Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

ste tudi vi te dni že zavohali pomlad, kajne? Z njo postajajo aktualne teme varstva rastlin in setve. Z vami ta teden tako delimo obvestilo o pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev, obvestilo o varstvu sadovnjakov ter obvestilo o ukrepanja v primeru napada podlubnikov na smreke.

Leta 2022 je Evropska Komisija prvič podelila nagrade za najboljše ekološke prakse v Evropski uniji. Nagrade se bodo podelile tudi letos, in sicer v sedmih kategorijah. Za nagrade pa lahko kandidirate tudi vii! Več v prispevku spodaj.

V rubriki PRENOS ZNANJA boste danes našli strokovno gradivo iz usposabljanja za mlade prevzemnike kmetij za leto 2022; zlasti kako načrtovati gospodarjenje na prevzeti kmetiji.

Naj vas še spomnimo, da bodo vse do začetka kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto 2023, to je do 31. 3. 2023, potekala številna informativna usposabljanja o novih intervencijah, pogojih in plačilih v novem programskem obdobju. Več v NAPOVEDNIKU.

Delimo tudi dve dobri zgodbi; zgodbo hribovske gorske kmetije Kovk z Jezerskega ter intervju RTV Slovenije z ekološkim kmetom in duhovnikom Dejanom Horvatom z ravnin Prekmurja.

Za konec pa vas še obveščamo o podaljšanju roka za prijavo v integrirano pridelavo in ekološko kmetovanje, o bližanju zaprtja roka za prijavo za sodelovanje v akciji S kmetije za Vas 2023, ter o iztekajočem roku za oddajo zahtevka za Izvajanje ukrepa šolske sheme. Rok za oddajo slednjega je 31. marec.

Želimo vam lep konec tedna,
Tina, Slavica, Svit in Matej iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

_DSC0593
Pomlad se je pri nas že začela :) Avtor: Jernej Kavšek

AKTUALNE NOVICE

Podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelavo in ekološko kmetovanje
Zaradi poznejšega začetka vlaganj zbirnih vlog bo rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo za integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje je podaljšan do 30. marca 2023.

Zaključek oddaje vlog na javna razpisa za ukrep začasne podpore zaradi vpliva ruske invazije na Ukrajino
Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za izredno začasno podporo kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP), ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je znašala 12 milijonov evrov. Oddanih je bilo 2.798 vlog, od tega 2731 vlog za javni razpis namenjen nosilcem kmetijskih gospodarstev ter 67 vlog za javni razpis namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem.

Izdaja odločb na 26. javnem razpisu za splošno učinkovitost in trajnost kmetij
16 upravičencem smo izdali odločbe v skupni vrednosti 1,08 milijona evrov.

Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2023
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je 10. marca pričela s pošiljanjem odločb fizičnim in pravnim osebam, v katerih odmeri nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2023 (Odmera nadomestila za melioracije za leto 2023).

Poziv k prijavi za naslednjo izdajo nagrad za najboljše ekološke prakse EU
Želite prispevati k večji ozaveščenosti javnosti o ekološki pridelavi v EU? Želite prispevati k večji cenovni dostopnosti ali dostopnosti ekoloških proizvodov v EU? Ste v ta namen razvili in izvedli ali še izvajate dober, inovativen, trajnostni in ponovljiv projekt? Ali želite, da bo ta projekt bolje prepoznan v javnosti? Če je odgovor na katero od vprašanj „da“, potem razmislite o prijavi na naslednjo izdajo EU ekoloških nagrad.

Oddaja zahtevka za ukrep Izvajanje šolske sheme
Izteka se rok za oddajo zahtevka za 1. obdobje razdeljevanja sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov, ki je 31. marca 2023.

Prijave za S kmetije za Vas 2023 do 18. marca
Vabljeni k sodelovanju v akciji S kmetije za Vas 2023!

Obvestilo o varstvu sadovnjakov
Z novim letnim časom se začenja tudi sezona širjenja raznih bolezni in škodljivcev rastlin. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je zato pripravila obvestilo o dveh pogostih nevšečnostih, s katerimi se srečujejo sadjarji: škodljivcu jablanov cvetožer in bolezni jablanov škrlup.

S pomladanskimi temperaturami se pričnejo aktivnosti smrekovih podlubnikov
Prihaja pomlad in z njo višje temperature, katerimi se prično tudi življenjske aktivnosti smrekovih podlubnikov, tj. rojenje, zaleganje novih generacij in prehranjevanje na gostiteljskih drevesih. V slovenskih gozdovih povzročata največ škode dve vrsti smrekovega podlubnika.

Javna razgrnitev in javna razprava o Programu upravljanja območij Natura 2000 2023-2028 (PUN 2023-2028)
Javna razgrnitev PUN 2023-2028 potekala od 23. februarja 2023 do 25. marca 2023. Pisne pripombe k predlogu PUN 2023-2028 lahko zainteresirani oddate prek spletnega obrazca na portalu e-Demokracija.

S čebelarji in prostovoljci sejali semena na pogorelem Krasu
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) v soboto izpelal še zadnjo akcijo obnove pogorelega gozda na Krasu to pomlad. Z akcijami nadaljujemo spet jeseni, ko bodo razmere za to primernejše.


DELIMO DOBRE ZGODBE PRP 2014-2020

Ker se zgodbe iz novega programskega obdobja še ne pišejo, z vami delimo uspešne zgodbe iz programskega obdobja 2014-2020!
Kmetija Kovk - Reja avtohtonih pasem, ki jim grozi prenehanje reje
Gorska kmetija Janeza Smrtnika (kmetija Kovk) s pašniki na gorskih planinah Jezerskega je lahko vzor kako z ne prav velikimi finančnimi vzpodbudami ne le ohranja temveč ustvarja dober temelj za prihodnost družine in bodoča delovna mesta, ko odrastejo njegovi štirje otroci. Kmetija Kovk je ekološka kmetija, ki se razteza na nadmorski višini od 750 do 1100 metrov visoko. Za rejo avtohtonih pasem so se odločili, ker so najbolj primerne za njihovo planinsko okolje. Vodilo jih je zavedanje po ohranjanju naše kulturne dediščine, katere del so tudi naše avtohtone pasme domačih živali. Izdelki kmetije so pridelani, predelani in porabljeni v lokalnem okolju, prodani lokalnim potrošnikom in lokalnim turističnim obratom. Na ta način ekološka reja ne obremenjuje okolja.
Kmetija Kovk je prejemnica podpore v okviru podukrepa M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Oddaja RTV Slovenije Sledi večnosti: Intervju z ekološkim kmetom in duhovnikom, Dejanom Horvatom.
Dejan Horvat, ki prihaja iz Markovcev v Prekmurju, je eden največjih ekoloških kmetov v Sloveniji. V oddaji je spregovoril o svojih izkušnjah kot ekološki kmet, duhovnik in o njegovi razpetosti med delom na zemlji in pastirsko službo.


LEADER

Prejetih 37 vlog za lokalna partnerstva za programsko obdobje do leta 2027
Na javnem pozivu za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 se je 3. 3. 2023 iztekel rok za predložitev vlog z dokazili o izpolnjevanju pogojev prve faze pripravljalne podpore. Vlogo je pravočasno oddalo 37 lokalnih partnerstev.
Lokalna partnerstva so v teh dneh že pričela z izvajanjem delavnic za pripravo strategij lokalnega razvoja.

Število zaključenih projektov po LAS in po vsebinskih področjih
Veseli smo, da vam lahko prikažemo kako iz leta v leto raste število projektov, ki so jih lokalne akcijske skupine uspešno zaključile. Do konca leta 2022 je bilo tako zaključenih že 626 projektov.

VIDEO (3 min. 49 sek.): Projekt Jem lokalno, jem boljše LAS loškega pogorja
Kratke prehranske verige omogočajo, da je na naših krožnikih hrana iz lokalnega okolja. Več o prednostih lokalne hrane in kratkih verig pa si oglejte v filmu projekta Jem lokalno, jem boljše.


PRENOS ZNANJA

Gradivo z usposabljanj za mlade prevzemnike kmetij za leto 2022
Potekala so usposabljanja za potrebe izvajanja podukrepa 6.1. - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2022.
Z vami delimo strokovno gradivo in prezentacije, ki so bile pripravljene v okviru usposabljanj.

Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev (FFS)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Čebelarsko zvezo Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije vsako leto pripravlja aktivnosti obveščanja in ozaveščanja uporabnikov o pravilni rabi FFS, z namenom informiranja uporabnikov in splošne javnosti glede možnih tveganj, ki jih lahko ima nepravilna raba FFS za zdravje ljudi in okolje.

EIP projekt na temo naravi prijazne metode upravljanja z insekti v ekoloških sadovnjakih
ECO_FRUCT_BN, romunska operativna skupina na 4 testnih ekoloških kmetijah v hribovju Bistrite, testira različne metode in tehnologije, da bi izboljšala nadzor nad škodljivci in izboljšala organsko proizvodnjo sadja. Prispevek je v angleškem jeziku.

NAPOVEDNIK

03
MAREC 2023


Strokovno predavanje na temo pridelave oljnic in botske raznovrstnosti - v okviru projekta Gorički ole
21. 3. 2023, koncertni salon gradu Grad

Predavanje: Skupna kmetijska politika in pridelovalci zelenjave
23. 3. 2023, preko aplikacije Zoom

1. seneni festival
25. 3. 2023, BC Naklo

Dan sajenja medovitih rastlin
25. 3. 2023

Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah, uporaba meteoroloških podatkov
30. 3. 2023, Maribor ter Pesnica pri Mariboru

Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah, SOPOTNIK
31. 3. 2023, Medvode

10. Agrobiznis konferenca s podelitvijo nagrad natečaja Najboljši agro podjetnik
31. 3. 2023, Ljubljana

Seminar Osnove delovanja strojnih krožkov (Word dokument)
31. 3. 2023, Gotovlje; rok oddaje prijavnice: 22. 3. 2023

Termini informativnih usposabljanj o intervencijah skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023 – 2027
razni termini do 31. 3. 2023, Kmetijsko gozdarski zavodi po Sloveniji in preko spleta


JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.3:
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
12. 5. 2023
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
NOVO! Javni razpis za predložitev standardnih projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2021-2027; rok za prijavo: 8. maj 2023

NOVO! v teku je več javnih razpisov Načrta za okrevanje in odpornost

NOVO! Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022); roki za prijave; 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

NOVO! Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah; rok za prijavo: 3. 4. 2023, 5. 6. 2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt d 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roka za oddajo vlog sta: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; 30. 11. 2023

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

ANKETA TEDNA

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet