Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

ta petek se začenja subvencijska kampanja za oddajo zbirne vloge za leto 2023. Zato vam ponovno pošiljamo povezave do najpomembnejših novic in gradiva, ki vam bodo nudila več informacij o intervencijah, v katere bi se vključili. Na voljo so tudi povezave do zadnjih uredb, ki določajo pogojenost in izvajanje več intervencij, vezanih na subvencijsko kampanjo.

Nevladne organizacije, ki delujete na področjih kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja ne spreglejte treh javnih razpisov za sofinanciranje delovanja.

PRIMER USPEŠNEGA PROJEKTA: Tokrat se selimo na podružnično šolo na podeželsko območje občine Ljubljana, kjer je LAS Sožitje med mestom in podeželjem v okviru LEADER projekta Podružničarji gremo naprej izvedla mnogo delavnic, ogledov in drugih dogodkov, s katerimi so otroke ponovno povezali z naravo.

Za konec pa vas vabimo, da si ogledate napovednik, saj bodo v bližnji prihodnosti potekali mnogi zanimivi dogodki.

Želimo vam lep konec tedna,
Tina, Slavica, Svit in Matej iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

IMG_20230323_121131
Utrinek s 1. srečanja nacionalnih mrež za podeželje v novem programskem obdobju na Hrvaškem; pogled na Dugopolje; avtor: arhiv MKGP

AKTUALNE NOVICE

Sprejeta je bila Uredba o izvajanju intervencij kmetijske politike za leto 2023
Vlada je izdala uredbo, ki določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom. Vključuje postopke za izvedbo intervencij kmetijske politike.

Sprejeta Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
Uredba določa upravičence, pogoje, intervencije in višino plačil za posamezne intervencije v letih 2023–2027 ob upoštevanju dveh krovnih uredb EU.

Sprejeta novela Uredbe o pravilih pogojenosti
Vlada je izdala novelo Uredbe o pravilih pogojenosti. Novela uredbe popravlja redakcijske napake v veljavni Uredbi o pravilih pogojenosti in jo dopolnjuje v nekaj točkah, predvsem pri nekaj zahtevah ter odstotkih zmanjšanja plačil pri več zahtevah.

Subvencijska kampanja za oddajo Zbirne vloge za leto 2023 - pregledni članek
V članku so na kratko predstavljene bistvene intervencije subvencijske kampanje 2023.

Navodila za uveljavljanje intervencij iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo navodila za uveljavljanje ukrepov oz. intervencij za leto 2023, vezana na subvencijsko kampanjo. Ta so bila pripravljena v želji, da se novosti čim bolje in celovito predstavijo ter da so kmetom v pomoč pri upoštevanju pravil pogojenosti, pri odločanju o uvedbi novih kmetijskih praks in pri uveljavljanju ter nato izvajanju posameznih intervencij tekom leta.

Prva seja Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike
S sklepom Vlade Republike Slovenije so bili imenovani predstavniki 37 institucij in organizacij v Odbor za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike. Na ustanovni seji so člani obravnavali predlog spremembe Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, metodologijo in merila za izbor operacij v okviru intervencije LEADER ter aktivnosti Mreže za podeželje v podporo izvajanju Strateškega načrta SKP 2023–2027.

Trije javni razpisi za sofinaciranje delovanja nevladnih organizacij
MKGP je 24. marca 2023 objavilo tri javne razpise za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področjih kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za vse tri javne razpise znaša do 355.000 evrov. Rok za oddajo vlog traja do vključno 13. aprila 2023.

Brezplačna analiza vzorcev lokalnih oziroma alternativnih krmnih virov za prehrano prašičev
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije v okviru ciljno raziskovanega projekta (CRP) z naslovom Modeliranje prehranskih potreb in učinkovitosti krmljenja prašičev ter ocena kakovosti mesa glede na način reje zbirajo vzorce lokalno razpoložljivih krmnih virov za prehrano prašičev. V kolikor v krmni obrok za prehrano prašičev vključujete domače oziroma alternativne krmne vire vas Kmetijski inštitut Slovenije vabi, da jim pošljete vzorce za brezplačno analizo. Po želji pa bodo s pomočjo analitskih vrednosti sestavili tudi krmne obroke za krmljenje pitancev na vaši kmetiji. Vzorce zbirajo do zaključka projekta, 30. septembra 2025.

VIDEO prispevek: Uprava za hrano je na Kitajsko vrnila 260 ton ponarejenega medu
Goljufija v prehranski industriji ni nič novega. V prispevku programa Koda RTV Slovenije se tokrat govori o več takšnih primerih - od pitanja piščancev z industrijskim oljem do ponarejenega medu in vina, mešanega z vodo in sladkorjem.
LEADER

VIDEO - Pametne vasi: slovenske izkušnja in vizija
Danes je bil izveden spletni seminar, ki ga je organizirala Estonska mreža za podeželje v sodelovanju z LEADER pisarno MKGP. Na voljo je posnetek. Predstavitve so pripravili Andreja Komel (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), Goran Šoster (LAS Prlekija), Tamara Danijel (LAS Zgornja Savinjska in Šaleška dolina) in Jure Verhovnik (UL, Fakulteta za elektrotehniko).

Projekt: Humos
Danes je v Dornavi potekala Akademija Humos, ki jo ustvarjajo partnerji projekta Humusprojekt - Högi (podukrep 19.3). Ker je cilj umnega kmetovanja skrb za organsko maso in izgradnjo humusa v tleh, je nastal avstrijsko-slovenski projekt Humus, v okviru katerega je obdelava kmetijskih tal usmerjena na vezavo ogljika v tla oziroma na inovativne metode povečanje deleža humusa v tleh.

Zaključuje se projekt Oživimo podeželje
V projektu LAS Istre Oživimo podeželje, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, so Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Občina Izola in Kolesarska mreža Obala združile moči ter naredile pomemben korak v smeri razvoja trajnostnega rekreacijskega turizma na podeželju slovenske Istre in v obalnem pasu.

Izšla je prva številka novega LEADER glasila EU CAP network.
V glasilu Evropske mreže SKP se bodo delile novice o LEADER aktivnosti. Da začnete prejemati glasilo tudi vi se lahko prijavite na njihovi spletni strani: https://eu-cap-network.ec.europa.eu


DELIMO DOBRE ZGODBE PRP 2014-2020

Projekt Podružničarji gremo naprej

Projekt Podružničarji gremo naprej se je izvajal v okviru ukrepa LEADER na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem, na obrobju Mestne občine Ljubljana. Cilj projekta je bil z izvedbo operacije omogočiti večjo socialno vključenost otrok v starosti do desetega leta, ki so vključeni v vrtec in v vzgojno-izobraževalni osnovnošolski program prve in druge triade ter obiskujejo eno izmed štirih podružničnih šol na ljubljanskem podeželju in hkrati prebivalcev vseh generacij.

Projekt Podružničarji gremo naprej je bil izveden s pomočjo podpore ukrepa M19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)


PRENOS ZNANJA

Obvestilo o varstvu češenj in višenj
Javna služba za zdravstveno varstvo rastlin je objavila obvestilo o varstvu češenj in višenj pred cvetno monilijo.

Obvestilo o varstvu sadovnjakov
Ob zadnjih padavinah je bil v Mariboru zabeležen majhen izbruh askospor jablanovega škrlupa, bila pa je mogoča tudi lahka okužba z jablanovim škrlupom. Zato je Javna služba za zdravstveno varstvo rastlin je pripravila obvestilo o varstvu sadovnjakov s priporočili za zaščito dreves pred okužbami.

Obvestilo o gnojenju na vodovarstvenih območjih
Kmetijska svetovalna služba Maribor je objavilo obvestilo o zahtevah glede gnojenja in varstva rastlin. Zahteve veljajo za vodovarstvena območja vodonosnikov Ruše, Vrbanski plato, Limbuška Dobrava, Dravsko polje, Selniško Dobravo in Dravsko – Ptujsko polje.

»Kako v Sloveniji usmerjati razvoj trajnostnega krožnega biogospodarstva?«
Strokovna skupina pod vodstvom prof. dr. Luka Juvančiča je v okviru evropskega projekta BIOEASTsUP pripravila izhodišča za pripravo strategije biogospodarstva v Sloveniji in jih na simpoziju predstavila javnosti.

Objavljeni so razpisi za zaposlitev mladih raziskovalcev in raziskovalk na Kmetijskem inštitutu Slovenije
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije bodo v letu 2023 zaposlili mlade raziskovalce in raziskovalke na področjih rastlinske pridelave, čebelarstva, prehrane čebel ter vinogradništva in vinarstva.
Prijave sprejemajo do 14. aprila!

Razpis za mlade raziskovalce in raziskovalke na Univerzi v Ljubljani v letu 2023
Univerza v Ljubljani razpisuje 120 mest za mlade raziskovalce in raziskovalke, od tega 17 na Biotehniški fakulteti. Rok za prijavo je sreda, 5. april 2023, do 13. ure.


NAPOVEDNIK

03
MAREC 2023


Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah, SOPOTNIK
31. 3. 2023, Medvode

10. Agrobiznis konferenca s podelitvijo nagrad natečaja Najboljši agro podjetnik
31. 3. 2023, Ljubljana

Seminar Osnove delovanja strojnih krožkov (Word dokument)
31. 3. 2023, Gotovlje; rok oddaje prijavnice: 22. 3. 2023

Termini informativnih usposabljanj o intervencijah skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023 – 2027
razni termini do 31. 3. 2023, Kmetijsko gozdarski zavodi po Sloveniji in preko spleta
04
APRIL 2023


Ohranjanje krajinskih značilnosti na kmetijah – smernice in obstoječi finančni mehanizmi
2. 4. 2023, Izola. Prijave na dogodek so se zbirala do 29. marca.

Predstavitev AGRO finančnih produktov
12. 4. 2023, preko spleta

Svetovalnica za kmete in zadruge: Zakaj se povezovanje kmetov in zadrug splača
13. 4. 2023, Ljubljana

Simpozij: Ni vzdržnega kmetovanja brez vzdržnega kmeta: varnost, zdravje in dobro počutje kmetov

20. 4. 2023, preko spleta.

Izobraževanje - Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

20. 4. 2023, Ljubljana.

6. slovenski vinogradniško-vinarski kongres
21. in 22. 4. 2023, Ptuj

7. državna razstava govedi rjave pasme

22. 4. 2023, Novo Mesto


JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.3:
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
12. 5. 2023
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
NOVO! Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2023; rok za prijavo; 13. april 2023

NOVO! Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2023; rok za prijavo 13. april 2023

NOVO! Javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2023; rok za prijavo 13. april 2023

Javni razpis za predložitev standardnih projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2021-2027; rok za prijavo: 8. maj 2023

V teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah; rok za prijavo: 3. 4. 2023, 5. 6. 2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt d 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roka za oddajo vlog sta: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

ANKETA TEDNA

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet