Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

najprej naj opozorimo na manjšo spremembo v pričetku datuma subvencijske kampanje, saj je bil prvotno sporočeni datum prestavljen za en dan. Letošnja kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije se bo tako pričela 31. marca.

Prejšnji teden je bil objavljen javni razpis za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Opozoriti vas želimo še na posvet "Kako v Sloveniji do aktivnosti pospeševanja in prenosa znanj v ekološkem kmetijstvu za 18% delež?"

Vabimo vas, da z nami podelite novice in dogodke, vezane na kmetijstvo in podeželje. Pa tudi, da nam pošljete foto-utrip s terena. Dosegljivi smo na e-pošti mreza-podezelje.mkgp@gov.si, na ta poslani mail pa prosim ne odgovarjajte.

Želimo vam prijetno branje in lep konec tedna,

ekipa Mreže za podeželje
Tina, Slavica in Matej

DELIMO FOTO UTRIP s PODEŽELJA

IMG_1189
Sadna vejica v zimskem objemu, avtor: Marjan P.

AKTUALNE NOVICE

Ste že kdaj obiskali Ark kmetijo?
Med počitnicami je priložnost, da obiščete podeželje in spoznate slovenske bisere. Morda tokrat izberete katero od ARK kmetij, kjer ohranjajo avtohtone živali. Več kot bodo otroci vedeli o naši tradiciji, bolj bodo cenili kmeta, ki prideluje hrano in skrbi za obdelanost našega podeželja.

Letošnja kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije se bo začela 31. marca
Z 31. marcem 2023 se bo začela nova kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije iz novega programskega obdobja 2023-2027. Vloge morajo kmetovalci oddati do 10. julija 2023. Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo morali vloge oddati elektronsko, pri tem pa jim lahko pomagajo v kmetijsko svetovalni službi.

JAVNI RAZPIS: Za izboljšanje posestne strukture razpisani trije milijoni evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 27. januarja 2023 objavilo 5. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Razpisani so 3 milijoni evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanju zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Spremembe Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP 2014–2020
Vlada je izdala spremembo uredbe iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, katere spremembe se navezujejo na roke za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

V javni obravnavi predlog Uredbe o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz PRP 2014–2020
MKGP je v javno razpravo posredovalo predlog uredbe. Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 15. 2. 2023, na naslov gp.mkgp@gov.si.

Spletna predstavitev Monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in MKGP vas vabita na spletno predstavitev Monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2022, ki bo potekala v četrtek, 23. februarja 2023, ob 10. uri preko aplikacije Webex.

Poznate izdelke, vključene v zaščiteno geografsko označbo?
Zaščitena geografska označba je del evropske sheme kakovosti in zajema pridelke ali živila, ki izvirajo iz določene regije, kraja ali države ter jih odlikujejo posebna kakovost, sloves in druge značilnosti geografskega območja. Preverite, kateri izdelki so vključeni v shemo!

Evropska komisija objavila javni poziv za sofinanciranje promocije evropskih kmetijskih proizvodov
Evropska komisija je objavila poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov promocije evropskih kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah v višini 166,4 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 20. april 2023.


Spremembe pri vodenju registra kmetijskih gospodarstev
Spremembi Zakona o kmetijstvu in Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev (RKG) prinašata novosti na področju vodenja RKG. Preverite katere!

V javni obravnavi predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike. Sprememba Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (Uradni list RS, št. 2/23) je potrebna zaradi reorganizacije Vlade Republike Slovenije.


LEADER

Pozivi za članstvo v lokalnih akcijskih skupinah
LAS, tako obstoječe, kot nove iniciative, so že začele objavljati vabila za članstvo in sooblikovanje skupin. Eden od pomembnih načinov za osvežitev programa LEADER je vključitev novih ljudi in novih idej. Vključujoča LAS ne bo vključevala le novih ljudi, ampak lahko odpre priložnosti, prinese nove vire, ideje in inovacije ter s krepitvijo lokalnih povezav spodbudi, da se vključijo tudi drugi. Vabljeni, da se pridružite LAS, ki se organizira na vašem območju in k soustvarjanju nove strategije lokalnega razvoja.

Svetovni dan mokrišč
Ali veste, da mokrišča prekrivajo manj kot 5 % ozemlja Slovenije, vendar so izredno pomembna za ohranjanje narave, za oskrbo s pitno vodo in za biotsko raznovrstnost? LAS Zgornje Savinske in Šaleške doline o pomembnosti mokrišč ozavešča v sklopu projekta Eko gajbico, prosim!

Cvet znanosti o zadružništvu zbran v Ljutomeru
Ob 150-letnici zadružništva na Slovenskem so LAS Prlekija, SKZ Ljutomer Križevci z.o.o. in Prleška razvojna agencija giz organizirali »Posvet o zadružništvu na Slovenskem«. Dogodek je potekal v sklopu operacije sodelovanja LAS »Živa dediščina« in je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Gradimo mostove za socialno vključenost ranljivih skupin (LAS Goričko)
Na posvetu, ki bo potekal v petek, 10. februarja 2023, ob 11. uri na Socialni kmetiji Korenika v Šalovcih, bodo združili ključne akterje na področju socialnega in invalidskega varstva. Skupaj bodo podali informacije o programih in aktivnostih za ranljive ciljne skupine ter tako začrtali smernice za izboljšanje njihovega vsesplošnega položaja.

Ko zadišijo zeli
Projekt Ko zadišijo zeli, ki spodbuja naše zeliščarje ter aktivnosti povezanimi s to čudovito dejavnostjo, združuje pet slovenskih LAS in dva pridružena bolgarska LAS. Prvo delovno srečanje projekta je uspešno povezalo partnerske LAS in njihove lokalne ponudnike, ki sodelujejo znotraj projekta. Seznanili so se z vsebinskimi sklopi in cilji projekta, opisane so bile aktivnosti po posameznih partnerskih LAS ter skupne aktivnosti vseh LAS.


PRENOS ZNANJA

Gradiva s področja senzoričnih ocen izdelkov
Na voljo so gradiva, ki so bila pripravljena v okviru izvedbe jdemonstracijskega projekta na temo senzorične ocene v živilski tehnologiji. Na voljo so senzorične ocene mlevskih izdelkov, mlečnih izdelkov, mesnih izdelkov in sadnih ter zelenjavnih izdelkov.

Priročnik: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in uporabe fitofarmacevtskih sredstev
Priročnik je učno gradivo za udeležence usposabljanja iz fitomedicine, ki fitofarmacevtska sredstva uporabljajo pri izvajanju svoje dejavnosti, fitofarmacevtska sredstva prodajajo ali o njih svetujejo. Priročnik je tudi dobrodošel pripomoček pri razširjanju in poglabljanju znanja vsebin vsem, ki želijo prispevati k bolj učinkovitemu, manj tveganemu in do okolja prijaznejšemu varstvu rastlin.

Priročnik: Vodnik za oblikovanje za virtualne in hibridne predstavitve kmetij
Virtualne predstavitve imajo potencial kot orodje za dosego in spodbujanje izmenjave znanja med kmeti tudi v obdobjih brez sanitarnih omejitev. Priročnik ponuja pregled najpomembnejših elementov za pripravo (načrtovanje), izvajanje in ocenjevanje virtualnih predstavitvenih dogodkov. Vodnik ponuja konkretne nasvete, trike in ideje iz prakse s pregledom možnosti za podporo oblikovanju vašega virtualnega dogodka.

Prijavite se za sodelovanje v novi tematski delovni skupini: Rural Youth Employment
EU SKP mreža je objavila poziv za izraz interesa za sodelovanje v novi delovni skupini. Cilj je raziskati različne pristope k razvoju trajnostnih in visokokakovostnih podeželskih delovnih mest, dostopnih mladim, in s tem informirati ustrezne politike. Namen delovanja tematske skupine je biti voden od deležnikov ter vključevati mlade deležnike s podeželja – predvsem osebe, mlajše od 30 let iz različnih podeželskih območij EU. Rok za prijavo: 13. 2. 2023

Prijavite se k sodelovanju v novi tematski delovni skupini: Supporting the Needs of Forest-Dominant Rural Areas and Municipalities
Ta tematska skupina ima dva glavna sklopa. Prvič, ponuja priložnost za raziskovanje socialno-ekonomskih in okoljskih potreb in vprašanj, s katerimi se soočajo podeželska območja in občine, kjer prevladujejo gozdovi, in poudarja različne priložnosti, ki jih gozdovi prinašajo ljudem, ki živijo in delajo na teh območjih. Drugič, osredotočil bi se na to, kaj lahko SKP stori za podporo njihovim potrebam in povečanje priložnosti in koristi, povezanih z gozdovi. Rok za prijavo: 21. 2. 2023

Podatkovni observatorij za pomoč pri „preverjanju podeželja“
Evropska komisija je odprla podeželski observatorij (Rural Observatory), ki omogoča dostop do vrste podatkov o gospodarskih, socialnih in demografskih razmerah v vseh mestnih, podeželskih in vmesnih območjih v EU. Na voljo so informacije, kot so gostota prebivalstva, povprečna razdalja do zdravstvenih ustanov ali hitrost širokopasovne povezave, ki lahko meddrugim služijo pri pripravi zakonodaje. Informacije bodo uporabljene za tako imenovano preverjanje podeželja (rural proofing), kar bo omogočilo oceno učinka pobud v okviru več političnih tem na podeželju. Prav tako bo olajšalo sledenje kazalcem v okviru akcijskega načrta za podeželje in pakta za podeželje.

NAPOVEDNIK

02
FEBRUAR 2023

Tumpejevi dnevi - strokovni posvet na temo govedoreje
2. - 3. 2. 2023, Grand Hotela Primus, Ptuj

Goriva za kmetijstvo – spletno predavanje
3. 2. 2023, preko spleta

18. strokovni posvet lisaste pasme Slovenije
6. 2. 2023, preko spleta

Posvet Kako v Sloveniji do aktivnosti pospeševanja in prenosa znanj v ekološkem kmetijstvu za 18% delež?
7. 2. 2023

Predstavitev 10. javnega razpisa podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
7. 2. 2023, preko spleta

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mlečnih izdelkov
7. 2. 2023

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mesnih izdelkov
14. 2. 2023

Dnevi varstva trajnih nasadov
21. in 22. 2. 2023

Spletna predstavitev Monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine
23. 2. 2023

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.3:
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
12. 5. 2023
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
PRIJAVA SE IZTEKA! Podukrep 4.3:
5. javni razpis: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
3. 2. 2023
2.000.000 EUR
PRIJAVA SE IZTEKA! Podukrep 16.2:
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
do 15. 2. 2023
2.880.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
NOVO! Javno naročilo: Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Predmet javnega naročila je posredovanje znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim kmetijskim gospodarstvom, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja. Rok za prijavo: 6. 2. 2023

Podaljšanje veljavnosti finančnih produktov v 2023
Slovenski regionalni razvojni sklad obvešča, da je podaljšal roke za oddajo vloge pri odprtih finančnih produktih - AGRO ZEMLJA, AGRO INVEST, A-PF in BIZI ZADRUGE.

Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 ; odprt do 28. 2. 2023

Mikroposojila za MSP (MSP mikro); rok za oddajo vloge: do porabe sredstev

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); roki za oddajo vlog so 20.2.2023, 31.8.2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet