Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

današnje novičke začenjamo z voščilom:
Red Merry Christmas And Happy New Year Instagram Story

AKTUALNE NOVICE

VABILO: Predstavitev 5. javnega razpisa za podukrep 16.2
Vabimo vas na predstavitev 5. javnega razpisa za Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Prestavitev bo potekala preko spletne aplikacije ZOOM-webinar v sredo, 4. 1. 2023, s pričetkom ob 10.00 uri.

Nedelovanje aplikacije za vodenje registra kmetijskih gospodarstev
Obveščamo vse uporabnike, da aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev (RKG) ne bo delovala od 30. decembra letos do predvidoma 20. januarja 2023.

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 7. javni razpis iz podukrepa 4.2
44 upravičencem (sklop B) in 27 upravičencem (sklop C) so bile izdane odločbe o pravici do sredstev iz naslova 7. javnega razpisa za podporo za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Porabljena so bila sredstva v skupni vrednosti 21,08 milijona evrov.

Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov
Zaradi škode, ki jo je v letošnjem letu povzročila suša, lahko plačate manj.

Priložnost za ustanovitev skupine proizvajalcev za skupno trženje
V Sloveniji imamo na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva registriranih 25 skupin proizvajalcev za skupno trženje. Čebelarska zveza Slovenije izpostavlja, da skupine proizvajalcev za skupno trženje v sektorju čebelji proizvodi v Sloveniji še nimamo, je pa vredno o tem razmisliti.

V obdobju 2023–2027 3,6 milijona evrov za urejanje gozdnih prometnic
Leta 2023 bo še iz naslova PRP 2014–2020 za ureditev protipožarne infrastrukture v gozdu namenjenih dodatnih 2,8 milijona evrov.

Bi gradili gozdno prometnico? Po nasvet se obrnite na Zavod za gozdove Slovenije.
V gozdnogospodarskih načrtih, ki so osnova za gospodarjenje z gozdovi, ZGS določa tudi prednostna območja za gradnjo gozdnih prometnic.


ŠIRIMO ZNANJA

PRIROČNIK: Vse o gozdnih prometnicah na enem mestu
Brez gozdnih cest in vlak ni uspešnega gospodarjenja z gozdovi. Preberite si zanimive prispevke na 13 straneh!


LEADER

EKIPA LEADER/CLLD MKGP: Želimo vam mirne praznike lep zaključek leta 2022!
Hvala za vsa srečanja in sodelovanja - veseli smo jih bili. Veselimo pa se tudi novega leta, novih idej, projektov in novih strategij.

Delavnica za lokalne akcijske skupine
V ponedeljek, 19. 12. 2022, je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob zaključku izvajanja programskega obdobja 2014–2022 ter v luči priprav na novo programsko obdobje skupne kmetijske politike 2023–2027 potekala delavnica, namenjena lokalnim akcijskim skupinam in ostali zainteresirani javnosti. Na dogodku je bilo prisotnih preko 80 udeležencev, od predstavnikov lokalnih akcijskih skupin, predstavnikov različnih skladov (EKSRP, ESPR in ESRR) ter Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP).

Srečanje kmetovalcev in malih proizvajalcev prehrambnih izdelkov (Ajdovšina)
V četrtek, 5. januarja ob 13. uri Občina Ajdovščina vabi na srečanje, namenjeno snovanju poslovnega modela oskrbe lokalnega prebivalstva, javnih zavodov in turističnih ponudnikov s kakovostnimi pridelki in prehrambnimi izdelki Vipavske doline.

NAPOVEDNIK

01
JANUAR 2023

VABILO: Predstavitev 5. javnega razpisa za podukrep 16.2
4. 1. 2023 , preko spleta

Usposabljanje »POLJEDELEC, POLJEDELKA IN ZELENJADAR, ZELENJADARICA«
9. 1. 2023 do 13.1.2023, Maribor

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mlevskih izdelkov
9. 1. 2023

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena sadnih in/ali zelenjavnih izdelkov
17. 1. 2023

DELAVNICA: Prikaz obrezovanja parkljev pri govedu – pomen zdravja parkljev za proizvodne krave in izvajanje pravilne korekcije parkljev
18. 1. 2023
02
FEBRUAR 2023

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mlečnih izdelkov
7. 2. 2023

Izvedba demonstracijskega projekta – Senzorična ocena mesnih izdelkov
14. 2. 2023

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.3:
5. javni razpis: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
3. 2. 2023
2.000.000 EUR
Podukrep 16.2:
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
do 15. 2. 2023
2.880.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
NOVO! Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 ; odprt od 16.12.2022 do 28.02.2023

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje; do porabe sredstev oziroma do 30. 12. 2022

Mikroposojila za MSP (MSP mikro); rok za oddajo vloge: do porabe sredstev

Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino; rok za prijavo: 6. 1. 2023

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 19. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet