Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

prejšnji teden smo objavili poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2023. Želja Mreže za podeželje je, da se s projekti in aktivnostmi približamo potrebam lokalnega prebivalstva oziroma, da se okrepi sodelovanje med Mrežo za podeželje in partnerji. Vabimo vas k oddaji predlogov projektov!

Obveščamo vas, da je bil objavljen nov javni razpis iz podukrepa 4.1, Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Vložitev vlog bo potekala od 15. maja do 26. julija 2023.

O objavi evidenc o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 smo vas obvestili že marca.
Danes pa vam sporočamo, da so bili dokumenti v obeh razdelkih posodobljeni, z mnogimi popravki in nekaj novostmi. Prav tako, pa smo objavili video predstavitev, v kateri je prikazan način vodenja evidenc o delovnih opravilih za intervencijo SOPO v aplikaciji Excel.

Tudi ta teden z vami delimo zgodbo zmagovalca 10. Agrobiznis konference. Tokrat je to zgodba zadruge Via Vitae iz Maribora, katere gotove jedi pod znamko Jeej! so prejele nagrado za najboljši domač izdelek po izboru porabnikov.

Za konec pa vas še vabimo, da si ogledate rubriko Napovednik, saj se nam obeta kar nekaj zelo zanimivih dogodkov.

Če imate novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo lahko pošljete na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in jo bomo delili v naslednji številki.

Hvala, da nas berete in lepe praznike,
Matej, Tina, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželjeFOTO UTRIP S PODEŽELJA

Katja Kovše 5
Pri nas travnik že lepo cveti (Avtorica: K. Kovše)

AKTUALNE NOVICE

Poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2023
Mreža za podeželje, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je objavila Poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2023. Namen tega povabila je zbiranje predlogov aktivnosti po pristopu od spodaj navzgor in odzivanje Mreže za podeželje na potrebe lokalnega prebivalstva, socialnih partnerjev in upravičencev do sredstev skupne kmetijske politike.

Na javnem razpisu 15 milijonov evrov iz PRP 2014-2020 za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 4. 2023 objavilo 27. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 v višini 15 milijonov evrov za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije namenjene spravilu rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin. Vložitev vloge poteka od 15. maja do vključno 26. julija 2023 do 14. ure.

Predlog pravilnika o označevanju vira sofinanciranja v javni obravnavi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 21. 4. 2023, na spletni strani E-demokracija objavilo predlog Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo. Predlog pravilnika določa zavezanca za označevanje, način označevanja, lokacijo označevanja, obvezne in neobvezne elemente označevanja in trajanje obveznosti označevanja vira sofinanciranja operacij, ki se izvajajo v okviru intervencij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (v nadaljevanju: SN SKP) in Tehnične pomoči iz SN SKP.

Objavljen sklep o najvišji višini stroškov nakupa opreme, zdravil, sadik in satnic
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu v petek, 21.4.2023, objavilo Sklep o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Jože Soklič prevzel mesto predsednika Združenja turističnih kmetij Slovenije
Na 23. srečanju Združenja turističnih kmetij Slovenije so člani združenja za novega predsednika za obdobje 2023 – 2026 izvolili Jožeta Sokliča s kmetije Povšin iz Sela pri Bledu. V nagovoru je poudaril pomen povezovanja in rezultatov dolgoletnega dela združenja.

Objavljen posodobljen terminski načrt objave javnih razpisov s področja skupne kmetijske politike za leto 2023
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne, 21. 4. 2023, objavilo posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja (PRP) 2014–2020 in Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023–2027 za Slovenijo v letu 2023.


MLADI KMETJE

Zmagala ekipa DPM Velike Lašče
Na 51. državnem kvizu Mladi in kmetijstvo so v konkurenci 11 ekip, ki so se dokazala na regijskih tekmovanjih, slavile zmago Katja Indihar, Nika Petrič in Tinkara Perhaj iz DPM Velike Lašče. Pokal za drugo mesto je odnesla ekipa DPM Mislinjske doline, tretji pa so bili mladi iz DPM Suha Krajina.


EKOLOŠKO KMETOVANJE

Razpis certificiranja in pridobitev certifikata Odličnost z dolenjske!
Dobrote Dolenjske so del širše slovenske mreže Izvorno slovensko, kar pomeni, da imajo vzpostavljen sistem certificiranja lokalnih domačih izdelkov z namenom vzdrževanja prvovrstne ponudbe na trgu, zagotavljanja kakovosti in sledljivosti porekla surovin. Izdelek, ki uspešno prestane ocenjevanje s strani zunanje strokovne komisije, pridobi certifikat Odličnost z dolenjske, ki ga lahko ponudnik izdelka sam uporablja pri svoji promociji, trženju in prodaji, hkrati pa se ponudnik z izdelki priključi mreži ponudnikov in članov Dobrot Dolenjske.

Poziv za kandidiranje za nagrado Evropske Unije za najboljšo ekološko prakso
Želite prispevati k večji ozaveščenosti javnosti o ekološki pridelavi v EU? Želite prispevati k večji cenovni dostopnosti in/ali dostopnosti ekoloških proizvodov v EU? Ste v ta namen razvili in izvedli ali še izvajate dober, inovativen, trajnostni in ponovljiv projekt? Ali želite, da bo ta projekt bolje prepoznan v javnosti? Če je odgovor na katero od vprašanj „da“, potem razmislite o prijavi na naslednjo izdajo EU ekoloških nagrad. Prijava je možna do 14. maja!


LEADER

Ekskurzija »Po bovškem«
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je skupaj z Ovčerejskim društvom Raduha 17. 4. 2023 organiziral ogled dobre prakse v Posočje. Ekskurzija je bila del aktivnosti projekta sodelovanja med LAS-i z naslovom Iz drobnice, ki jo LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline izvaja skupaj z LAS Dolina Soče, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjske in Bele krajine ter LAS iz južne Avstrije.

Video (2 min. 49 sek.): Pred pripravo lokalne strategije
Sredi februarja je Upravni odbor Lokalne akcijske skupine za mesto in vas obravnaval Pogodbo o delovanju te akcijske skupine v naslednjem programskem obdobju, vse do leta 2027. Sledil je slovesni podpis partnerske pogodbe s strani županov šestih občin, ki so vključene v lokalno akcijsko skupino in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske razvojne regije, ki je še naprej vodilni partner.


DELIMO DOBRE ZGODBE

Gotovi obroki s sledljivostjo sestavin do izvora

Novoustanovljena zadruga Via Vitae iz Maribora ponuja gotove jedi vsem, ki bi se radi bolj trajnostno prehranjevali, meso pa nadomestili z rastlinskimi beljakovinami. Po lokalno pridelane sestavine gredo na kmetije, jedi brez konzervansov in umetnih dodatkov ponujajo v vračljivih steklenih kozarcih, rok trajanja je od enega do tri mesece.

Gotove jedi pod znamko Jeej! zadruge Via Vitae iz Maribora je na 10. Agrobiznis konferenci prejela nagrado za najboljši domač izdelek po izboru porabnikov, ki so glasovali po spletu.


PRENOS ZNANJA

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK A
25. 4. 2023 so bile objavljene posodobljene Enotne evidence o delovnih opravilih za intervencije KOPOP, LOPS, BVR, N2000, SOPO ter EK. Poleg raznih popravkov v Word, PDF in Excel dokumentih so se priložili tudi programi v Excel za operacije PS_GOV, PS_PRAP in PS_DROB.

Evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK B
Vsi trije dokumenti so bili 25. 4. 2023 posodobljeni s popravki v opisu delovnega opravila za shemo Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak in shemo Uporaba le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih, v navodilih je dodan stavek o pomenu ažurnega vodenja evidenc, jasneje je napisana opomba, ki se nanaša na shemo Ozelenitev ornih površin prek zime in shemo Konzervirajoča obdelava tal.


NAPOVEDNIK

05
MAJ 2023

Rethinking arable farming in a changing climate

4. 5. 2023, Bruselj (Belgija) in preko spleta

Demonstracijski projekt - namakanje

5. 5. 2023, Dobrovo v Brdh

16. dan odprtih vrat v vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin

5. in 6. 5. 2023, Žalec

Fostering social entrepreneuership in rural areas through local action

11. 5. 2023, preko spleta

Meeting of the European Smart Villages Pilot Observatory

11. 5. 2023 - 12. 5. 2023, Gradec (Avstrija) - obvezna registracija do 7. 4. 2023

Fostering social entrepreneuership in rural areas through local action

11. 5. 2023, preko spleta

8. prenos znanja v prakso v sklopu projekta 16.5 EIP plodnosni gozdni rob - sadne vrste plodonosnega gozdnega roba ter z njimi povezane ekosistemske storitve

18. 5. 2023, Lukovica

17. mednarodni festival alpskega cvetja

19. 5. 2023 - 4. 6. 2023, Bohinj


06
JUNIJ 2023

Robotika v kmetijstvu

1. 6. 2023, Ptuj

8. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti: Podnebni meni za lokalno skupnost

2. 6. 2023, Ljubljana - obvezna prijava

Webinar: Strenghtening digital skills of rural people to benefit from the digital era

8. 6. 2023, preko spleta - obvezna prijava do 5. 5. 2023

Dan žit 2023 v Jabljah

6. 6. 2023, Loka pri Mengešu

17. mednarodni festival alpskega cvetja

19. 5. 2023 - 4. 6. 2023, Bohinj

Posvet: Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij (narave), kako jih nasloviti v praksi? (V okviru 17. mednarodni festival alpskega cvetja)
2. 6. 2023, Bohinjska Bistrica in preko spleta

Taking action to tackle rural depopulation

29. 6. 2023, Bruselj (Belgija) - obvezna registracija do 28. 4. 2023

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.1:
27. javni razpis za podukrep Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin
15. 5. 2023 - 26. 6. 2023, do 14. ure
15.000.000 EUR
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz PRP 2024-2020
3. 5. 2023
2.800.000 EUR
2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022 v obdobju od 1. avgusta do 31. decembra 2022
8. 5. 2023
22.650 EUR
3. javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022
8. 5. 2023
8.500 EUR
2. javni razpis za dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022
8. 5. 2023
9.129 EUR
Podukrep 4.3:
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
12. 5. 2023
3.000.000 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
Javni razpis za predložitev standardnih projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2021-2027; rok za prijavo: 8. maj 2023

V teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roka za oddajo vlog sta: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

ANKETA TEDNA

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet