Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

z vami ta teden delimo precej novic povezanih s subvencijsko kampanjo za zbirno vlogo. Zavedamo se, da odločitev za vključitev v posamezno intervencijo ni preprosta, zato so bila izvedena izobraževanja, na voljo so prezentacije s predavanj, pripravljena pa so tudi navodila za uveljavljanje intervencij iz Strateškega načrta SKP 2023–2027 - zbirna vloga 2023.

Ta teden ponovno z vami delimo dobro zgodbo s prejšnjega programskega obdobja. Tokrat je to zgodba kmetije Černelič, z vasi Dečno selo pri Brežicah.

V prihodnjih tednih se nam obeta precej zanimivih dogodkov, zato vas vabimo, da si ogledate Napovednik. Že jutri se nam obeta nekaj zelo zanimivega, saj Biotehnični center Naklo gostuje 1. seneni festival.

Ob materinskem dnevu, 25. 3., pa z vami delimo voščilnico, ki jo je pripravilo Društvo podeželskih žena Tavžentroža.

Želimo vam lep konec tedna,
Tina, Slavica, Svit in Matej iz ekipe Mreže za podeželje

OB MATERINSKEM DNEVU

Voščilnica za materinski dan Društva podeželskih žena Tavžentroža. Besedilo: Mama, tvoje roke so kot rahel vetrič čez polje, tvoj objem kot toplo srce, ki nikoli ne ugasne, tvoj glas kot najlepša pesem, ki povzdigne nas v nebo, tvoj poljub je poln obljub, upanja in želja, hvala ti za vse kar storila si zame, v mojem srcu vedno si ti,ko ob meni si ali pa te ni, vem da vsak za takšno mamo hrepeni.

AKTUALNE NOVICE

Subvencijska kampanja za oddajo Zbirne vloge za leto 2023 - pregledni članek
Z letom 2023 se je začel izvajati Strateški načrt Skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo. Krovna usmeritev je zagotoviti trajnostno pridelavo hrane na celotnem območju države in povečati samooskrbo, pri čemer so pomembna vsa območja in vsa kmetijska gospodarstva, ne glede na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost. K uresničevanju ciljev bodo pomembno prispevali ukrepi oz. po novem intervencije, ki se uveljavljajo prek zbirne vloge za 2023, tako po vsebini kot po obsegu finančnih sredstev.

Navodila za uveljavljanje intervencij iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo navodila za uveljavljanje ukrepov oz. intervencij za leto 2023, vezana na subvencijsko kampanjo. Ta so bila pripravljena v želji, da se novosti čim bolje in celovito predstavijo ter da so kmetom v pomoč pri upoštevanju pravil pogojenosti, pri odločanju o uvedbi novih kmetijskih praks in pri uveljavljanju ter nato izvajanju posameznih intervencij tekom leta.

Evropska komisija potrdila 13. spremembo Programa razvoja podeželja 2014-2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je s strani Evropske komisije prejelo potrditev 13. spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020, s ciljem uspešnejšega in učinkovitejšega izvajanja programa. Omenjena 13. sprememba prinaša prerazporeditve finančnih sredstev med nekaterimi ukrepi. Prav tako pa uvaja dva nova ukrepa, in sicer podukrep M8.3 in ukrep M22.

Objavljena pravilnik in tehnološka navodila o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja
Objavljen je bil Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja in Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja kot priloge k pravilniku.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk
Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk.

Izdaja odločb na 26. javnem razpisu za splošno učinkovitost in trajnost kmetij
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdalo odločbe 16 upravičencem. Skupna vrednost odločb je 1,08 milijona evrov.

Zaključek oddaje vlog na javna razpisa za ukrep začasne podpore zaradi vpliva ruske invazije na Ukrajino
Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za izredno začasno podporo kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP), ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 je znašala 12 milijonov evrov. Oddanih je bilo 2.798 vlog, od tega 2731 vlog za javni razpis namenjen nosilcem kmetijskih gospodarstev ter 67 vlog za javni razpis namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem.

Objavljeni so razpisi za zaposlitev mladih raziskovalcev in raziskovalk na Kmetijskem inštitutu Slovenije
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije bodo v letu 2023 zaposlili mlade raziskovalce in raziskovalke na področjih rastlinske pridelave, čebelarstva, prehrane čebel ter vinogradništva in vinarstva.
Prijave sprejemajo do 14. aprila!

Razpis za mlade raziskovalce in raziskovalke na Univerzi v Ljubljani v letu 2023
Univerza v Ljubljani razpisuje 120 mest za mlade raziskovalce in raziskovalke, od tega 17 na Biotehniški fakulteti. Rok za prijavo je sreda, 5. april 2023, do 13. ure.


LEADER

Posvet LAS o izvajanju programa CLLD - PowerPoint predstavitev
17. marca se je CLLD Slovenija udeležil Posveta LAS o izvajanju programa CLLD. Predstavili so izvajanje programa do leta 2027 in smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja.

Projekt Kaj nas uči Mura
Projekt sodelovanja KAJ NAS UČI MURA je bil LAS Prlekija odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3.
V sklopu projekta je tudi nastal kviz o poznavanju narave in družbe ob reki Muri.


DELIMO DOBRE ZGODBE PRP 2014-2020

Pridelovanje zdrave hrane z varovanjem okolja, tal in zmanjševanjem vpliva na podnebne spremembe – Biodinamična kmetija Černelič

Podnebne spremembe so danes vse bolj očitne. V vasi Dečno selo pri Brežicah na biodinamični kmetiji Černelič na ekološki način kmetujejo že od leta 2003, v letu 2014 pa so pridobili DEMETER certifikat, kar pomeni, da svoje pridelke sočasno pridelujejo po načelih biodinamike. Poslužujejo se kolobarjenja, gnojenja z biodinamičnim kompostom domačega goveda in setvijo mešanih posevkov za povečevanje deleža organske snovi v tleh, s čimer prispevajo k večjemu ponoru CO2. Prispevajo tudi k čistejšemu zraku in bolj zdravemu okolju. Svoje znanje in pridobljene izkušnje z veseljem delijo z drugimi in danes so inspiracija že mnogim.

Biodinamična kmetija Černelič je prejemnica podpore v okviru ukrepov M11.2 - Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja, M13.2 - Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve, M14.1 – Plačilo za dobrobit živali in M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.


PRENOS ZNANJA

Intervencije SKP
Kmalu se bo začela kampanja za oddajo Zbirne vloge za leto 2023 v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike za Slovenijo za obdobje 2023-2027. Program sabo prinaša ogromno sprememb in novosti, zato smo za vas pripravili stran, kjer je na voljo čim več vsebin o intervencijah novega programa.

Kaj je dobro vedeti, ko razmišljate o spletni prodaji pridelkov
Razmišljate o spletni prodaji svojih izdelkov? Tukaj je nekaj informacij, ki bi vam morda pomagala pri začetku.

Obvestilo o varstvu breskev in nektarin
Nevarnost okužb z breskovo kodravostjo še ni minila. Zato je bilo objavljeno obvestilo, ki vam lahko pomaga pri zaščiti svojih sadnih dreves.

NAPOVEDNIK

03
MAREC 2023


1. seneni festival
25. 3. 2023, BC Naklo

Dan sajenja medovitih rastlin
25. 3. 2023

Delavnica Ukrepi ohranjanja in izboljševanja mejic za diverzifikacijo njihovih ekosistemskih storitev
28. 3. 2023, Maribor ter Pesnica pri Mariboru

Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah, uporaba meteoroloških podatkov
30. 3. 2023, Maribor ter Pesnica pri Mariboru

Smart villages webinar: Slovenian experience and vision
30. 3. 2023, preko spleta

PRILAGAJANJE GOZDOV PODNEBNIM SPREMEMBAM V LUČI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z GOZOVI IN DOSEGANJA CILJEV PODNEBNE POLITIKE
30. 3. 2023, Ljubljana in preko spleta

Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah, SOPOTNIK
31. 3. 2023, Medvode

10. Agrobiznis konferenca s podelitvijo nagrad natečaja Najboljši agro podjetnik
31. 3. 2023, Ljubljana

Seminar Osnove delovanja strojnih krožkov (Word dokument)
31. 3. 2023, Gotovlje; rok oddaje prijavnice: 22. 3. 2023

Termini informativnih usposabljanj o intervencijah skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023 – 2027
razni termini do 31. 3. 2023, Kmetijsko gozdarski zavodi po Sloveniji in preko spleta


04
APRIL 2023


Ohranjanje krajinskih značilnosti na kmetijah – smernice in obstoječi finančni mehanizmi
2. 4. 2023, Izola. Prijave na dogodek se zbirajo do 29. marca preko obrazca.

6. slovenski vinogradniško-vinarski kongres
21. in 22. 4. 2023, Ptuj


JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.3:
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
12. 5. 2023
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
NOVO! Javni razpis za predložitev standardnih projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2021-2027; rok za prijavo: 8. maj 2023

NOVO! v teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

NOVO! Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

NOVO! Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah; rok za prijavo: 3. 4. 2023, 5. 6. 2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt d 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roka za oddajo vlog sta: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

ANKETA TEDNA

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet