Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

najprej naj se vam zahvalimo za odziv na anketo tedna, v kateri ste nam sporočili, katerih novic si želite še več. To so primeri dobrih praks črpanja sredstev, informacije o črpanju sredstev in pa informacije o intervencijah novega Strateškega načrta 2023-2027. Danes vam bomo postregli z vsem tem! :)

V rubriki DELIMO DOBRE ZGODBE PRP 2014-2020 si tako preberite uspešno zgodbo Centra Štorklja iz Goričkega, sofinancirano iz ukrepa LEADER.

Z vami delimo tudi povezavo "Vse o zbirnih vlogah 2023", na kateri so zbrane vse trenutno razpoložljive informacije glede letošnje subvencijske kampanje. Stran se vsebinsko sproti dopolnjuje.

V rubriki PRENOS ZNANJA pa z vami tokrat delimo prezentacijo, namenjeno seznanitvi z novimi intervencijami, pogoji in plačili v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike.

Za konec naj še sporočimo, da je bil prejšnji teden objavljen javni razpis izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, iz PRP 2014–2020 v okviru novega ukrepa M22. Vnos vlog že poteka in bo trajal vse do 15. marca.

Želimo vam prijetno branje in uspešno pripravo na novo programsko obdobje!

Ekipa Mreže za podeželje
Tina, Svit, Slavica in Matej

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Ta teden so nas pogosto pričakala meglena jutra. Jutri pa obhajamo god. Sv. Matije, ki led razbija, če ga ni, ga naredi. Tako da kdo ve, kaj nas še čaka!
SLO_2015
Megleno jutro, avtor: L. B. Piltz, Foto natečaj Moje podeželje

AKTUALNE NOVICE

8,5 milijona evrov izredne začasne podpore zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 17. 2. 2023, objavilo javni razpis za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za nosilce kmetijskih gospodarstev.

Podaljšanje roka – integrirana pridelava, ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje in senena prireja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z letošnjim letom ponovno uvaja finančne podpore za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja.
Zaradi poznejšega začetka subvencijske kampanje se do 20. marca 2023 podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo integrirane pridelave, v kontrolo ekološkega kmetovanja in v kontrolo ekološkega čebelarjenja.

Delavnica evropske mreže za skupno kmetijsko politiko na temo dobrobitja živali
Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja (DG AGRI) organizira delavnico na temo dobrobiti živali in vabijo k prijavi interesa, saj je udeležba omejena. Delavnica se bo osredotočila na izmenjavo inovativnih praks in znanja predvsem na proizvodne sisteme brez kletk, indikatorje dobrega počutja živali in metode spremljanja za praktično uporabo na kmetiji ter označevanje in certificiranje dobrega počutja živali. Delavnica bo trajala od 9. do 11. maja 2023 v Nemčiji. Rok za prijavo: 27. 2. 2023.

Povabilo za sodelovanje pri anketi
Vabimo vas, da sodelujete pri anketi o podnebno pametnih kmetijskih praksah in tehnologijah, ki jih lahko kmetje uporabijo za povečanje produktivnosti kmetij in dohodka. Cilj ankete je preveriti, kakšen je odnos potrošnikov do novih okoljevarstvenih praks.


DELIMO DOBRE ZGODBE PRP 2014-2020

Ker se zgodbe iz novega programskega obdobja še ne pišejo, z vami delimo uspešne zgodbe iz programskega obdobja 2014-2020!
Center za medgeneracijsko sodelovanje Štorklja
Na Goričkem, ki je eno najbolj odmaknjenih ruralnih območij v Sloveniji, je v okviru LEADER projekta LAS Goričko 2020 nastala uspešna zgodba medgeneracijskega sodelovanja. Center Štorklja, ki je umeščen na območju Eko socialne kmetije Korenika, mladim in starejšim omogoča inovativno zgodbo socialnega vključevanja ter krepi potencial, ki ga mladim nudi podeželje. Mladim omogoča pridobitev tradicionalnih veščin, starejšim možnost za druženje ter pridobitev digitalnih kompetenc, nenazadnje pa predstavlja vstopno točko za zaposlitev ali podjetništvo na podeželju.

Center Štorklja je prejemnik podpore iz ukrepa M19 - LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) iz PRP 2014-2020.


LEADER

Pozivi za članstvo v lokalnih akcijskih skupinah
Tako obstoječe, kot nove iniciative za lokalne akcijske skupine (LAS) so že začele objavljati vabila za članstvo in sooblikovanje skupin. Eden od pomembnih načinov za osvežitev programa LEADER je vključitev novih ljudi in novih idej. Vključujoča LAS ne bo vključevala le novih ljudi, ampak lahko odpre priložnosti, prinese nove vire, ideje in inovacije ter s krepitvijo lokalnih povezav spodbudi, da se vključijo tudi drugi. Vabljeni, da se pridružite LAS, ki se organizira na vašem območju, in k soustvarjanju nove strategije lokalnega razvoja.

Projekt sodelovanja LAS Veriga ekosemen
V okviru 6. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine je bil odobren tudi projekt Veriga ekosemen, v katerem sodelujejo LAS Gorenjska košarica, LAS Dolenjske in Bele krajine ter Zveza ekoloških proizvajalcev Severne Makedonije. Aktivnosti projekta lahko spremljate na njihovi Facebook strani.

Aktivnosti projekta sodelovanja LAS Vzpostavitev pogojev za eko regijo BO JA
V okviru 6. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine je bil odobren tudi projekt Vzpostavitev pogojev za eko regijo BO JA (biosferno območje Julijske Alpe), v katerem sodelujejo LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska košarica ter Parco Naturale Regionale Delle Prealpi Giulie iz Italije. LAS Dolina Soče v okviru projekta izvaja številne delavnice.

CLLD v programskem obdobju EU 2014–2020: inovativen okvir za lokalni razvoj
Dokument prinaša pregled uporabe ukrepa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) v EU v programskem obdobju 2014–2020. Lokalni razvoj ima v EU različne obraze. Verjetno najbolj strukturirana oblika je »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (CLLD), ki je bil uveden v programskem obdobju 2014–2020. Več v dokumentu na povezavi v naslovu (dokument je v angleškem jeziku).


EKOLOŠKO KMETOVANJE

Kako več znanja pripeljati na ekološke kmetije?
Cilj EU je, da bi do leta 2030 ekološko kmetovali na četrtini kmetijskih zemljišč. V Sloveniji je bilo ekološko kmetijstvo leta 2021 razširjeno na 11 odstotkih kmetijskih zemljišč, ta delež pa naj bi do leta 2027 povečali na 18 odstotkov. Kako bi izboljšali dostop kmetov do znanja o ekološki preusmeritvi, dobrih kmetijskih praskah, promociji in prodaji ekološke hrane, so na začetku tedna govorili na posvetu o razvoju ekološkega kmetijstva v Ljubljani.


PRENOS ZNANJA

Usposabljanje JSKS na temo novih intervencij, pogojev in plačil v okviru Strateškega načrta
V začetku leta je potekalo več več usposabljanj za svetovalce Javne službe kmetijskega svetovanja. Z vami tokrat delimo prvo izmed prezentacij, namenjenih seznanitvi z novimi intervencijami, pogoji in plačili v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike.

Projekt FLIARA vzpostavlja podporno okolje za inovativnost žensk v kmetijstvu in na podeželju
Projekt FLIARA naslavlja inovativnost ženske v kmetijstvu in na podeželju. Usmerjen je v raziskovanje novosti, ki jih s svojimi svežimi pristopi in praksami ženske vpeljujejo v kmetijstvo in širše evropsko podeželje. Želijo izboljšati razumevanje, ozaveščenost in priznavanje vloge žensk v bolj trajnostni prihodnosti podeželja ter razviti učinkovitejše podporne politike in sisteme upravljanja.

NAPOVEDNIK

02
FEBRUAR 2023


Termini informativnih usposabljanj o intervencijah skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023 – 2027
20. 2. - 31. 3. 2023, preko spleta in na več lokacijah v živo

Predstavitev AGRO DOPOLNILNE
24. 2. 2023, preko spleta

Predavanje o čebelarjenju: Randy Oliver
27. 2. 2023, Ljubljana

The European Startup Village Forum


Evropska komisija (oz. Joint Research Centre) organizira v sklopu Dolgoročne vizije podeželskih območij večji dogodek: The European Startup Village Forum.
28. 2. 2023 (v živo in preko spleta)
03
MAREC 2023


Strokovna ekskurzija v Planico - S trajnostnimi dogodki do ogljično nevtralne in z viri učinkovite družbe
1. 3. 2023, Nordijski center Planica

Predavanje: Vrt skozi letne čase
1. 3. 2023, Brežice

Spletni seminar: Kompostiranje na kmetiji
3. 3. 2023, preko spleta

Mednarodni spletni seminar o kompostiranju
3. 3. 2023, preko spleta

Prikaz rezi sadnega drevja 2023
4. 3. 2023, Brdo pri Lukovici

Prenos znanja v prakso v sklopu projekta 16.5 EIP Plodonosni gozdni rob
8. 3. 2023, Ljubljana

27. Gregorjev sejem 2023 v organizaciji KZ Trebnje-Krka
10. - 12. 3. 2023, Novo Mesto

Prednosti in izzivi paše
14. 3. 2023, Divača

10. Agrobiznis konferenca
31. 3. 2023, LjubljanaJAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva

Ukrep M22:
JAVNI RAZPIS ZA UKREP izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za nosilce kmetijskih gospodarstev
15. 3. 2023
8.500.000 EUR
Podukrep 4.3:
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
12. 5. 2023
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; do objave zaprtja

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; do objave zaprtja

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je do 31. 12. 2023

Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 ; odprt do 28. 2. 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); roki za oddajo vlog so 20.2.2023, 31.8.2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

ANKETA TEDNA

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet