Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

danes smo se na Turistični kmetiji pr' Povšin na Bledu srečali člani Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje v obdobju 2023-2027. Naloga omenjene skupine je podajanje predlogov za delovanje Mreže za podeželje, da zagotovimo čim boljšo podporo izvajanju Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Ker je bila to naša prva seja za novo programsko obdobje, smo se srečali v živo, da se med seboj spoznamo in da zastavimo načrt dela v novem programskem obdobju.

Sporočamo še, da je bil prejšnji petek objavljen drugi javni razpis izredne začasne podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. Vnos vlog že poteka in bo trajal do 15. marca.

Ta petek pa odpira vrata Gregorjev sejem v Novem mestu. Na njem bomo različne evropske sklade, iz katerih črpamo EU sredstva, predstavljali pod sloganom "Evropska sredstva povezujejo". Na sejmu bomo tudi predstavniki Mreže za podeželje, z nami pa bo tudi kmetijska svetovalka, ki bo odgovarjala na vaša vprašanje glede ekološkega kmetovanja. Za pravilno rešen kviz pa se boste lahko potegovali za lepe nagrade. Skratka, veliko dobrih razlogov, da se oglasite na naši stojnici!

Prijeten konec tedna vam želimo in hvala za zaupanje,

Tina, Slavica in Matej iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

MicrosoftTeams-image
Udeleženci prve seje Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje na Bledu, avtor: Matej Štepec

AKTUALNE NOVICE

3,5 milijona evrov izredne začasne podpore zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 3. 3. 2023, objavilo javni razpis za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov in jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. Podpora je zagotovljena iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Pomoč pri prehodu v seneno prirejo
V Strateškem načrtu skupne kmetijske politike za obdobje od 2023 do 2027 je med drugim tudi spodbuda za kmetovalce, ki prehajajo na seneno prirejo.

Prijave za S kmetije za Vas 2023 do 18. marca
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, ČZD Kmečki glas s časopisom Kmečki glas in Časnik Finance s portalom Agrobiznis vabijo k sodelovanju v akciji S kmetije za Vas 2023.

Evidenca ponudbe ekoloških živali
Vabimo ekološke kmete k vpisu v evidenco ponudbe ekoloških živali.

Smo tik pred začetkom glavne sezone pridelave zelenjadnic
Vzgoja sadik je že v teku, tudi v rastlinjakih je dela že veliko. Pri načrtovanju vaše pridelave in iskanju tehnoloških rešitev se lahko obrnete po nasvete in pomoč na Javno službo kmetijskega svetovanja, ki deluje na območnih kmetijsko-gozdarskih zavodih. Tam vam bodo pomagali pri načrtih za kolobar, izdelavi gnojilnih načrtov in vam nudili tehnološke nasvete.

Javna razgrnitev in javna razprava o Programu upravljanja območij Natura 2000 2023-2028 (PUN 2023-2028)
Javna razgrnitev PUN 2023-2028 bo potekala na portalu e-Demokracija od 23. februarja 2023 do 25. marca 2023. Pisne pripombe k predlogu PUN 2023-2028 lahko zainteresirani oddate prek spletnega obrazca na portalu e-Demokracija.

Potekajo akcije prenašanja dvoživk čez cesto
Ob prvih toplejših deževnih večerih se dvoživke že selijo na mrestišča. Pri tem jim pomagajo prostovoljci po vsej Sloveniji. Kje potekajo akcije prenašanja dvoživk čez ceste, lahko spremljate na povezavi tega prispevka.


DELIMO DOBRE ZGODBE PRP 2014-2020

Ker se zgodbe iz novega programskega obdobja še ne pišejo, z vami delimo uspešne zgodbe iz programskega obdobja 2014-2020!
Kmetija Zelena trava – Do kakovostne jagnjetine z naložbo v obrat na kmetiji (za zakol in predelavo)
Na ekološki kmetiji Uroša Macerla se živali skotijo in pasejo. Živali redijo za zakol, ki se izpelje ravno tako na isti kmetiji in to predstavlja manjši stres za živali. Z naložbo v ureditev prostorov za zakol drobnice in razsek mesa na ekološki kmetiji so povezali več niti v skupni cilj – boljšo možnost preživetja iz kmetovanja. Povpraševanje potrošnikov celo presega ponudbo. Na kmetiji sodelujejo tudi z drugimi lokalnimi rejci (storitveni zakol), kar doprinese tudi k ohranjaju paše na strmih naklonih Zasavja.


Kmetija Zelena trava je prejemnica podpore iz podukrepa M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, Uroš Macerl pa sodeluje tudi kot partner v projektu EIP »Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti«.


LEADER

18. redni zbor članov DRSP
18. redni zbor članov DRSP bo potekal v petek, 17. 3. 2023 s pričetkom ob 10. uri, v Kulturnem domu in kongresnem centru KLS Ljubno, Foršt 6, Ljubno ob Savinji. Osrednji del zbora bo pregled dela v letu 2022 ter potrditev program dela za tekoče in prihodnje leto. Zboru članov bo v drugem delu sledil Posvet LAS: Izvajanje programa CLLD in predstavitev dobrih praks na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
Udeležba na posvetu je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava do vključno 13. 3. 2023.


PRENOS ZNANJA

Danes vas za spremembo vabimo, da pokukate v bogato knjižnico Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

NAPOVEDNIK

03
MAREC 2023


27. Gregorjev sejem 2023 v organizaciji KZ Trebnje-Krka
10. - 12. 3. 2023, Novo Mesto

Prednosti in izzivi paše
14. 3. 2023, Divača

Spodbujanje rabe lesa kot materiala in energenta
15. 3. 2023, Ljubljana

10. Agrobiznis konferenca s podelitvijo nagrad natečaja Najboljši agro podjetnik
31. 3. 2023, Ljubljana

Termini informativnih usposabljanj o intervencijah skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023 – 2027
različni termini do 31. 3. 2023, Kmetijsko gozdarski zavodi po Sloveniji in preko spleta

1. seneni festival
25. 3. 2023, BC Naklo

Dan sajenja medovitih rastlin
25. 3. 2023


JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Ukrep 22:
JAVNI RAZPIS ZA UKREP izredna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za MSP
15. 3. 2023
3.500.000 EUR
Ukrep M22:
JAVNI RAZPIS ZA UKREP izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za nosilce kmetijskih gospodarstev
15. 3. 2023
8.500.000 EUR
Podukrep 4.3:
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
12. 5. 2023
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; do objave zaprtja

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; do objave zaprtja

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je do 31. 12. 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

ANKETA TEDNA

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet