Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

za vas imamo ta teden kar precej zanimivih novic in prispevkov.

Mreža za podeželje je objavila Poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2023. Namen tega povabila je zbiranje predlogov aktivnosti po pristopu od spodaj navzgor in odzivanje Mreže za podeželje na potrebe lokalnega prebivalstva, socialnih partnerjev in upravičencev do sredstev skupne kmetijske politike.

Za tiste med vami, ki načrtujete sodelovati v okviru intervencije SOPO, smo objavili posodobljene enotne evidence o delovnih opravilih v okviru intervencij novega programa. Po novem lahko izbirate med vodenjem evidenc v fizični obliki preko datoteke Word ali v računalniški obliki v programu Excel.

Z vami delimo tudi dobro zgodbo. Tokrat je to zgodba Kmetijske zadruge Šaleške doline, katere ekološka goveja kostna juha je na 10. Agrobiznis konferenci prejela nagrado za najbolj inovativen izdelek po izboru strokovne komisije.

Za konec pa vas vabimo, da si ogledate rubriko Napovednik, saj se nam v bližnji prihodnosti obeta nekaj zelo zanimivih dogodkov in delavnic.

Če imate novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo lahko pošljete na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in jo bomo delili v naslednji številki.

Hvala, da nas berete in lep pozdrav,
Matej, Tina, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželjeFOTO UTRIP S PODEŽELJA

Cvetoča drevesa
Prelep pomladni dan :) (Avtorica: V. Čuček)

AKTUALNE NOVICE

Poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2023
Mreža za podeželje, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je objavila Poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2023. Namen tega povabila je zbiranje predlogov aktivnosti po pristopu od spodaj navzgor in odzivanje Mreže za podeželje na potrebe lokalnega prebivalstva, socialnih partnerjev in upravičencev do sredstev skupne kmetijske politike.

Evropska delavnica o krepitvi prehranske varnosti v spremenjenih podnebnih razmerah
V marcu je v italijanski Bologni potekala dvodnevna delavnica z naslovom „Krepitev prehranske varnosti v spreminjajočih se podnebnih razmerah s poudarkom na prilagajanje na kmetijah“, ki jo je organizirala Evropska komisija. Na njej je sodelovalo okoli 80 udeležencev različnih strokovnih profilov in poklicev (kmetje, raziskovalci, svetovalci) iz skoraj vseh držav članic EU, med njimi tudi svetovalec s Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, ki je pripravil tudi novico.

Redno obveščanje o varstvu rastlin
Ob začetku rastne sezone je Kmetijski inštitut Slovenije pričel z rednim tedenskim obveščanjem pridelovalcev o ukrepih za varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci. Aktualne informacije bodo dostopne vse do jeseni na njihovi spletni strani.

Zaključena je oddaja vlog na 10. javni razpis na podukrepu 4.2
Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 10. javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je znašala 15 milijonov evrov. Oddanih je bilo 99 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 24,02 milijona evrov sredstev.

V javni obravnavi uredba, ki ureja podporo za širokopasovno infrastrukturo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo poslalo spremembo uredbe o izvajanju podukrepa podpora za širokopasovno infrastrukturo iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Komentar na predlog uredbe lahko oddate do 11. 5. 2023.

V javni obravnavi uredba, ki ureja ukrep Sodelovanje iz PRP 2014-2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 14. 4. 2023 v javno obravnavo poslalo predlog spremembe uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020. Uredba se spreminja zaradi možnosti izvedbe še enega javnega razpisa, namenjenega pilotnim projektom pri podukrepu Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Komentar lahko oddate do 24. 4. 2023.


MLADI KMETJE

Tako mlada kmeta s skupnimi nakupi strojev prihranita in si pomagata
Rok Lančič in Simon Černel iz Sv. Jurija ob Ščavnici delita svoje pozitivne izkušnje s skupnim kupovanjem in uporabo kmetijske mehanizacije. S sodelovanjem si lahko privoščita opremo, ki si je sama ne bi mogla. Prav tako pa jima deljenje opreme omogoča, da svojo opremo polno izkoristita.


EKOLOŠKO KMETOVANJE

Nov projekt o razvoju gospodarjenja z ogljikom v kmetijstvu v Srednji Evropi
Kmetijski inštitut Slovenije skupaj z desetimi mednarodnimi partnerji z uvodnim srečanjem na Bledu začenja triletni projekt sheme Interreg Srednja Evropa z naslovom Razvoj gospodarjenja z ogljikom v kmetijstvu v Srednji Evropi (Carbon Farming CE). Projektne dejavnosti bodo podprte s proračunom iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1,8 milijona evrov. Kot priključena partnerja na projektu sodelujeta tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Poziv za kandidiranje za nagrado Evropske Unije za najboljšo ekološko prakso
Želite prispevati k večji ozaveščenosti javnosti o ekološki pridelavi v EU? Želite prispevati k večji cenovni dostopnosti in/ali dostopnosti ekoloških proizvodov v EU? Ste v ta namen razvili in izvedli ali še izvajate dober, inovativen, trajnostni in ponovljiv projekt? Ali želite, da bo ta projekt bolje prepoznan v javnosti? Če je odgovor na katero od vprašanj „da“, potem razmislite o prijavi na naslednjo izdajo EU ekoloških nagrad. Prijava je možna do 14. maja!


LEADER

Delavnice za pripravo strategij lokalnega razvoja
V oddaji Svet pred domačim pragom na TV Kočevje si lahko ogledate prispevek o delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Pred pripravo lokalne strategije
Sredi februarja je Upravni odbor Lokalne akcijske skupine za mesto in vas obravnaval Pogodbo o delovanju te akcijske skupine v naslednjem programskem obdobju, vse do leta 2027. Na seji Skupščine je bila s člani skupine podpisana pogodba o delovanju, zdaj pa potekajo delavnice za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja.

EKO Okusi Slovenije
Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS Vipavska dolina, LAS Posavje 2014-2020, LAS Gorenjska košarica, LAS Goričko, LAG Južna Istra) EKO Okusi Slovenije med drugim spodbuja mlade k odločanju za kuharski poklic. Svoje kuharske mojstrovine je v okviru aktivnosti projekta z mladimi delil Chef Tomaž Kavčič in jih obogatil za novo kulinarično izkušnjo.

Odprta vrata, Grad Rihemberk - lokalna tržnica z ekološko ponudbo
Tokrat bo na gradu, ki leži v Vipavski dolini, med drugimi novost - grajska tržnica z lokalnimi ekološkimi pridelki in izdelki, realizirana v okviru projekta LAS sodelovanja »Prehod na sonaravno oskrbo s hrano«. Namen aktivnosti je povečanje oskrbe lokalnega prebivalstva s sonaravno hrano, s proizvodnjo katere ohranjamo naravno okolje in uspešneje kljubujemo žal že prisotnim podnebnim spremembam.


DELIMO DOBRE ZGODBE

Šaleška zadruga na trg s prvim superživilom

Kmetijska zadruga Šaleška dolina po besedah direktorja Ivana Dreva z uvajanjem prvega superživila, in sicer kostne juhe iz domačih sestavin ekološko pridelanega govejega mesa blagovne znamke Ekodar, stopa po začrtani poti: porabnikom ponuditi končne izdelke iz surovin slovenskih kmetij.

Ekološka goveja kostna juha Kmetijske zadruge Šaleške doline je na 10. Agrobiznis konferenci prejela nagrado za najbolj inovativen izdelek po izboru strokovne komisije.


PRENOS ZNANJA

Navodilo o postavitvah in dimenzijah življenjskih prostorov za koristne organizme za kmetijsko prakso »življenjski prostor za koristne organizme« pri shemi INP8.11 Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih (BIORAZTN)
Navodilo tematsko spada pod intervencije SOPO. Namenjeno pa je kmetom, ki so vključeni v shemo INP08.11 Ohranjanje biodiverzitete v trajnih nasadih.

Strengthening the position of farmers in the Organic Food Supply Chain
Tematska skupina Mreže za skupno kmetijsko politiko Evropske Unije, namenjena izboljšanju položaja kmetov v organskih prehranskih verigah, je pripravila kar tri publikacije na temo ekoloških prehranskih verig. Vse tri publikacije so napisane v angleškem jeziku.

Posodobljene Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK B
Evidence v razdelku B vodijo tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni samo v eno ali več shem intervencije Sheme za podnebje in okolje (SOPO).
Ta teden smo gradivo posodobili z novo različico Word dokumenta, ki vsebuje nekaj popravkov. Prav tako pa smo dodali še vlogo v obliki Excel dokumenta.
Sedaj nosilci kmetijskih gospodarstev lahko izbirajo med načinom vodenja evidenc v fizični obliki preko Wordove datoteke ali v računalniški obliki v programu Excel.


NAPOVEDNIK

04
APRIL 2023

6. slovenski vinogradniško-vinarski kongres
21. in 22. 4. 2023, Ptuj

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev 2023

21. 4. 2023, Slovenija

51. državni kviz Mladi in kmetijstvo 2023

22. 4. 2023, Šenčur

7. državna razstava govedi rjave pasme

22. 4. 2023, Novo mesto

Demonstracija spravila travinja
23. 4. 2023, Mengeš

Strokovna razprava za širšo javnost - Kakšen je pomen sajenja avtohtonih medovitih rastlin
25. 4. 2023, Strahinj

Future of crop nutrients

26. 4. 2023, preko spleta

Biocontrol: a solution for sustainable crop protection in the EU

26. 4. 2023, preko spleta

Accelerating innovation with Syngenta

27. 4. 2023, preko spleta
05
MAJ 2023

Rethinking arable farming in a changing climate

4. 5. 2023, Bruselj (Belgija) in preko spleta

Fostering social entrepreneuership in rural areas through local action

11. 5. 2023, preko spleta

Meeting of the European Smart Villages Pilot Observatory

11. 5. 2023 - 12. 5. 2023, Gradec (Avstrija) - obvezna registracija do 7. 4. 2023

8. prenos znanja v prakso v sklopu projekta 16.5 EIP plodnosni gozdni rob - sadne vrste plodonosnega gozdnega roba ter z njimi povezane ekosistemske storitve

18. 5. 2023, Lukovica

17. mednarodni festival alpskega cvetja

19. 5. 2023 - 4. 6. 2023, Bohinj


06
JUNIJ 2023

Robotika v kmetijstvu

1. 6. 2023, Ptuj

8. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti: Podnebni meni za lokalno skupnost

2. 6. 2023, Ljubljana - obvezna prijava

17. mednarodni festival alpskega cvetja

19. 5. 2023 - 4. 6. 2023, Bohinj

Posvet: Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij (narave), kako jih nasloviti v praksi? (V okviru 17. mednarodni festival alpskega cvetja)
2. 6. 2023, Bohinjska Bistrica in preko spleta

Taking action to tackle rural depopulation

29. 6. 2023, Bruselj (Belgija) - obvezna registracija do 28. 4. 2023

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz PRP 2024-2020
3. 5. 2023
2.800.000 EUR
2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022 v obdobju od 1. avgusta do 31. decembra 2022
8. 5. 2023
22.650 EUR
3. javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022
8. 5. 2023
8.500 EUR
2. javni razpis za dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022
8. 5. 2023
9.129 EUR
Podukrep 4.3:
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
12. 5. 2023
3.000.000 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
Javni razpis za predložitev standardnih projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2021-2027; rok za prijavo: 8. maj 2023

V teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roka za oddajo vlog sta: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

ANKETA TEDNA

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet