Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

v javni obravnavi sta predloga dveh uredb, ki sta pomembna za inovacije in izmenjavo znanja v kmetijstvu, živilsko predelovalnem sektorju in gozdarstvu. Vabljeni k pregledu in podaji morebitnih pripomb.

Predlog Uredbe o izvajanju intervencije podpora za projekte EIP iz strateškega načrta SKP 2023–2027 ureja izvajanje intervencije podpora za projekte EIP, ki je namenjena podpori za izvajanje projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Namen intervencije je spodbuditi tehnološki razvoj in uvedbo novih rešitev za reševanje konkretnih problemov in ciljev na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Cilj intervencije IRP31 je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov, tehnologij, konceptov ali pristopov s poudarkom na potrebah kmetijskih gospodarstev, lastnikov gozdov ali živilske industrije, spodbujanja hitrejšega in širšega prenosa inovativnih rešitev v prakso, vključno z izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi ter razširjanja rezultatov projekta.

Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 5. aprila 2024, na naslov gp.mkgp@gov.si.


Predlog Uredbe o izvajanju intervencije izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev iz strateškega načrta SKP 2023–2027

Cilj intervencije IRP32 Izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev je povečati raven usposobljenosti dejavnih v kmetijskem, gozdarskem in živilsko predelovalnem sektorju preko različnih oblik in metod prenosa znanja, ki vključujejo tudi lokalno uporabo znanja z ogledi in demonstracijami na terenu.

Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 8. aprila 2024, na naslov gp.mkgp@gov.si.

Želim vam lepe praznike!

Matej Štepec
Mreža za podeželje

ANKETA TEDNA

survey
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

DELIMO FOTO UTRIP s PODEŽELJA

Stročnice, hrana, dragocena za svet; vir fotografije: spletna stran Naša super hrana
Stročnice

AKTUALNE NOVICE

Za večji delež ekološkega kmetijstva ključnega pomena prenos znanja (posvet)
Med cilji Slovenije je, da bi do leta 2027 povečali delež kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem s sedanjih 11 na 18 odstotkov, cilj EU pa je do leta 2030 doseči 25-odstotni delež. Ključnega pomena pri tem je prenos znanja, poudarjajo v Zvezi društev ekoloških kmetov Slovenije, ki je o tem v Ljubljani pripravila tudi posvet. Aktivnosti MKGP na tem področju je udeležencem predstavila državna sekretarka.

Ekološko kmetovanje v EU: desetletje rasti
Evropska komisija je objavila kratek pregled kmetijskega trga o ekološkem kmetovanju v obdobju med 2012 in 2020. Delež kmetijskih zemljišč, na katerih se izvaja ekološko kmetovanje, se je v EU v tem obdobju povečal za več kot 50 %. Do leta 2020 je bilo v EU tako že 9,1 % kmetijskih površin, obdelanih na ekološki način.

Podaljšanje roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev
Zadnji rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev iz določenih razpisov se iz 30. junija 2023 podaljša na 30. junij 2024. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) bo po uradni dolžnosti spremenila rok v aplikaciji za vnos zahtevkov, zato obveščajo vlagatelje, da za zadevne zahtevke ni potrebno pošiljati prošnje za podaljšanje roka. Tistim, ki jim uspe zaključiti naložbo pred rokom ARSKTRP predlaga, da zahtevek vložijo čim prej po zaključku naložbe.

Izdaja odločb na 24. javnem razpisu za podukrep 4.1
Na 24. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali, je za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) prispelo 9 vlog. Izdane so bile 3 odločbe o pravici do sredstev v skupni višini 50.841,19 evra.

VIDEO - Predstavitev senene zgodbe
Člani EIP projekta Seneno meso in mleko ter ustanovitelji Zavoda seneno predstavijo svoje zanimive senene zgodbe. Zakaj je na njihovih kmetijah drugače? Oglejte si zanimiv prispevek. V novem programskem obdobju je možno vstopiti v shemo Senena prireja.

Predavanje - Poljedelski krožek
KGZ Maribor vabi na poljedelski krožek 14. 2. 2023, kjer bodo predstavljene teme spomladanskega dognojevanja, ukrepanje prosti škodljivcem, beljakovinske rastline v kolobarju in predstavitev SOPO ter KOPOP. V živo in preko spleta.

Mednarodna spletna konferenca na temo obnovljivih virov energije
Mreže za podeželje iz baltskih držav članic organizirajo konferenco Network to innovate: Renewable Eneregy preko Zoom dne 14. 2. 2023. Potrebna je registracija.

Ekološko kmetovanje v biosfernem območju Julijske Alpe kot temelj za oblikovanje ekoregije
Udeleženci so v prvem delu pregledali stanje in izzive ekološkega kmetijstva v Posočju, v drugem pa obravnavali pristope za razvoj ekološkega kmetovanja v okviru regionalnega sodelovanja (pristop EKO regije). Sledila je okrogla miza, kjer so se spraševali, kako naprej do EKO regije biosfernega območja Julijske Alpe (BO JA).

Odbor za spremljanje podal mnenje k predlogu 15. spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020
Odbor za spremljanje PRP na predlog 15. spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020, ki je vključeval predlog novo oblikovanih meril za izbor vlog za izvajanje novega ukrepa M22 – Izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki so jih posledice ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadele, ni imel pripomb. Uredba za izvajanje ukrepa M22 bo na seji Vlade RS obravnavana predvidoma 9. 2. 2023. Javni razpis pa bo objavljen predvidoma 17. 2. 2023.

VIDEO prispevek: 1. Tumpejevi dnevi o govedoreji
Na Ptuju v organizaciji Kmetijsko gozdarskega Zavoda Ptuj potekajo Tumpejevi dnevi, prvi strokovni posvet s področja govedoreje, ki povezuje rejce in strokovne institucije. Strokovni posvet je poimenovan po inženirju Vladimirju Tumpeju, ki je med 1960 in 2002 pustil velik pečat razvoju govedorejskih kmetij v Podravju in širše.

Javni poziv za najboljše podjetniške ideje na območju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
Podjetniški inkubator Perspektiva ob pomoči občin razpisuje javni poziv Biznis in PIP, v okviru katerega se podeljuje šest nagrad za najboljše podjetniške ideje v skupni vednosti 60.000 eurov bruto.


LEADER

Pozivi za članstvo v lokalnih akcijskih skupinah
Tako obstoječe, kot nove iniciative za lokalne akcijske skupine (LAS) so že začele objavljati vabila za članstvo in sooblikovanje skupin. Eden od pomembnih načinov za osvežitev programa LEADER je vključitev novih ljudi in novih idej. Vključujoča LAS ne bo vključevala le novih ljudi, ampak lahko odpre priložnosti, prinese nove vire, ideje in inovacije ter s krepitvijo lokalnih povezav spodbudi, da se vključijo tudi drugi.
Vabljeni, da se pridružite LAS, ki se organizira na vašem območju, in k soustvarjanju nove strategije lokalnega razvoja.

Ali ste vedeli, da projekti LAS pogosto, poleg infrastrukturnih pridobitev, za kraj prinašajo tudi druge pozitivne učinke?
Na družbenih omrežjih LAS Krasa in Brkinov so pripravili zanimive grafike v katerih izvemo tudi, da je v kratkem času prvega leta delovanja postajališča za avtodome v Hrpeljah, od odprtja junija 2020 do decembra 2020, ko se je projekt zaključil, postajališče kljub neugodnim koronskim časom gostilo kar 214 vozil in nekaj več kot 500 obiskovalcev! Leto kasneje se je število vozil povzpelo nad 1000 vozil in 2500 obiskovalcev.

Brezplačna Izobraževanja za ponudnike, predstavnike lokalnih skupnosti in druge turistične deležnike z območja Podravja, Slovenskih goric in Prlekije
V sklopu LAS projekta »Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe – Incoming agencija« je bila ustanovljena ”Turistična agencija Sončni vzhod”. Partnerji projekta vabijo na vrsto izobraževalnih delavnic s področja turizma.

Anketa za potrošnike v okviru projekta Prehod na sonaravno oskrbo s hrano
Vabijo vas k izpolnjevanju ankete, ki bo pokazala na izzive in na potrebe pri zagotavljanju ekološke hrane. Anketa je namenjena prebivalcem in obiskovalcem območja vključenih akcijskih skupin – LAS s CILjem, LAS v objemu sonca in LAS Vipavska dolina.

Konferenca za razvoj podeželjske skupnosti na Balkanu
Januarja so se predstavniki Društva za razvoj slovenskega podeželja in LAS Notranjska udeležili konference za razvoj podeželjske skupnosti na Balkanu. Preko fokusnih skupin predstavnikov ministrstev, stroke in lokalnih akcijskih skupin Romunije, Srbije, Hrvaške, Makedonije, Moldavije in Slovenije so izmenjali možnosti, potrebe, primere dobrih in slabih praks za ruralni razvoj ter podpisali Bukareško deklaracijo o nameri prenosa znanj, informacij in potencialnih sodelovanj na celotnem balkanskem območju.


PRENOS ZNANJA

Zbiranje vzorcev lokalnih oziroma alternativnih krmnih virov za prehrano prašičev (vabilo k sodelovanju)
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije zbirajo v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) z naslovom Modeliranje prehranskih potreb in učinkovitosti krmljenja prašičev ter ocena kakovosti mesa glede na način reje vzorce lokalno razpoložljivih krmnih virov za prehrano prašičev.

Prvi panožni krožek v okviru programa usposabljanja za EIP projekt Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal
Na KGZS Zavodu Ptuj so 25. januarja 2023 izvedli 1. panožni krožek. Cilji programa usposabljanja so izobraževanje kmetijskih gospodarstev o lastnostih tal, vlogi in pomenu namakanja različnih kultur poljščin z različnimi tehnologijami namakanja, prepoznavanju podnebnih sprememb in pridelave hrane ob sočasnem varovanju tal, voda in naravnega okolja ter upoštevanju ekonomike namakanja.

Dogodka Združenih narodov ob svetovnem dnevu stročnic
Svetovni dan stročnic je globalni dogodek Združenih narodov, s katerim se priznava pomen stročnic (med drugim čičerke, fižola, leče, graha in volčjega boba) kot svetovnega živila. Generalna skupščina Združenih narodov ga je razglasila za 10. februar. Dne 10. 2. 2023 ob 10. uri vabljeni k spremljanju strokovnega dogodka, v okviru bodo svoje rezultate predstavili tudi predstavniki Kmetijskega instituta Slovenije preko zoom, Meeting ID: 830 2007 7715; Passcode: 726161. Ob 14. uri pa vabljeni k spremljanju slavnostnega dogodka.

NAPOVEDNIK

02
FEBRUAR 2023

60. seminar o hmeljarstvu
9. in 10. 2. 2023

Predstavitev priporočenih bikov za osemenjevanje in predavanje o vzreji telet
10. 2. 2023 (v živo in preko spleta)

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mesnih izdelkov
14. 2. 2023

KGZ Maribor - Poljedelski krožek
14. 2. 2023

Mednarodna spletna konferenca na temo obnovljivih virov energije
14. 2. 2023

13. posvet o malini in ostalem grmičastem jagodičju
15. 2. 2023

Strokovni posvet KIS za pridelovalce ameriških borovnic
20. 2. 2023 (v živo in preko spleta)

Dnevi varstva trajnih nasadov
21. in 22. 2. 2023

Spletna predstavitev Monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine
23. 2. 2023

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.3:
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
12. 5. 2023
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
PRIJAVA SE IZTEKA! Podukrep 16.2:
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
do 15. 2. 2023
2.880.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 ; odprt do 28. 2. 2023

Mikroposojila za MSP (MSP mikro); rok za oddajo vloge: do porabe sredstev

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); roki za oddajo vlog so 20.2.2023, 31.8.2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet