Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

upamo, da ste lepo preživeli praznike in da ste se vrnili na delo polni elana, tako kot mi.
Prejeli smo kar nekaj pisem od vas z lepimi željami, za kar se vam zahvaljujemo. Sedaj pa k novicam!

V tem in prihajajočih tednih na ministrstvu intenzivno pripravljamo nacionalne uredbe, ki so pravna podlaga za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo. Sprejete so že prve tri uredbe, in sicer Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, Uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023 in Uredba o pravilih pogojenosti.

Tik pred novim letom je bil objavljen 10. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Preverite, če so sredstva tudi za vaše ideje in naložbe!

Izpostavljamo še pomembno obvestilo, da morajo prašičerejci, ki se bodo vključili v podintervencijo DŽ – prašiči v okviru novega programskega obdobja, že do ponedeljka 9. 1. 2023, v centralni register prašičev sporočiti stalež prašičev na dan 1. 1. 2023.

Na koncu naj vas povabimo, da nam pošljete FOTO-UTRIP iz terena, na poštni predal mreza-podezelje.mkgp@gov.si, s kratkim komentarjem.

Prijetno branje vam želimo,
ekipa Mreže za podeželje


Danica Novak 15
Poznopopoldansko sonce z zadnjimi žarki kuka skozi okno. Avtor: Danica Novak, Foto natečaj Moje podeželje

AKTUALNE NOVICE

Izpolnjevanje standardov pogojenosti v novem programskem obdobju
Pomembna novost nove Skupne kmetijske politike, ki se je uveljavila s 1. 1. 2023, je t.i. pogojenost, ki nadomešča sedanjo navzkrižno skladnost, in je hkrati zahtevnejša. Izpolnjevanje standardov pogojenosti je obvezno za vse vlagatelje, ki uveljavljajo ukrepe na zbirni vlogi.

Uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023
Vlada je izdala Uredbo o intervenciji dobrobit živali za leto 2023.

Obvestilo za prašičerejce glede izvajanja intervencije dobrobit živali
S 1. januarjem 2023 je začela veljati Uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023 (Uradni list RS, št. 166/22), ki določa izvajanje intervencije dobrobit živali (DŽ) iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Na podlagi te uredbe morajo prašičerejci, ki se bodo vključili v podintervencijo DŽ – prašiči, že do ponedeljka 9. 1. 2023 sporočiti stalež prašičev na dan 1. 1. 2023.

Objava predpisa in javnega poziva za delovanje lokalnih akcijskih skupin in odobritev novih strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027
V petek, 23. 12. 2022, sta bili v Uradnem listu objavljeni Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027 (v nadaljevanju: uredba) ter javni poziv. Na podlagi javnega poziva lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za namen priprave novih strategij lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) za programsko obdobje do leta 2027.

Izdaja odločb javnega razpisa za naložbe namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavila odločbe za javni razpis Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjeno zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

15 milijonov evrov za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014­-2020 za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov. Razpisanih je 15.000.000 evrov, od tega 300.000 evrov za naložbe majhnih kmetij, 5.000.000 evrov za naložbe kmetij in 9.700.000 evrov za naložbe podjetij. Vložitev vloge poteka od 23. januarja 2023 do vključno 18. aprila 2023 do 14. ure.

Za večji obseg predelave lesa razpisanih dodatnih 10 milijonov evrov
Ministrstvo za gospodarski razvoj in turizem je objavilo spremembo Javnega razpisa za spodbujanje večjega obsega predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (JR NOO LES).

Vlada izdala Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike
Vsaka država članica ustanovi Odbor za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike. Vlada Republike Slovenije je odlok izdala 5. 1. 2023 na svoji 30. seji s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Javno naročilo: Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Predmet javnega naročila je posredovanje znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim kmetijskim gospodarstvom, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja. Rok za prijavo: 6. 2. 2023

Podaljšanje veljavnosti finančnih produktov v 2023
Slovenski regionalni razvojni sklad obvešča, da je podaljšal roke za oddajo vloge pri odprtih finančnih produktih - AGRO ZEMLJA, AGRO INVEST, A-PF in BIZI ZADRUGE.


MLADI KMETJE


LEADER

Objava predpisa in javnega poziva za delovanje lokalnih akcijskih skupin in odobritev novih strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027
V petek, 23. 12. 2022, sta bili v Uradnem listu objavljeni Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027 (v nadaljevanju: uredba) ter javni poziv. Na podlagi javnega poziva lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za namen priprave novih strategij lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) za programsko obdobje do leta 2027.

Novo programsko obdobje – nove strategije lokalnega razvoja
V Sloveniji se že dve programski obdobji zelo uspešno izvaja lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ali kot ga poznamo v programskem obdobju 2014-2020, pristop LEADER/CLLD. Slovenija se lahko pohvali, da se pristop LEADER/CLLD izvaja na podlagi kar treh evropskih skladov, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za ribištvo in pomorstvo (ESPR) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju: LAS) delujejo na območju celotne Slovenije, torej so v 37 delujočih LAS-ov vključene vse slovenske občine, kar je v evropskem prostoru redkost.

Izšel je novi časopis LAS »Od Pohorja do Bohorja« - POB!
LAS »Od Pohorja do Bohorja« vsako leto izdaja časopis, v katerem je predstavljena aktualno dogajanje LAS, ter projekti, sofinancirani v okviru pobude LEADER. V snovanje časopisa so vključene Občine območja LAS »Od Pohorja do Bohorja« in upravičenci projektov.


PRENOS ZNANJA

Izvedba demonstracijskega projekta – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah
Vabimo vas, da se udeležite brezplačnih demonstracijskih projektov, namenjenih
praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, mehanizacije, postopkov, strojev, praks
itn. Demonstracije bodo potekale v živo in zajemale predstavitve dobrih praks na
terenu. Demonstracijske projekte bo izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Celje, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Ptuj.


Prehod na ekološko kmetovanje
V okviru EIP-AGRI (Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti) je bila izdelana brošura, v kateri najdemo navdihujoče primere prehoda na sistem ekološkega kmetovanja. Inovativni pristopi za podporo ekološki pridelavi pripomorejo k prizadevanju za uspešen prehod na ekološko kmetovanje. Med najpomembnejše krovne pristope spadajo: mreženje, sodelovanje in povečevanje ter širjenje maksimalnega potenciala.

10 nasvetov za manj živilskih odpadkov
Z nekaj preprostimi odločitvami lahko bistveno zmanjšamo viške hrane ter se usmerimo v bolj trajnostno prehranjevanje. Zelo veliko viškov nastaja v gospodinjstvih, ki proizvedejo kar 52 % odpadne hrane, zato je najbolje začeti pri sebi.

Publikacija Ženske premikajo gore Evrope
Letošnja tema mednarodnega dneva gora je bila ženske premikajo gore Evrope. Ob praznovanju tega dne sta Euromontana in projekt MOVING Obzorje 2020 objavila knjižico z naslovom „Women move Europe’s mountains”“, v kateri so zbrali pričevanja žensk, ki živijo na gorskih območjih EU ali si prizadevajo, da bi postale bolj trajnostne in usmerjene v prihodnost.

Publikacija Gospodarjenje z gozdovi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v prilogi Finance objavilo prilogo Gospodarjenje z gozdovi.

Publikacija Gozdne prometnice
Kot posebno prilogo v reviji Finance je MKGP objavilo tudi na temo gozdnih prometnic, saj brez gozdnih cest in vlak ni uspešnega gospodarjenja z gozdovi.

NAPOVEDNIK

01
JANUAR 2023

Usposabljanje »POLJEDELEC, POLJEDELKA IN ZELENJADAR, ZELENJADARICA«
9. 1. 2023 do 13.1.2023, Maribor

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mlevskih izdelkov
9. 1. 2023, Maribor

Usposabljanje za vinogradnika in vinogradnico
16. 1. 2023 do 24.1.2023, dogodek bo potekal hibridno (preko spleta in v živo v Mariboru)

Posvet Javne službe v vrtnarstvo - Zelenjadarske urice
17. 1. 2023, dogodek bo potekal hibridno (preko zoom in v živo - Center Ivana Hribarja, Ljubljanska 12f, Trzin

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena sadnih in/ali zelenjavnih izdelkov
17. 1. 2023, Maribor

DELAVNICA: Prikaz obrezovanja parkljev pri govedu – pomen zdravja parkljev za proizvodne krave in izvajanje pravilne korekcije parkljev
18. 1. 2023, na osemenjevalnem centru Preska

Letna konferenca SHERPA o soustvarjanju prihodnosti na podeželju
31. 1. - 1. 2. 2023, Francija
02
FEBRUAR 2023

Tumpejevi dnevi - strokovni posvet na temo govedoreje
2. - 3. 2. 2023, Grand Hotela Primus, Ptuj

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mlečnih izdelkov
7. 2. 2023

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mesnih izdelkov
14. 2. 2023

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 4.3:
5. javni razpis: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
3. 2. 2023
2.000.000 EUR
Podukrep 16.2:
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
do 15. 2. 2023
2.880.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
NOVO! Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 ; odprt do 28. 2. 2023

Mikroposojila za MSP (MSP mikro); rok za oddajo vloge: do porabe sredstev

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); roki za oddajo vlog so 20.2.2023, 31.8.2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet