Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

z novim programskim obdobjem se bo na novo imenovala usmerjevalna skupina, ki bo usmerjala delo Mreže za podeželje. Vaše pripombe in predloge na delovanje ali imenovanje Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje nam lahko pošljete do torka, 17. 1. 2023.

V napovedniku pa vabljeni, da si ogledate vabila na številne dogodke. Gotovo se bo našlo kaj tudi za vas.

Vabimo vas tudi, da nam pošljete FOTO-UTRIP iz terena, na poštni predal mreza-podezelje.mkgp@gov.si, s kratkim komentarjem.

Hvala za zaupanje in lep pozdrav,

ekipa Mreže za podeželje
Tina, Slavica in Matej

DELIMO FOTO UTRIP s PODEŽELJA

Prejeli smo spodnjo zimsko fotografijo nasada kostanja iz Goriških Brd, s pripisom:
"Trenutno stanje v kostanjevih nasadih v Dobrovem v Goriških Brdih je zaradi klimatskih sprememb, škodljivcev in bolezni pod velikim vprašajem. Trenutno bi moral biti sneg, zmrznjena tla in burja."
nasad kostanja_Preplet
Nasad kostanja (maronov) v Goriških Brdih me rodi več tako kot včasih, avtor: Tomaž SitarAKTUALNE NOVICE

Imenovanje v Usmerjevalno skupino Mreže za podeželje za obdobje 2023–2027
Z novim programskim obdobjem se bo na novo imenovala usmerjevalna skupina, ki bo usmerjala delo Mreže za podeželje. Vaše pripombe in predloge na delovanje ali imenovanje Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje nam lahko pošljete do torka, 17. 1. 2023.

Odbor za spremljanje podal mnenje k predlogu 13. spremembe Programa razvoja podeželja 2014-2020 in 14. spremembe meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020
Odbor za spremljanje programa razvoja podeželja (PRP) se je v torek ta teden sestal na 23. seji, ki jo je vodila državna sekretarka Tatjana Buzeti. Člani sveta so na seji obravnavali predlog spremembe poslovnika Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, predlog 13. spremembe PRP 2014–2020 in predlog 14. spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. Odbor za spremljanje se je strinjal s prenosom nalog Odbora za spremljanje PRP do zaključka izvajanja PRP 2014–2020 na Odbor za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike.

Veljavna evropska Uredba o okviru za pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov
Z 22. decembrom 2022 je v veljavo stopila Uredba Sveta (EU) 2022/2577 o okviru za pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov, ki se uporablja 18 mesecev.


Vabilo na brezplačne delavnice za kuharje oz. bodoče kuharje/chefe
Vabljeni ste na brezplačne delavnice za kuharje oz. bodoče kuharje/chefe, ki želijo nadgraditi svoje znanje, zmanjšati količine odpadne hrane in kreirati planetu prijaznejše jedi. Tečaj poteka v angleškem jeziku.

Javno naročilo: Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Predmet javnega naročila je posredovanje znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim kmetijskim gospodarstvom, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja. Rok za prijavo: 6. 2. 2023

Podaljšanje veljavnosti finančnih produktov v 2023
Slovenski regionalni razvojni sklad obvešča, da je podaljšal roke za oddajo vloge pri odprtih finančnih produktih - AGRO ZEMLJA, AGRO INVEST, A-PF in BIZI ZADRUGE.

Odločb za sušo še ni
Ocena škode po suši v letu 2022 še ni bila v celoti potrjena na vladi, zato odločb o finančni pomoči po suši oškodovanci še niso prejeli.

Matjaž Ribaš, Slovenski regionalno razvojni sklad: Letos bomo podprli 150 projektov v kmetijstvu
Prvič bodo ponudili tri milijone evrov finančnih instrumentov, z njimi podpirajo mlade in male kmete z mikroposojili in dolgoročnimi posojili za večje naložbe.

Kmetijski proizvodi so se lani v EU podražili za slabo četrtino
Skoraj vsi kmetijski pridelki so imeli višje cene, zaradi pomanjkanja sena se je podražila tudi krma.


BIODIVERZITETA IN KMETIJSTVO

Letos v Sloveniji prezimuje največ štorkelj kadarkoli
V zadnjih letih v Sloveniji tudi pozimi opažamo vse več belih štorkelj. Pojav, ki je še pred dvajsetimi leti veljal kot nekakšna »anomalija« sedaj postaja že pravi običaj. Letos so opazili že 12 prezimujočih štorkelj in sicer v Ivančni gorici, Slovenskih Konjicah, Dolenjem jezeru, Logatcu in okolici Pragerskega ter Rač.

Določili in označili habitatna drevesa za ptice in netopirje
V Krajinskem parku Goričko so določili in ustrezno označili 11 habitatnih dreves. Označena so drevesa, ki imajo na deblu dupla ali razpoke, ob katerih skorja odstopa od debla. V duplih si gnezda naredijo ptice.

Še lahko sodelujete v fotografskem natečaju Kozjanskega parka
Rok za prijavo na fotografski natečaj “Biodiverziteta – umetnost življenja 2022″ so podaljšali do konca januarja 2023.


MLADI KMETJE

Drugo srečanje s študenti in mentorji o napredku projekta digitalizacije v kmetijstvu
Ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za digitalno preobrazbo, Irena Šinko in dr. Emilija Stojmenova Duh, sta se te dni sestali na drugem srečanju s študenti in mentorji štirih fakultet. Ti so jima predstavili napredek pri projektu Možnosti za digitalizacijo kmetij z mladimi gospodarji, kjer so zaključili raziskovalno fazo.


LEADER

LEADER v programskem obdobju 2023-2027
Navodila za pripravo SLR za programsko obdobje 2021-2027 so objavljena na naši spletni strani skp.si. Na strani lahko najdete: Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027, obrazec za pripravo SLR, navodila za pripravo strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

Nov tržni kanal za turistične ponudnike – operacija sodelovanja LAS Incoming agencija
Na širšem območju Podravja, Slovenskih goric, Dravskega in Ptujskega polja ter Prlekije vzpostavljamo sprejemnega organizatorja potovanj in izletov – incoming agencijo. Projekt vodi Razvojna agencija Slovenske gorice iz Lenarta, sodelujoči partnerji smo: LAS Prlekija, LAS Bogastvo podeželja, LAS Lastovica TOTI LAS, LAS Ceahlau (Romunija) in LAS Dobro za nas.


PRENOS ZNANJA

Na Biotehniški fakulteti z nadzorovanim poskusom prvič preverjali uspešnost prenosa znanja v slovenskem kmetijstvu
V okviru projekta »Kmetovanje za podnebje«, ki je potekal štiri mesece, od septembra do decembra 2022, in je financiran s strani EIT Climate KIC EduEx, so testirali učinkovitost novih participativnih pristopov do prenosa znanja v kmetijstvu. "Če želimo uspešno dogovoriti na naraščajoče družbene zahteve po trajnostni in podnebno nevtralni oskrbi s hrano, moramo kmetijam zagotoviti kakovostno svetovalno podporo glede načinov kmetovanja, ki prispevajo k ugodnemu stanju okolja in narave«, je pojasnila dr. Tanja Šumrada, vodja projekta.

NAPOVEDNIK

01
JANUAR 2023

Usposabljanje za vinogradnika in vinogradnico
16. 1. 2023 do 24.1.2023, dogodek bo potekal hibridno (preko spleta in v živo v Mariboru)

Predavanje: MOŽNOSTI KEMIČNEGA IN NEKEMIČNEGA ZATIRANJE PLEVELOV V ZELENJADARSTVU
16. 1. 2023, hibridno (v živo in preko spleta)

Posvet Javne službe v vrtnarstvu - Zelenjadarske urice
17. 1. 2023, dogodek bo potekal hibridno (preko Zoom in v živo - Center Ivana Hribarja, Ljubljanska 12f, Trzin)

Vabilo na predavanje o gorivu za kmetijstvo in trošarinah
17. 1. 2023, preko spleta (Zoom)

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena sadnih in/ali zelenjavnih izdelkov
17. 1. 2023, Maribor

DELAVNICA: Prikaz obrezovanja parkljev pri govedu – pomen zdravja parkljev za proizvodne krave in izvajanje pravilne korekcije parkljev
18. 1. 2023, na osemenjevalnem centru Preska

Vabilo na poljedelsko predavanje
19. 1. 2023, hibridno (v živo in preko spleta)

Delavnica: REZ VINSKE TRTE - "SODOBNI" PRISTOPI MEHKE REZI - NOVOSTI PRI OZNAČEVANJU VINA
19. 1. 2023, hibridno (v živo in preko spleta)

Letna konferenca SHERPA o soustvarjanju prihodnosti na podeželju
31. 1. - 1. 2. 2023, Francija

Okrogla miza: Kam teče Kamniška Bistrica
31. 1. 2023, Knjižnica Domžale

Vabilo na brezplačne delavnice za kuharje oz. bodoče kuharje/chefe
23. 1. do 24. 2. 2023, hibridno (v živo v Italiji (Colorno) in preko spleta)
Prijavni obrazec
02
FEBRUAR 2023

Tumpejevi dnevi - strokovni posvet na temo govedoreje
2. - 3. 2. 2023, Grand Hotela Primus, Ptuj

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mlečnih izdelkov
7. 2. 2023

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mesnih izdelkov
14. 2. 2023

Delavnica predelave mleka drobnice: izdelava sladoleda in osnovnih mlečnih izdelkov
18. in 19. 2. 2023

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.3:
5. javni razpis: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
3. 2. 2023
2.000.000 EUR
Podukrep 16.2:
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
do 15. 2. 2023
2.880.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
NOVO! Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 ; odprt do 28. 2. 2023

Mikroposojila za MSP (MSP mikro); rok za oddajo vloge: do porabe sredstev

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); roki za oddajo vlog so 20.2.2023, 31.8.2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet