Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

ta teden, 5. decembra, je bil Svetovni dan tal, s podnaslovom: Tla - kjer se hrana začne". Kmetijska tla so ključna za slovenskega kmeta, ki je nosilec pridelave hrane in skrbnik slovenskega podeželja. S klikom na povezavo lahko preko slik sami dobite nekaj idej, kako lahko vsak od nas varuje tla.

Ker se bliža konec leta 2022, objavljamo nekaj dogodkov že za leto 2023. Vabljeni!

Za konec naj vas povabimo, da nam pošljete kak FOTO UTRIP s terena, s kratkim komentarjem. Pišite nam na mreza-podezelje.mkgp@gov.si, na to e-pošto pa prosim ne odgovarjajte.

Hvala za zaupanje in prijeten konec tedna vam želimo,
Tina, Matej in Slavica iz ekipe Mreže za podeželje

DELIMO FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Ga. Marjana Marn iz Janč nam je poslala novembrsko fotografijo s seminarja programa ŠOLSKI EKOVRTOVI, ki so ga konec novembra gostili na Podružnični šoli Janče. Na seminarju so udeležencem predstavili šolski ekosadovnjak, ekogrede in pridobitve iz projekta "Podružničarji gremo naprej."
Iz ekipe Mreže za podeželje vam iskreno čestitamo za vaše predano delo!
Udeleženci seminarja  pred šolo na Jančah
Udeleženci seminarja na Podružnični šoli Janče, avtor: Marjana Marn

AKTUALNE NOVICE

V javni razpravi uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo predlog Uredbe o intervenciji dobrobit živali (DŽ) iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023–2027 za Slovenijo. Uredba je podlaga za izvajanje intervencije DŽ v letu 2023.

Zmagovalci Agrobiznisovega hi-tech natečaja so Žipo Lenart, Lavrih in fakulteta za elektrotehniko
Zmagovalci letošnjega hi-tech natečaja so Mitja Krajnc iz Žipa Lenart, Rok Gartnar iz podjetja Lavrih in Sebastjan Šlajpah iz laboratorija za robotiko pri fakulteti za elektrotehniko.

Poziv za predlog kandidata za nagrado zlata čebela 2023
Objavljen je poziv fizičnim, pravnim ali osebam javnega prava za predlaganje kandidata za podelitev nagrade zlata čebela 2023. Podeljuje jo Republika Slovenija kot najvišjo državno nagrado za prispevek k ohranjanju ter varovanju čebel in drugih opraševalcev. Poziv je odprt od 1. decembra 2022 do 1. marca 2023.

V javni razpravi osnutek uredbe glede registracije obratov, ki gojijo kopenske živali
Na spletni strani E-demokracije je do 9. decembra letos v javni razpravi Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede registracije in odobritve obratov, ki gojijo kopenske živali ter odvzemajo, pridobivajo, pripravljajo ali shranjujejo zarodni material. Iz obveznosti za registracijo se izvzamejo obrati, ki gojijo: do vključno 50 kuncev ter do vključno 50 kljunov perutnine.

Celostna podpora kmetom
Celostna podpora kmetom vključuje brezplačna svetovanja s področja duševnega zdravja, socialne varnosti, prenosnika in prevzemnika kmetije, gospodarske učinkovitosti, zaposlovanja na kmetiji in pravno svetovanje.

POVABILO K SODELOVANJU PRI AKTIVNOSTIH OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN 2022/23
EKOCI Slovenija vas vabi k sodelovanju pri vseslovenski akciji za povečanje samooskrbe, ohranjanje slovenskih semen in trajnostno prihodnost. Vsi, ki se boste odločili za sodelovanje v gibanju Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, morate izpolniti spletno prijavnico od 1.12.2022 do 31.12.2022: otroci, vrtci, šole, posamezniki, društva. Sodelujete lahko tako, da sejete semena, sadite, pridelujete ter izmenjujete avtohtona semena in sadike kulturnih rastlin, sadnih vrst, medovitih in zdravilnih rastli izdelujejo in sejete semenske kroglice ter pridelujete sonaravno ter se prijavite kot sodelujoči v Pozitivni točki Štafeta semen. Aktivnosti izvajate v svoji organizaciji in na svojo odgovornost, z lastnimi sredstvi. Organizatorji pa koordinirajo aktivnosti, obveščajo javnost in poskrbijo za podelitev priznanja. Sodelovanje v gibanju je brezplačno.

ANKETA: Mnenja in pričakovanja kmetov o opraševalskih storitvah
Nacionalni inštitut za biologijo vabi k izpolnjevanju ankete o opraševanju. SafeAgroBee je raziskovalni projekt evropskih in sredozemskih držav, katerega glavni cilj je prispevati k prilagajanju čebel in blaženjem posledic podnebnih sprememb ter drugih dejavnikov, ki negativno vplivajo na trajnost in odpornost agroekosistemov.

Najava terminov: Obvezna usposabljanja za ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 za leto 2022
Vsi, ki ste vključeni v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. V letu 2022 je treba usposabljanje opraviti do 15. 12. 2022, zato hitro preverite razpisane termine.

Prijava v vseevropsko bazo organizacij in kmetijskih svetovalcev
V okviru projekta I2connect (Obzorje Evropa) je bila ustvarjena vseevropska podatkovna baza svetovalnih služb. To je imenik organizacij s področja kmetijskega svetovanja in posameznih akterjev (kmetijskih svetovalcev, raziskovalcev), ki zagotavljajo storitve znanja akterjem v kmetijstvu, gozdarstvu, vrtnarstvu in sorodnih področjih vzdolž agroživilske vrednostne verige ter drugim povezanim akterjem na podeželju. Preko te podatkovne baze lahko poiščete svetovalca ali svetovalno organizacijo v EU in se z njo povežete ali pa registrirate sebe ali svojo organizacijo.


GOZDARSTVO

Podpisana pogodba za projekt eGozdarstvo
Ta teden sta bili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na novinarski konferenci podpisani pogodbi za projekta, Načrta za okrevanje in odpornost: projekt eGozdarstvo in projekt Vzpostavitev Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov. Več v novici!


EVROPSKO INOVATIVNO PARTNERSTVO (EIP)

Enajst novih projektov s področja inovacij v kmetijstvu (EIP)
Na letnem dogodku Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na Bledu so bili predstavljeni novi projekti, ki naslavljajo aktualne izzive v kmetijstvu, kot so na primer prilagoditev pridelave poljščin na podnebne spremembe, trajnostne kmetijske prakse na priobalnih pasovih površinskih voda in trajnostno varstvo rastlin. Hkrati so zaključeni prvi EIP projekti, katerih rezultati so že na voljo.

VIDEO: Sadjarka in doktorica Nika Brili - Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja (EIP)
V zadnjem obdobju se v kmetijstvu poleg gospodarnosti v ospredje vse bolj postavlja pridelava varne hrane in prizadevanja za zmanjšanje vpliva fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na zdravje ljudi in okolja. V okviru projekta bodo partnerji EIP projekta uvajali nov pristop preprečevanja bolezni rastlin, ki ga v slovenskem kmetijstvu še nismo zasledili – osvetljevanje rastlin z UV svetlobo. Pogovor je bil izveden v okviru letnega dogodka Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) 2022 na Bledu.

VIDEO: Diana Bogovič - Oblikovanje trajnostnih kmetijskih praks na priobalnih pasovih površinskih voda (EIP)
Namen projekta Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) je predlagati trajnostne kmetijske prakse na priobalnih pasovih površinskih voda, s čimer bi prispevali k varovanju oz. ohranjanju in povečanju kakovosti površinskih in podzemnih voda ter k ohranjanju biotske pestrosti tako vodnih telesih, kakor tudi širše v kmetijskem ekosistemu.


ŠIRIMO ZNANJA

VIDEO: Posvet Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2022, 6. december 2022
Vabljeni k ogledu posnetka iz posveta Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2022, ki je bil 6. decembra 2022 na KGZS v Ljubljani.

Na voljo so predstavitve z Lombergarjevih dnevov 2022
Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki je letos v treh dneh od 29. 11. do 1. 12. 2022 združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Gre za strokovne posvete, na katerih so skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le teh in nekatere tehnološke novosti.


MLADI KMETJE

Srečanje mladih kmetov minilo v znamenju razprave o potrebnih strukturnih spremembah v kmetijstvu
Tradicionalno srečanje mladih prevzemnikov kmetij, ki se je 6. 12. 2022 odvilo v Športni dvorani Medvode, je namenjeno prejemnikom podpore iz naslova podukrepa M6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja 2014-2020. Udeleženci in gosti so razpravljali o izzivih v kmetijstvu, v katerem so potrebne strukturne spremembe, urejeni odnosi v verigi vrednosti in povezanost. Poseben poudarek pa je bil dan tudi pomenu kakovosti življenja na kmetiji in duševnega zdravja kmetov in kmetic.


LEADER

Praznična ponudba LEADER/CLLD izdelkov 2022
Želimo vam pomagati pri decembrskem lovu za najboljšimi darili, ki ste jih kadarkoli podarili. S pristopom LEADER/CLLD podpiramo tudi lokalne izdelke, zato vam ponujam nekaj idej z območij slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS).

LEADER and the European Year of Youth in Slovenia
Vabimo vas k branju prispevka o aktivnosti lokalnih akcijskih skupin in LEADER pisarne v Evropskem letu mladih. Prispevek je bil objavljen na novi spletni strani EU SKP - EU CAP Network. Prispevek je v angleškem jeziku in je dostopen na povezavi v naslovu.

Predstavitev projektov LAS Za mesto in vas
V preteklem programskem obdobju je v projektih LAS Za mesto in vas sodelovalo 60 različnih partnerjev. V času delovanja LAS Za mesto in vas je bilo prepoznanih in odobrenih 39 odličnih projektov, od katerih je bilo 22 tudi že uspešno zaključenih. Vsi projekti so zdaj zbrani in podrobneje prestavljeni v spletni brošuri.

Prva obletnica delovanja LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah
V preteklem tednu je 15 let delovanja praznoval LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah. Na dogodku sta bila premierno predstavljena promocijska filma o območju LAS ter o projektih, ki so nastali v okviru pristopa LEADER/CLLD na območju LAS. Filma sta nastala v okviru projekta Razvijamo, povezujemo in ustvarjamo turizem. Premierno je bila predstavljena tudi nova spletna stran LAS. LAS-u izrekamo čestitke ob jubileju in želimo uspešno delovanje tudi v prihodnje!

NAPOVEDNIK

12
DECEMBER

Delavnica: Z USPEŠNO PREUSMERITVIJO VAŠE KMETIJE V EKOLOŠKO PRIDELAVO DO NJENE VEČJE KVALITETE IN NOVIH PRILOŽNOSTI TRŽENJA
14. 12. 2022, Murska Sobota

Demonstracijski projekt – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah – Sklop B: veterinarstvo
14. 12. 2022, Medvode

Najava terminov: Obvezna usposabljanja za ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 za leto 2022
različni termini in lokacije do 15. 12. 2022
01
JANUAR 2023

Usposabljanje »POLJEDELEC, POLJEDELKA IN ZELENJADAR, ZELENJADARICA«
09.1.2023 do 13.1.2023, Maribor

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.3:
5. javni razpis: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
3. 2. 2023
2.000.000 EUR
Podukrep 16.2:
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
do 15. 2. 2023
2.880.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 19. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1.5.2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje; do porabe sredstev oziroma do 30. 12. 2022

Mikroposojila za MSP (MSP mikro); rok za oddajo vloge: do porabe sredstev

Objavljen javni razpis za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje 2023 do 2025; rok za prijavo: 21. 11. 2022

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023; rok za prijavo: 28. 11. 2022

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino; rok za prijavo: 6. 1. 2023

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet