facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

Pričela se je težko pričakovana javna razprava Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027, ki bo trajala do 15. avgusta. Po vsej Sloveniji se bo do konca tega meseca odvilo več javnih posvetovanj, na katere ste vabljeni tudi vi, da podate svoje komentarje.

KGZS pa vabi, da sodelujete na letošnjem izboru Inovativni mladi kmet/kmetica (IMK). Prijave na razpis so možne do 6. avgusta 2021. Več spodaj.

Trenutno so odprti trije javni razpisi Programa razvoja podeželja 2014-2020, kmalu pa bomo objavili še druge javne razpise, ki so predvideni še v trenutnem programskem obdobju.

V rubriki Foto utrip PRP ta teden objavljamo osvežujočo fotografijo iz tolminskih pašnikov. Prijazno vabljeni k sodelovanju vsi, ki bi želeli z bralci Prepleta podeliti foto-utrip z vaše kmetije ali naložbe.


Prijetno branje vam želimo
Tina, Nina in Matej v imenu Mreže za podeželje

Avtor: Dajana Čok, Foto natečaj Mreže za podeželje
Avtor: Dajana Čok, Foto natečaj Mreže za podeželje

AKTUALNO

Začela se je javna razprava o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru javne razprave o predlogu Strateškega načrta, ki bo trajala od 2. 7. 2021 do 15. 8. 2021, organiziralo več javnih posvetovanj po Sloveniji. Ambiciozen predlog strateškega dokumenta vsebuje intervencije I. in II. stebra Skupne kmetijske politike v vrednosti 1,2 mrd € za trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja.
Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov
Vlagatelji vlog in zahtevkov za ukrepe kmetijske politike lahko na spodnjih povezavah pridobijo informacije o tem, v kakšni fazi obravnave je njihova vloga oziroma zahtevek in kdaj lahko pričakujejo odločbo oziroma izplačilo odobrenih sredstev.
Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč 2021
Namen instituta določitve dejanskega uporabnika zemljišč omogoča ureditev razmerij, ko kmetijsko ali gozdno zemljišče dejansko uporablja oseba, ki ni lastnik nepremičnine. Za davčne namene se lahko katastrski dohodek iz lastnika zemljišča prenese na dejanskega uporabnika zemljišča, pojasnjuje mag. Gašper Cerar iz KGZS.
Ugotovitve Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede kršitev zakonodaje s področja zaščite živali
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je po seznanitvi s posnetkom takoj pristopila k preverjanju pristnosti posnetka in ugotavljanju dejanskega stanja na terenu. Na posnetku intenzivne reje prašičev na farmi za reprodukcijo so prikazana sporna ravnanja oziroma kršitve zakonodaje s področja zaščite živali.
V Sloveniji se povečuje požarna ogroženost naravnega okolja
Zavod za gozdove Slovenije opozarja, da se zaradi dalj časa trajajočega sušnega in vročega vremena povečuje požarna ogroženost gozdov.
Diplomska naloga na temo digitalizacije na turističnih kmetijah
Študentka 2. letnika na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor letos opravlja diplomsko nalogo na temo digitalizacije na turističnih kmetijah. V nalogi bi želela opisati primere dobrih praks doma ali v tujini, zato Vas prosi, če ji lahko sporočite oz. jo napotite do takšnih primerov dobrih praks - digitalizacija v turizmu in digitalizacija na turističnih kmetijah. Za vaš odgovor se vam iskreno zahvaljuje!
Izvajanje ukrepov na območjih Natura (2015-2020)
V projektu LIFE-IP NATURA.SI so pripravili podrobne sektorske analize izvajanja Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN) 2015-2020; med drugim tudi za kmetijstvo.
Evropski parlament: Cilji za zaščito biotske raznovrstnosti naj bodo zavezujoči!
Evropski parlament je 9. junija 2021 potrdil novo strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in obenem pozval k boljši zaščiti kopenskih in morskih območij unije. Resolucija poudarja, da morajo države članice zagotoviti ohranjanje območij Natura 2000. Zaradi težav, ki izhajajo iz soobstoja živinoreje in velikih mesojedcev v nekaterih državah članicah pozivajo Komisijo in države članice, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za reševanje socialno-ekonomskih konfliktov, povezanih s sobivanjem z velikimi plenilci, na primer preventivne in izravnalne ukrepe, pri čemer naj zagotavljajo varstvo teh živali.
Večje površine ekoloških kmetijskih zemljišč
Pozitivna novica! Površina ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi je v letu 2019 merila 44.455 ha, v letu 2020 pa 3 % več, to je 45.787 ha.
V javni obravnavi sprememba Pravilnika o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje
Osnovna sprememba je razširitev nabora sektorjev, za katere se prizna skupina proizvajalcev (žita, pivovarski ječmen, oljčno olje in namizne oljke, vino) in na novo opredeljeni pogoji za priznanje skupine proizvajalcev iz dodanih sektorjev. Javnost lahko svoje pripombe na predlog tega predpisa poda do vključno 28. 7. 2021.
V javni obravnavi sprememba uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev
Osnovna sprememba je razširitev nabora upravičencev, spremenili so se pogoji ob vložitvi voge na javni razpis za sektor kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava ter dodali novi za razširjen seznam upravičencev do podpore. Zadnje leto trajanja podpore bo 2024 in rok za vložitev zadnjega zahtevka 31. 7. 2025. Javnost lahko svoje pripombe na predlog tega predpisa poda do vključno 29. 7. 2021.

MLADI KMETJE

Razpis za izbor Inovativnega mladega kmeta/kmetice
Vabljeni, da sodelujete na letošnjem izboru Inovativni mladi kmet/kmetica (IMK)! Prijave na razpis so možne do 6. avgusta 2021. Organizatorja dogodka sta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM).

LEADER

Raziskovanje starih hišnih imen v občini Medvode
V okviru projekta Stara hišna imena 3 v okviru LAS za mesto in vas nadaljujejo z raziskovanjem starih hišnih imen v občini Medvode. V torek, 13. julija, ob 20. uri bo v POŠ Topol srečanje domačinov, ki živijo v naseljih Belo, Brezovica, Osolnik, Tehovec, Setnica, Topol in Trnovec.

EIP - Evropsko partnerstvo za inovacije

Tako so v mlekarni Planika iz Kobarida rešili težave z odpadno sirotko
Agobiznis poroča, kako so v Mlekarni Planika rešili težavo glede odvečne sirotke, ki v mlekarnah nastaja kot stranski produkt pri predelavi mleka. V Mlekarni Planika iz Kobarida sirotko predelujejo v beljakovinsko goščo, ki je uporabna tudi kot dodatek krmi za živali.

PRIMERI IZ PRAKSE PRP

Z vami delimo projekte in naložbe, sofinancirane iz Programa razvoja podeželja 2014-2020!
Vinarstvo Rebula s Krasa – vključenost v ukrep KOPOP
Majhna vinogradniška kmetija s Krasa dokazuje, da lahko s skrbjo za okolje ponujajo svojim gostom kvalitetna vina.

FOTO UTRIP PRP

Iz Mlekarne Planika smo prejeli tole čudovito fotografijo iz cvetočih alpskih pašnikov, s pripisom: Pozdrav s tolminskih planin!
MlekarnaPlanika_1
Avtor: Anka Lipušček.

NAPOVEDNIK

Julij
Mednarodna šola mladih rejcev - 13. - 16. 7. 2021
Organizator dogodka je Društvo rejcev govedi črno-bele pasme. To šolo toplo priporočajo vsem mladim rejcem vseh pasem v starosti od 14. leta naprej!
Čebelarski poletni tabor za otroke bo! - 19. do 23. julij ali 23. do 27. avgust 2021
Počitniško varstvo organizira Gostišče pri Čebelici, v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. Pohitite z rezervacijami; število prijav je omejeno.

Avgust

Fotografski natečaj Alpske konvencije za leto 2021 - do 31. 8. 2021
Stalni sekretariat Alpske konvencije in predsedujoča Švica razpisujeta fotografski natečaj za leto 2021 in ga posvečata Alpskim jezerom in rekam vseh velikosti in oblik. Fotografije pričakujejo do 31. avgusta 2021.

JAVNI RAZPISI

AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:


2. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo; rok za prijavo: 23. 9. 2021
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev
OKVIRNI TERMINSKI NAČRT 2021
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Objava 2. javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2021
Rok za oddajo vlog: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2021

Objava 2. Javnega razpisa za Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021
Rok za oddajo vlog: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2021

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Objava razpisa za izbor najstarejših, izvirnih in posebnih čebelnjakov; prijave do 31. 10. 2021

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje; rok za prijavo: 30. september 2021.

Leto 2021 je Mednarodno leto sadja in zelenjave
Združeni narodi želijo z Mednarodnim letom sadja in zelenjave poudariti pomen sadja in zelenjave za zdravje in razvoj ljudi ter opozoriti na škodo, ki jo naredimo z odpadno hrano.
Logo_IYFV2021_SI

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.