Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

najbolj odmevna novica tega tedna je odločitev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da se vnos vlog za subvencijsko kampanjo prične s 1. aprilom.

Sicer pa v današnjih novicah lahko preberete še o novi uredbi, ki ureja izredno podporo kmetom ter MSP zaradi vojne v Ukrajini, nadalje o načrtih glede digitalizacije v kmetijstvu in glede sprememb pri vodenju Registra kmetijskih gospodarstev. Delimo pa tudi novice drugih deležnikov, ki so povezane z razvojem podeželja.

Predvidoma jutri bo objavljen 5. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Zato redno spremljajte objave javnih razpisov!

Želimo vam prijetno branje in lep konec tedna,

ekipa Mreže za podeželje
Tina, Slavica in Matej

DELIMO FOTO UTRIP s PODEŽELJA

Naša redna bralka Nina nam je poslala eno zimsko fotografijo iz Polhograjskih Dolomitov, s pripisom "Čebelice spijo in prav je tako".
Polhograjski Dolomiti_Nina Tomec
Ena zimska iz Polhograjskih Dolomitov, avtor: Nina T.AKTUALNE NOVICE

Spremembe pri vodenju registra kmetijskih gospodarstev
Spremembi Zakona o kmetijstvu in Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev (RKG) prinašata novosti na področju vodenja RKG. Preverite katere!

Kdo je lahko po novem član kmetije?
Novela Zakona o kmetijstvu in sprememba Pravilnika o Registru kmetijskih gospodarstev prinašata nove zahteve glede vodenja podatkov kmetije v Registru kmetijskih gospodarstev. Tako v evidencah ni več zahtevan vpis namestnika nosilca kmetije in članov kmetijskega gospodarstva, precejšnje spremembe pa se dotikajo dokazil glede zemljišč v uporabi.

V javni obravnavi uredba, ki ureja izredno podporo kmetom ter MSP zaradi vojne v Ukrajini
Namen ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter mikro-, majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, je pomoč kmetijskim gospodarstvom in MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov, zaradi povečanja cene električne energije, mineralnih gnojil, živalske krme in gradbenega materiala, s ciljem ohranitve ekonomske sposobnosti teh kmetij in MSP. Ukrep se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Na 19. seji Sveta za kmetijstvo in podeželje osrednja pozornost namenjena digitalizaciji v kmetijstvu
Osrednja pozornost članov Sveta je bila namenjena pregledu stanja na področju digitalizacije v kmetijstvu. V ta namen so bili predstavljeni projekti v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in sicer: E-gozdarstvo, Vzpostavitev podatkovnega skladišča na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji, Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije, Digitalizacija javne službe kmetijskega svetovanja, Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov skupne kmetijske politike (SKP) na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Izgradnja celostnega in sodobnega informacijskega sistema na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS.

Oddaja poročil o izpolnjevanju obveznosti za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 do 15. aprila
Prejemniki sredstev za ukrepe Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020, ki so uspešno zaključili svoje naložbe, morajo poročila o izpolnjevanju obveznosti za leto 2022 oddati do 15. aprila 2023. Poročanje se bo tudi letos izvajalo izključno v elektronski obliki in sicer preko aplikacije »Razvoj podeželja – poročila«.

Obvestilo Agencije: Pritožba zaradi ne izdaje odločbe
Objavljamo postopek v primeru vložitve pritožbe zaradi neizdaje odločbe oziroma pritožbe zaradi molka organa.

Pogodbe za sodelovanje v vzorcu FADN 2023 so že pri vas
MKGP je v prvih dneh januarja pripravilo ponudbe za podpis pogodbe o vodenju evidenc za pripravo letnega poročila o gospodarjenju kmetijskega gospodarstva za poročevalske kmetije (pogodbe za vključitev kmetije v vzorec FADN 2023).

Podaljšan rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo ekološkega kmetovanja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je podaljšalo rok za prijavo v ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje iz 31. 12. 2022 na 28. 2. 2023. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vabi že obstoječe ekološke pridelovalce in predelovalce, pa tudi tiste, ki se na novo odločate za ekološko kmetovanje, da v letu 2023 vstopite v intervenciji Ekološko kmetovanje oziroma Ekološko čebelarjenje, saj s tem podpirate in promovirate izvajanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji, ki mu tudi MKGP namenja posebno pozornost.

Poziv pridelovalcem oljk in oljarjem
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotavljamo, da veliko število
pridelovalcev oljk - oljkarjev in nosilcev živilske dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo,
pakiranjem ali prodajo oljčnega olja, ni seznanjenih z obveznostmi prijav in sporočanja podatkov v registre, ki jih vodimo, zato smo pripravili kratka navodila.

Informativna dneva o javnem pozivu za promocijo evropskih kmetijskih proizvodov za leto 2023
Evropska komisija bo 1. in 2. februarja v Bruslju in preko spleta organizirala informativna dneva, kjer bodo potencialnim upravičencem predstavili možnosti za sofinanciranje promocije kmetijskih proizvodov iz EU na notranjem trgu in v tretjih državah.

Agrobiznis objavlja nov razpis za izbor najboljšega živilskega podjetja
Z razpisom želijo predstaviti robustna, agilna in razvojno naravnane živilce vseh velikosti ter dodatno pokazati na izjemen pomen živilskih podjetij za zagotavljanje prehranske varnosti državljanov.

Slovenski regionalno razvojni sklad: Anketni vprašalnik za podjetja o vplivu COVID krize
Zadnja 3 leta je na poslovanje podjetij močno vplivala kriza covid-19, ki sta jo, v letu 2022, še nadgradili kriza zaradi rusko-ukrajinske vojne in energetska kriza, kot posledica le te.
Vsled tega želijo na Slovenskem regionalno razvojnem skladu izvedeti, kako so navedene krize vplivale na vaše poslovanje. Želijo pa tudi izvedeti, kako bi vam v letu 2023 lahko pomagali, da bi z njihovo pomočjo lažje poslovali in uspešno krmarili v poslovnih vodah kljub zahtevnim razmeram.


Razglasili inovativna živila letošnjega leta
Ta teden je Inštitut za nutricionistiko razglasil najbolj inovativna živila leta 2023. To so živila, proizvedena v Sloveniji in uvedena na tržišče v zadnjem letu.


PREDSTAVLJAMO DOBRE ZGODBE, SOFINANCIRANE IZ PRP 2014-2020

Zeliščni vrt Majnika s čaji prodira v kavarne in restavracije
Leta 2017 je Katja Temnik postala mlada prevzemnica ter kasneje uspešno kandidirala na javnih razpisih Programa razvoja podeželja 2014-2020 iz podukrepov 4.1 in 4.2. Skoraj vso opuščeno zemljo so ponovno preuredili v obdelovalne površine, s pomočjo javne svetovalne službe so zasadili trajne ekološke nasade ter posodobili predelavo in trženje zelišč. Vse zeliščne surovine za svoje izdelke pridelujejo sami, prav tako sami izvajajo predelavo. V letu 2020 so vstopili tudi v kontrolo Demeter ter vzeli v najem zeliščne vrtove pri bližnji Žički kartuziji. Leta 2020 je Katja prejela tudi priznanje za najboljšo podjetnico v kmetijstvu Agrobiznis 2020, ki ga podeljuje časnik Finance v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in drugimi partnerji.


EVROPSKO INOVATIVNO PARTNERSTVO - EIP

VIDEO (50 sek.): Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih
S pomočjo novih praks, procesov in tehnologij si vinogradniki lahko zagotovijo trajnostno pridelavo grozdja. Trajnostno pridelavo grozdja za vino se v okvirju projekta EIP »Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih« vpeljuje pri šestih kmetijskih gospodarstvih.


LEADER

Pozivi za članstvo v lokalnih akcijskih skupinah
LAS, tako obstoječe, kot nove iniciative, so že začele objavljati vabila za članstvo in sooblikovanje skupine. Eden od pomembnih načinov za osvežitev programa LEADER je vključitev novih ljudi in novih idej. Vključujoča LAS ne bo vključevala le novih ljudi, ampak lahko odpre priložnosti, prinese nove vire, ideje in inovacije ter s krepitvijo lokalnih povezav spodbudi, da se vključijo tudi drugi.
Vabljeni, da se pridružite LAS, ki se organizira na vašem območju in k soustvarjanju nove strategije lokalnega razvoja.

Nova lokalna akcijska skupina Kozjak – Pohorje
Nova LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KOZJAK - POHORJE na območju občin Občina Lovrenc na Pohorju, Podvelka, Radlje ob Dravi MojaObčina.si, Ruše in Selnica ob Dravi vabi k sodelovanju v programskem obdobju do 2027.

Javna predstavitev LAS loškega pogorja
Kaj je LAS? Kdo je lahko član LAS? Kako LAS deluje? Kaj je strategija lokalnega razvoja? Kako lahko sodelujem v LAS? Katere so prednosti članstva v LAS? Če vas zanimajo odgovori na zgornja vprašanja, vas vabijo na javno predstavitev LAS, ki bo potekala v sredo, 25. 1. 2023, ob 16.30 uri.

Izvedeni prvi koraki za oblikovanje novega LAS Srce Slovenije
Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je 11. januarja 2023 objavila poziv za članstvo v Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije, ki se bo za namen delovanja do leta 2027 oblikovala na novo. Vsi, ki so podpisali pismo o nameri za članstvo v LAS Srce Slovenije so vabljeni na ustanovno skupščino, ki bo potekala v torek, 31. januarja 2023, v Dolskem.

Predstavitev projekta “Povezovanje turističnih potencialov SSD”
Projektni dogodek sta s primeri odlične prakse podkrepila Domen Vogelsang, direktor LTO Rogla-Zreče, ki je predstavil izzive in »zlata vredno pot« Slo Green destinacije Rogla-Pohorje, medtem, ko je gostiteljica dogodka, Jerneja Gregorc, vodja Grof hotela 4*, predstavila njihov izjemen celovit kolesarski produkt in poudarila, da so v nestrpnem pričakovanju destinacije, prepoznane tudi, kot kolesarske destinacije.

NAPOVEDNIK

01
JANUAR 2023

Predstavitev 10. javnega razpisa za Podukrep 4.2 PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV za leto 2022 - KGZ Ptuj
27. 1. 2023, preko spleta

Predstavitev 10. javnega razpisa za Podukrep 4.2 PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV za leto 2022 - KGZ Murska Sobota
27. 1. 2023, ob 9. uri, v živo / Murska Sobota

Predstavitev 10. javnega razpisa za Podukrep 4.2 PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV za leto 2022 - KGZ Nova Gorica
27. 1. 2023, ob 10. uri, preko spleta (Zoom)

Delavnica ZIMSKA REZ JABLANE
27. 1. 2023, Sadjarski center Maribor, Maribor

Poljedelsko-zelenjadarsko predavanje
30. 1. 2023, preko spleta

Regionalni forum: Ekološko kmetovanje v biosfernem območju Julijske Alpe kot temelj uspešnega gospodarjenja in oblikovanja ekoregije – Posočje
31. 1. 2023, Kobarid, Mlekarna Planika

Letna konferenca SHERPA o soustvarjanju prihodnosti na podeželju
31. 1. - 1. 2. 2023, Francija

Okrogla miza: Kam teče Kamniška Bistrica
31. 1. 2023, Knjižnica Domžale

Vabilo na brezplačne delavnice za kuharje oz. bodoče kuharje/chefe
23. 1. do 24. 2. 2023, hibridno (v živo v Italiji (Colorno) in preko spleta)
Prijavni obrazec
02
FEBRUAR 2023

Regionalni forum: Ekološko kmetovanje v JV Sloveniji kot temelj uspešnega regionalnega trajnostnega razvoja – JV Slovenija
2. 2. 2023, Novo mesto

Tumpejevi dnevi - strokovni posvet na temo govedoreje
2. - 3. 2. 2023, Grand Hotela Primus, Ptuj

Goriva za kmetijstvo – spletno predavanje
3. 2. 2023, preko spleta

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mlečnih izdelkov
7. 2. 2023

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mesnih izdelkov
14. 2. 2023

Delavnica predelave mleka drobnice: izdelava sladoleda in osnovnih mlečnih izdelkov
18. in 19. 2. 2023

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.3:
5. javni razpis: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
3. 2. 2023
2.000.000 EUR
Podukrep 16.2:
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
do 15. 2. 2023
2.880.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
NOVO! Javno naročilo: Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Predmet javnega naročila je posredovanje znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim kmetijskim gospodarstvom, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja. Rok za prijavo: 6. 2. 2023

Podaljšanje veljavnosti finančnih produktov v 2023
Slovenski regionalni razvojni sklad obvešča, da je podaljšal roke za oddajo vloge pri odprtih finančnih produktih - AGRO ZEMLJA, AGRO INVEST, A-PF in BIZI ZADRUGE.

Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 ; odprt do 28. 2. 2023

Mikroposojila za MSP (MSP mikro); rok za oddajo vloge: do porabe sredstev

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); roki za oddajo vlog so 20.2.2023, 31.8.2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet