Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

Subvencijska kampanja se je pričela! Iz kmetijsko-svetovalne službe sporočajo, da je zaradi številnih novosti vnos vlog bolj zapleten in poteka dlje. Iz tega naslova svetujemo, da si pred obiskom vnosnega mesta zbirne vloge preberete tiskana navodila za vnos zbirnih vlog, ki jih dobite pri kmetijskih svetovalcih, v elektronski obliki pa so na voljo tudi na spletni strani.

V teh mesecih na ministrstvu intenzivno nadaljujemo s pripravo uredb, ki bodo podlaga za izvajanje intervencij novega programskega obdobja. Za kmete, ki nameravajo izvajati intervencije novega programskega obdobja, smo objavili tudi evidence o delovnih opravilih. Najdete jih v novici nižje spodaj, v Portalu znanja in na podstrani Intervencije SKP.

Z vami delimo tudi prvo epizodo čisto novega podcasta Mladost na Kmetiji. Namen te oddaje je skozi zgodbe mladih kmetic in kmetov predstaviti pestrost in barvitost slovenskega podeželja. V prvi oddaji sta se predstavila Anja Mager, predsednica Zveze podeželske mladine, in njen partner Jaka Kastelic z ekološke kmetije Kastelic.

Če imate novico ali dogodek iz področja razvoja podeželja, nam jo lahko pošljete na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in jo bomo delili v naslednji številki.

Hvala, da nas berete in lep pozdrav,
Tina, Slavica, Svit in Matej iz ekipe Mreže za podeželjeFOTO UTRIP S PODEŽELJA

52790159927_72344b4eb0_c
Konec marca je v Komendi potekal 27. Spomladanski kmetijsko obrtni sejem. Upamo, da ste imeli priložnost obiskati tudi našo stojnico, na kateri smo nudili informacije vezane na subvencijsko kampanjo 2023.

AKTUALNE NOVICE

Objavljene enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027
Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo se delijo na dva razdelka. Razdelek A je namenjen nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v eno ali več intervencij – KOPOP, LOPS, N2000, BVR, SOPO ali EK. Evidence v razdelku B pa so namenjene tistim nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni samo v eno ali več shem intervencije Sheme za podnebje in okolje (SOPO).

Sprejeta uredba, ki ureja preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov
Vlada RS je konec meseca marca izdala Uredbo o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Obvestilo o servisnem času za vzdrževanje informacijskih sistemov
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vse svoje uporabnike obvešča, da s 13. aprilom uvaja servisno okno za podporo aplikacijam in odpravi tehničnih težav.
Servisno okno bo potekalo vsak četrtek med 15. in 17. uro. V tem času vnos zbirne vloge in tudi vseh ostalih vlog in ukrepov ne bo mogoč.

Opozorilo pred pozebo
Po navedbah Agencije RS za okolje je tudi za prihodnje dni napovedana možnost jutranje pozebe in s tem povečano tveganje za morebitne poškodbe zaradi nizkih temperatur na kmetijskih rastlinah.

Izdaja odločb na ukrepu Dobrobit živali
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je pričela z izdajo odločb na ukrepu Dobrobit živali. Odločbe bodo upravičencem poslane v fizični obliki, saj elektronsko vročanje na ukrepu DŽ letos še ni bilo implementirano.

Izdaja odločb o pravici do sredstev upravičencem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je za izredno začasno podporo kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP), ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, izdala 2796 odločb o pravici do sredstev, v skupni vrednosti 8.804.475 evrov.

Odbor sprejel odločitev o prejemniku nagrade Zlata čebela 2023
V torek je zasedal Odbor za podelitev nagrade Zlata čebela, ki se ga je udeležila ministrica Irena Šinko. Člani odbora so med dvanajstimi predlogi kandidatov soglasno sprejeli odločitev o prejemniku nagrade Zlata čebela 2023. Njegovo ime ostaja skrivnost vse do slavnostne podelitve nagrade, ki bo letos 24. maja v predsedniški palači. Letošnja tretja nagrada Zlata čebela bo podeljena za področje raziskav o čebelah in drugih opraševalcih.

EUFRAS letos praznuje 10. obletnico
EUFRAS je združenje vseh svetovalnih organizacij v Evropi, ki združuje 50 članic in Slovenija je v njem od vsega začetka pomemben ustvarjalni člen. EUFRAS je od leta 2013 postal pomemben akter na področju razširjanja znanja na podeželju in kmetijskih inovacij.

WTO objavil natečaj za prvaka malih podjetij "Pomoč malim kmetom pri globalnem razvoju"
Objavljen je natečaj za prvaka malih podjetij z naslovom »Pomoč malim kmetom pri globalnem razvoju«. Natečaj vabi k oddaji predlogov za pomoč malim kmetom pri dostopu do mednarodnih trgov in dobavnih verig. Predloge lahko oddajo mala podjetja, industrijska združenja, gospodarske zbornice in nevladne organizacije. Rok za oddajo predlogov je 5. maj 2023.


MLADI KMETJE

VIDEO (38 min.): Podcast: Mladost na Kmetiji
Z vami delimo prvo epizodo novega podcasta Mladost na Kmetiji, ki ga vodita Kaja in Marko. V prvi epizodi se bosta predstavila predsednica Zveze podeželske mladine Anja Mager in njen partner Jaka Kastelic z ekološke kmetije Kastelic v Mirni peči.


EKOLOŠKO KMETOVANJE

Poziv za kandidiranje za nagrado Evropske Unije za najboljšo ekološko prakso
Želite prispevati k večji ozaveščenosti javnosti o ekološki pridelavi v EU? Želite prispevati k večji cenovni dostopnosti in/ali dostopnosti ekoloških proizvodov v EU? Ste v ta namen razvili in izvedli ali še izvajate dober, inovativen, trajnostni in ponovljiv projekt? Ali želite, da bo ta projekt bolje prepoznan v javnosti? Če je odgovor na katero od vprašanj „da“, potem razmislite o prijavi na naslednjo izdajo EU ekoloških nagrad. Prijava je možna do 14. maja!


LEADER

Delavnice za pripravo strategij lokalnega razvoja
Lokalne akcijske skupine po vsej Sloveniji intenzivno izvajajo animacijske dogodke za pripravo strategij lokalnega razvoja za obdobje 2023 - 2027. Na delavnicah in s pomočjo anket želijo slišati želje prebivalcev s terena in jih prenesti v dokumente, ki jih pripravljajo. Vabljeni, da se udeležite delavnice vašega LAS in prispevate ideje za razvoj območja.

Rezultati programskega LAS Loškega pogorja obdobja 2014 – 2020 v brošuri
Izšla je publikacija v kateri so predstavljeni vsi projekti, ki so prejeli sredstva programa LEADER/CLLD na območju LAS. Predstavljenih je 33 projektov, ki so sledili viziji: »Inovativnost, povezovanje in trajnost za gospodarsko in socialno vključenost lokalnega prebivalstva«.

LAS Dolina Soče: Kako zadržati vodo v zemlji?
Prva iz serije celodnevnih brezplačnih izkustvenih delavnic Naučimo se živeti samooskrbno, bo potekala na dveh lokacijah pod mentorstvom ddr. Ane Vovk, ki že več kot deset let v Mednarodnem centru za samooskrbo Dole izvaja samooskrbne dejavnosti.

Nova daljinska pohodniška pot v Kamniško-Savinjskih Alpah
V novi daljinski pohodniški poti je na voljo več kot 190 km poti, ki potekajo tako po slovenskem kot avstrijskem ozemlju, in jih lahko razdelimo v 11 dnevnih etapah s povprečno dolžino dobrih 17 kilometrov.


DELIMO DOBRE ZGODBE PRP 2014-2020

Čebelarstvo, lectarstvo in apiturizem mlade prevzemnice Šolar, Laško
Kmetijo Šolar z več kot 35-letno tradicijo v čebelarstvu je prevzela mlada prevzemnica Darja Šolar.

Kmetija je priznana po bližnji in širši okolici ne samo po čebelarstvu, temveč tudi po ohranjanju stare domače obrti lectarstvu. Lect je okrasna slaščica, ki se uporablja za poslovna in spominska darila, okras na novoletnih jelkah itd. Tradicija srednjeveške izdelave lecta se po posameznih evropskih državah razlikuje.

V njihovi domači pekarni nastajajo tudi dišeče medene dobrote, dobro poznani so Emini medenjaki, kateri imajo tudi dva znaka kakovosti.

Več v prispevku!

Kmetija Šolar je prejemnica podpore v okviru podukrepa M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.


PRENOS ZNANJA

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK A
Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 - intervencija kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP), intervencija lokalne pasme in sorte (LOPS), intervencija biotično varstvo rastlin (BVR), intervencija plačila Natura 2000 (N2000) ter za namen ekološkega kmetovanja (EK).
Enotne evidence vodijo tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v eno ali več intervencij - KOPOP, LOPS, N2000, BVR, SOPO ali EK.

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK B
Evidence za izvajanje intervencije Sheme za podnebje in okolje (SOPO).
Evidence v razdelku B vodijo tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni samo v eno ali več shem intervencije Sheme za podnebje in okolje (SOPO).
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so poleg shem SOPO vključeni tudi v eno ali več intervencij - KOPOP, LOPS, BVR ali EK, vodijo evidence pod razdelkom A.

VIDEO (9 min., 46 sek.): Ohranimo travniške sadovnjake
Na KGZS Zavodu Celje so v lanskem letu preko celega leta zbirali video in fotografski material o travniških sadovnjakih. V okviru projekta Inovativne rešitve v kmetovanju za varovanje naravnih virov so pripravili promocijski video, ki spodbuja k ohranjanju travniških sadovnjakov. Video prikazuje fotografije s sadjarske razstave v Slovenj Gradcu, delovna opravila in dogajanje v sadovnjakih in kleti preko celega leta. V videu so prikazani tudi inovativni recepti za kutinove in hruškove žele bombone ter nasveti za delo v sadovnjaku. V okviru istega projekta so tudi izdali brošuro Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin, v kateri je predstavljenih 169 sort sadja.


NAPOVEDNIK

04
APRIL 2023

Delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja

11. 4. 2023, Domžale, 12. 4. 2023, Medvode in 19. 4. 2023, Komenda

Predstavitev AGRO finančnih produktov
12. 4. 2023, preko spleta

Svetovalnica za kmete in zadruge: Zakaj se povezovanje kmetov in zadrug splača
13. 4. 2023, Ljubljana

Osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov zdravstvenega varstva rastlin (URNIK)
18. - do 20. 4. 2023, Ljubljana

Simpozij: Ni vzdržnega kmetovanja brez vzdržnega kmeta: varnost, zdravje in dobro počutje kmetov

20. 4. 2023, preko spleta

Izobraževanje - Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

20. 4. 2023, Ljubljana

6. slovenski vinogradniško-vinarski kongres
21. in 22. 4. 2023, Ptuj

51. državni kviz Mladi in kmetijstvo 2023

22. 4. 2023, Šenčur

7. državna razstava govedi rjave pasme

22. 4. 2023, Novo mesto
05
MAJ 2023

Rethinking arable farming in a changing climate

4. 5. 2023, Bruselj (Belgija) in preko spleta

Fostering social entrepreneuership in rural areas through local action

11. 5. 2023, preko spleta

Meeting of the European Smart Villages Pilot Observatory

11. 5. 2023 - 12. 5. 2023, Gradec (Avstrija) - obvezna registracija do 7. 4. 2023

17. mednarodni festival alpskega cvetja

19. 5. 2023 - 4. 6. 2023, Bohinj

Posvet: Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij (narave), kako jih nasloviti v praksi? ( v okvirju zgornjega festivala)

2. 6. 2023, Bohinjska Bistrica in preko spleta

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.3:
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
12. 5. 2023
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
SE IZTEKA! Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2023; rok za prijavo; 13. april 2023

SE IZTEKA! Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2023; rok za prijavo 13. april 2023

SE IZTEKA! Javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2023; rok za prijavo 13. april 2023

Javni razpis za predložitev standardnih projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2021-2027; rok za prijavo: 8. maj 2023

V teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah; rok za prijavo: 3. 4. 2023, 5. 6. 2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt d 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roka za oddajo vlog sta: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

ANKETA TEDNA

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet