Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

pokrajino je pobelil sneg, ki so ga še posebej veseli otroci. Mi pa po nasvetih vrtnarjev že lahko pričnemo pripravljati sadike za sajenje na prosto. V drugi polovici januarja sejemo v lončke: baziliko, papriko, gomoljni koromač, gomoljne in stebelne zelene, peteršilj za list, prve solate, brokoli, kolerabice, cvetačo, por in čebule iz semena. V tople grede pa lahko že sejemo berivko, nakaljen grah, zgodnje sorte boba in špinačo.

Izmed današnjih novic pa izpostavljamo, da je v javni razpravi Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov, ki je podlaga za izvajanje podintervencij v sektorju čebelarskih proizvodov v letih 2023-2027. Vabljeni, da do 20. januarja 2023 podate pripombe.

Vse, ki vas zanima trenutno odprti 10. javni razpis za podukrep 4.2, obveščamo, da bodo prihodnji teden kar tri spletne predstavitve. V napovedniku preverite termine.

Lepo vas ozdravljamo,

ekipa Mreže za podeželje
Tina, Slavica in Matej

DELIMO FOTO UTRIP s PODEŽELJA

Od g. Marjana Papeža smo prejeli tole navihano fotografijo iz zasneženega terena, s pripisom: Prometni znak trenutno zavaja.
Hvala lepa, g. Marjan!
Prometnii znak trenutno zavaja_MPapez
Prometni znak trenutno zavaja, avtor: Marjan PapežAKTUALNE NOVICE

Podaljšan rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo ekološkega kmetovanja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je podaljšalo rok za prijavo v ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje iz 31. 12. 2022 na 28. 02. 2023. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vabi že obstoječe ekološke pridelovalce in predelovalce, pa tudi tiste, ki se na novo odločate za ekološko kmetovanje, da v letu 2023 vstopite v intervenciji Ekološko kmetovanje oziroma Ekološko čebelarjenje, saj s tem podpirate in promovirate izvajanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji, ki mu tudi MKGP namenja posebno pozornost.

VABILO: Predavanje o poljedelstvu, SOPOP, KOPOP
KGZ Maribor vabi na predavanje o poljedelstvu, SOPOP, KOPOP, ki bo potekalo v ponedeljek 23. januarja 2023 ob 9. uri. Predavanja se lahko udeležite v predavalnici I in tudi preko spleta ZOOM

Poziv pridelovalcem oljk in oljarjem
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotavljamo, da veliko število
pridelovalcev oljk - oljkarjev in nosilcev živilske dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo,
pakiranjem ali prodajo oljčnega olja, ni seznanjenih z obveznostmi prijav in sporočanja podatkov v registre, ki jih vodimo, zato smo pripravili kratka navodila.

Informativna dneva o javnem pozivu za promocijo evropskih kmetijskih proizvodov za leto 2023
Evropska komisija bo 1. in 2. februarja v Bruslju in preko spleta organizirala informativna dneva, kjer bodo potencialnim upravičencem predstavili možnosti za sofinanciranje promocije kmetijskih proizvodov iz EU na notranjem trgu in v tretjih državah.

V javni razpravi Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano daje v javno razpravo predlog Uredbe iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN SKP 2023-2027) za Slovenijo, ki podrobneje določa izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov. Rok za oddajo pripomb na predlog uredbe je 20. januar 2023.

ABC goriva za kmetijstvo
Na KGZS – Zavod Ljubljana so pripravili zelo aktualne informacije o gorivu za kmetijstvo, ki od 1. 1. 2023 naprej omogoča uveljavljanje znižane trošarine že pri samem nakup goriva za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter za tovorna vozila za prevoz čebeljih panjev.

Leto 2023 je razglašeno za mednarodno leto prosa
Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov je marca 2021 na pobudo Indije in Nigerije ter s podporo Agencije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo leto 2023 razglasila za mednarodno leto prosa. Proso je odporno žito, ki preprečuje lakoto in zagotavlja pomembna hranila za zdravje in razvoj ljudi, prav tako pa je ena od alternativnih poljščin za spremembo setvene sestave v smeri prilagajanja na zahtevnejše rastne pogoje.

Ministrica Irena Šinko na Posvetu za boljšo prihodnost živali
Uvodni del posveta je bil namenjen predstavitvi pobud različnih nevladnih organizacij in humanitarnih društev, ki se ukvarjajo s zaščito živali. V svojih predstavitvah so izpostavili, da je potrebno varstvo živali v Sloveniji spremeniti.

Vabilo na brezplačne delavnice za kuharje oz. bodoče kuharje/chefe
Vabljeni ste na brezplačne delavnice za kuharje oz. bodoče kuharje/chefe, ki želijo nadgraditi svoje znanje, zmanjšati količine odpadne hrane in kreirati planetu prijaznejše jedi. Tečaj poteka v angleškem jeziku.

Izdane odločbe za povračilo stroškov za Tradicionalni slovenski zajtrk 2022
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je odpremila 492 odločb v zadevi povračila stroškov za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2022, v skupni višini 169.402,32 evra.

Duševno zdravje na kmetiji
Z odgovori na vprašalnik boste pripomogli k lažji odpravi težav, ki jih imajo na kmetijah.


BIODIVERZITETA IN KMETIJSTVO

Spletna predstavitev poročila “Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2022”
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas vabita na ogled spletne predstavitve poročila “Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2022”, ki bo potekala v torek, 24. januarja 2023, ob 10. uri preko aplikacije Webex.

Popisi žuželk v okviru projekta EIP VIVEK
Junija in julija je bil v okviru projekta EIP VIVEK na območju Dravsko-Ptujsko-Središkega polja ter na območju Ljubljanskega barja opravljen popis kobilic in drugih travniških vrst žuželk.
Rezultati meritev pogostosti žuželk, ki so dobri indikatorji biotske pestrosti travnikov, bodo v pomoč pri vrednotenju uspešnosti izvedbe teh ukrepov na projektnih površinah.

Objavljeno poročilo: Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2022 (december 2022, DOPPS, Ljubljana)

Objavljeno poročilo: Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v letu 2022 (DOPPS, september 2022)

Objavljeno poročilo: Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2022 (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2022)


LEADER

LEADER V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2023-2027
Na naši spletni strani so objavljeni odgovori na vprašanja LAS, vezani na oblikovanje LAS in pripravo novih SLR. Dokument bomo sproti posodabljali. Objavljena je tudi nova verzija Navodil za pripravo SLR, z manjšim popravkom Priloge 1 - Vloga za izplačilo prve faze pripravljalne podpore.

Pozivi za članstvo v lokalnih akcijskih skupinah
LAS, tako obstoječe, kot nove iniciative, so že začele objavljati vabila za članstvo in sooblikovanje skupine. Eden od pomembnih načinov za osvežitev programa LEADER je vključitev novih ljudi in novih idej. Vključujoča LAS ne bo vključevala le novih ljudi, ampak lahko odpre priložnosti, prinese nove vire, ideje in inovacije ter s krepitvijo lokalnih povezav spodbudi, da se vključijo tudi drugi.
Vabljeni, da se pridružite LAS, ki se organizira na vašem območju in k soustvarjanju nove strategije lokalnega razvoja.

VIDEO (od 8:54 dalje): LEADER projekt čezmejnega sodelovanja "Iz drobnice"
V oddaji Ljudje in zemlja (RTV Slovenija) so obširno spregovorili o Bovški ovci, siru, volni, geografski zaščiti ter o LEADER projektu čezmejnega sodelovanja Iz drobnice (od 8:54 dalje). Partnerji projekta so LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Doline, LAS Loško pogorje, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAG Regional cooperation of lower Carinthia Avstrija.

VEIDO (5 min 25 s): Moj očka ima konjička dva
V oddaji Jutro na Planetu so predstavili enega od projektov LAS Za mesto in vas Moj očka ima konjička dva. Gre za projekt kmetije Janhar - družinske kmetije, ki se ukvarja s konjerejo njihovo delo pa je v veliki meri odvisno od turizma (šola jahanja, vožnja s kočijo). Postopen razvoj infrastrukture za dejavnosti na prostem in nadgradnja opreme za organiziranje prireditev sta primarna cilja projekta. S projektom ustvarjajo pogoje za nova delovna mesta v turizmu.

NAPOVEDNIK

01
JANUAR 2023

Znanstveni posvet Raziskovalni izzivi v živinoreji – Ločniškarjevi dnevi
24. 1. 2023, preko spleta

Vabilo na predavanje: Knjigovodstvo na kmetiji – nasveti o knjigovodstvu po metodologiji FADN
24. 1. 2023, preko spleta (Zoom)

Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma za kmetijah« CRP »VINGATUR«
25. 1. 2023, Portorož

Predstavitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.2 širši javnosti - KGZ Maribor
25. 1. 2023, preko spleta

Spletna predstavitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 - KGZ Celje
26. 1. 2023, preko spleta

Predstavitev 10. javnega razpisa za Podukrep 4.2 PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV za leto 2022 - KGZ Ptuj
27. 1. 2023, preko spleta

Delavnica ZIMSKA REZ JABLANE
27. 1. 2023, Sadjarski center Maribor, Maribor

Letna konferenca SHERPA o soustvarjanju prihodnosti na podeželju
31. 1. - 1. 2. 2023, Francija

Okrogla miza: Kam teče Kamniška Bistrica
31. 1. 2023, Knjižnica Domžale

Vabilo na brezplačne delavnice za kuharje oz. bodoče kuharje/chefe
23. 1. do 24. 2. 2023, hibridno (v živo v Italiji (Colorno) in preko spleta)
Prijavni obrazec
02
FEBRUAR 2023

Tumpejevi dnevi - strokovni posvet na temo govedoreje
2. - 3. 2. 2023, Grand Hotela Primus, Ptuj

Goriva za kmetijstvo – spletno predavanje
3. 2. 2023, preko spleta

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mlečnih izdelkov
7. 2. 2023

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mesnih izdelkov
14. 2. 2023

Delavnica predelave mleka drobnice: izdelava sladoleda in osnovnih mlečnih izdelkov
18. in 19. 2. 2023

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.3:
5. javni razpis: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
3. 2. 2023
2.000.000 EUR
Podukrep 16.2:
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
do 15. 2. 2023
2.880.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
NOVO! Javno naročilo: Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Predmet javnega naročila je posredovanje znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim kmetijskim gospodarstvom, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja. Rok za prijavo: 6. 2. 2023

Podaljšanje veljavnosti finančnih produktov v 2023
Slovenski regionalni razvojni sklad obvešča, da je podaljšal roke za oddajo vloge pri odprtih finančnih produktih - AGRO ZEMLJA, AGRO INVEST, A-PF in BIZI ZADRUGE.

Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 ; odprt do 28. 2. 2023

Mikroposojila za MSP (MSP mikro); rok za oddajo vloge: do porabe sredstev

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); roki za oddajo vlog so 20.2.2023, 31.8.2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet