savinjsko dolino. Med obiskom so s predstavniki večih institucij potekala srečanja, predstavitve in izmenjave mnenj s področja kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva ter ogled primera na terenu.

Vsak lahko naredi korak k manj zavržene hrane
»V svetu se na globalni ravni zavrže skoraj tretjina proizvedene hrane, v Sloveniji gre v smeti povprečno 68 kilogramov na prebivalca. V celotni verigi največ zavržene hrane, več kot 50 %, nastaja v gospodinjstvih,« razlaga Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija in borka za manj zavržene hrane.

Vabilo na posvet: »Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij
narave, kako jih nasloviti v praksi?«, ki se bo izvedel v okvirju 17. mednarodnega festivala alpskega cvetja
Posvet je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z razvojnimi izzivi zavarovanih in občutljivih območij narave, krepitvijo povezovanja lokalne pridelave hrane, obrtnih in storitvenih dejavnosti, tesnejšega povezovanja turizma z lokalnim okoljem in vidijo razvojne politike v naslednjem programskem obdobju kot priložnost za naslovitev izzivov njihovega okolja.
Prijave se zbirajo do 15. 5. 2023.

LIFE 2023 - Na voljo 611 milijonov evrov
Evropska komisija je objavila pozive za predloge projektov programa LIFE za leto 2023. V letošnjem letu je za projekte s področja ohranjanja narave, varstva okolja, podnebne ukrepe in projekte prehoda na čisto energijo na voljo 611 milijonov evrov.

Izteka se poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2023
Mreža za podeželje, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je objavila Poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2023. Namen tega povabila je zbiranje predlogov aktivnosti po pristopu od spodaj navzgor in odzivanje Mreže za podeželje na potrebe lokalnega prebivalstva, socialnih partnerjev in upravičencev do sredstev skupne kmetijske politike.


EKOLOŠKO KMETOVANJE

Ustanovna seja Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane
Ministrica Irena Šinko se je udeležila prve seje Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane, ki je strokovno svetovalno telo ministrice za podajanje mnenj s področja ekološkega in trajnostnega kmetovanja.

Organic Food Conference 2023 (22. in 23, maj 2023 v Sansepolcro, Italija)
Organic Food Conference je priljubljen dogodek, zlasti za pridelovalce in predelovalce ekološke hrane, trgovce, uvoznike in nadzorne organe. Dogodek organizira IFOAM Organics Europe v sodelovanju s projektom Aboca in BEING Organic EU projektom. Vstop je prost. Potrebna je registracija, saj je na voljo omejeno število vstopnic. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku, na voljo pa bo tudi prevod v italijanščino.


LEADER

Stekla prva akcija vzpostavitve skupnostnega sonaravnega učnega vrta Na Logu
Skupnostni sonaravni učni vrt postopoma nastaja v sklopu projekta sodelovanja »Vzpostavitev pogojev za EKO regijo BO JA«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz EKSRP. In prav za namen te projektne aktivnosti je Občina Tolmin vodilnemu partnerju lokalni akcijski skupini LAS Dolina Soče, ki deluje pod okriljem Posoškega razvojnega centra, odstopila zemljišče Na Logu. Tu se namerava do zaključka projekta med drugim urediti tudi šolski učni vrt.

Utrinki z izkustvene delavnice povezovalne komunikacije
Dobra komunikacija je večkrat ključ do uspeha, dobrih odnosov in notranjega zadovoljstva. Pa sploh znamo na primeren in jasen način sporočiti okolici kaj želimo, kako se počutimo, kakšne so naše potrebe in hkrati prisluhniti sogovorcu? V Litiji so v sklopu projekta Nazaj k naravi izvedli celodnevno izkustvena delavnico povezovalne komunikacije. Več na povezavi v naslovu.

Pobarvanka v okviru projekta sodelovanja LAS Prehod na sonaravno oskrbo s hrano
Partnerji projekta so LAS Vipavska dolina, LAS S CILjem, LAS V objemu sonca in LAG Zeleni trokut. Sonaravno pridelana hrana, ki je bila osnovna življenjska vrednota naših prednikov, je temeljno vodilo projekta. S sonaravnim kmetovanjem namreč ohranjamo naravno okolje živo in naslednje rodove in uspešnejše kljubujemo podnebnim spremembam, ki so na območju operacije že zelo prisotne.


DELIMO DOBRE ZGODBE

Loška zadruga se je »poročila« z desetimi zadrugami, kaj so pridobile?
Loška zadruga se od leta 2018 poslovno povezuje z drugimi zadrugami. Trenutno z desetimi zadrugami iz Gorenjske, Primorske in do Trojan sodeluje na komercialnem, trženjskem in drugih področjih. O tem, kako jim povezovanje koristi, v novici razlaga direktor Loške zadruge Mitja Vodnjova.


PRENOS ZNANJA

Video (33 min., 17 sek.): Neposredno trženje na kmetijah in možnosti zasnove kolobarja ob pomanjkanju njiv
Prisluhnite Kmetijski oddaji Radia Ognjišče, ki jo vodi Robert Božič. Pridruži pa se mu magistrica Tatjana Čop. Glavna tema oddaje je nedavno zaključeni pilotni projekt "Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig". Vodilni partner projekta je Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, v projekt pa je vključenih še sedem partnerjev, od tega pet kmetij.

Video (15 min., 49 sek.): Predstavitev načina vodenja enotnih evidenc za intervencije Strateškega načrta SKP 2023-2027
Predstavitev je namenjena prikazu načina vodenja enotnih evidenc o delovnih opravilih za intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, z uporabo programa Excel.


NAPOVEDNIK

05
MAJ 2023

Delavnica v okviru prenosa znanja v prakso »Pomen mejic za vrstno pestrost in ekosistemske storitve«

12. 5. 2023, Ljubljana, prijava do konca četrtka, 11. 5. 2023.

Učinkovit in trajen prenos znanja

16. 5. 2023, Ljubljana

Prikaz poskusov z zelenjadnicami na Biotehniški fakulteti UL, 17. maj 2022

17. 5. 2023, Ljubljana

Predavanje Volčji bob ali divja kava

17. 5. 2023, Ljubljana-Dobrunje


Predavanje Volčji bob ali divja kava

17. 5. 2023, Ljubljana-Dobrunje

8. prenos znanja v prakso v sklopu projekta 16.5 EIP plodnosni gozdni rob - sadne vrste plodonosnega gozdnega roba ter z njimi povezane ekosistemske storitve

18. 5. 2023, Lukovica

17. mednarodni festival alpskega cvetja

19. 5. 2023 - 4. 6. 2023, Bohinj

34. festival Dobrote slovenskih kmetij

19. 5. 2023 - 21. 5. 2023, Ptuj

Organic food conference 2023

22. - 23. 5. 2023, Sansepolcro, Italija

Medeni teden v Pivki

22. - 29. 5. 2023, Pivka

Ogled ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva

27. 5. 2023, Žalec

Po poteh okoli Ribnika Vrbje z vodnikom

27. 5. 2023, Ribnik Vrbje

Naj piva Slovenije 2023

27. 5. 2023, Žalec

06
JUNIJ 2023

Robotika v kmetijstvu

1. 6. 2023, Ptuj

8. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti: Podnebni meni za lokalno skupnost

2. 6. 2023, Ljubljana - obvezna prijava

Webinar: Strenghtening digital skills of rural people to benefit from the digital era

8. 6. 2023, preko spleta - obvezna prijava do 5. 5. 2023

Dan žit 2023 v Jabljah

6. 6. 2023, Loka pri Mengešu

17. mednarodni festival alpskega cvetja

19. 5. 2023 - 4. 6. 2023, Bohinj

Posvet: Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij (narave), kako jih nasloviti v praksi? (V okviru 17. mednarodni festivala alpskega cvetja)

2. 6. 2023, Bohinjska Bistrica in preko spleta. Potrebna je predhodna prijava, do 15. 5. 2023

Taking action to tackle rural depopulation

29. 6. 2023, Bruselj (Belgija) - obvezna registracija do 28. 4. 2023

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
KMALU SE ZAPRE! Podukrep 4.3:
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
12. 5. 2023
3.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
27. javni razpis za podukrep Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
15. 5. 2023 - 26. 6. 2023, do 14. ure
15.000.000 EUR
NOVO! Podintervencija SI0201
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023
31. 7. 2023
203.852,80 EUR
NOVO! Podintervencija SI0204
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023
31. 7. 2023
do 48.815,00 EUR
NOVO! Podintervencija SI0601
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023
31. 7. 2023
273.364,00 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
V teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roka za oddajo vlog sta: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

ANKETA TEDNA

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet