[rev_slider slider-1]

Javni razpisi

SKP IRP30 - Za medgeneracijski prenos znanja namenjenih 1,9 milijona evrov

Datum objave: 8. 9. 2023 Rok za prejem vlog: 15. 11. 2023 do 14.00

Javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023


podukrep 8.3 - 2,8 milijona evrov za naložbe v ureditev protipožarne infrastrukture

Datum objave: 7.3.2023 Rok za prejem vlog: 3. 11. 2023

Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023


Podukrep 8.4 - 1,47 milijonov evrov za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme

Datum objave: 4. 3. 2022 Rok za prejem vlog: do objave zaprtja

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020


Napovednik dogodkov

26. september

Vabilo na prikaz dobre prakse, ekološka reja krav dojil

Vabilo na prikaz dobre prakse, ekološka reja krav dojil 26. 9. 2023, Juršinci Deli z drugimi

Deli z drugimi

26. september

Predavanje: Ekološka pridelava sadja

Inštitut za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) vas vabi na strokovno predavanje “Ekološka pridelava sadja”. Predavanje bo potekalo v torek, 26. septembra 2023, ob 16. uri, na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (Pivola 10, 2311 Hoče), predavalnica: A. Magnum. Potek in vsebina dogodka: 15:45 – Prihod in registracija udeležencev …

Deli z drugimi

27. september

Webinar: Predavanje Kakovost v ekološkem in biodinamičnem kmetovanju

Vabljeni ste na webinar Kakovost v ekološkem in biodinamičnem kmetovanju (seme, tla, rastline, hrana, človek – zdravje), ki bo potekalo v sredo, 27. 9. 2023, med 11. in 13.15, preko aplikacije MS Teams. Več informacij in povezava so vam na voljo v vabilu. Vabilo (Word dokument) Deli z drugimi

Deli z drugimi

30. september

Praznik biodinamike

Zveza biodinamikov Slovenije in Združenje demeter Slovenija vas vabita na praznik biodinamike. Kdaj: 30. september 2023, od 9. do 19. ure. Kje: Pogačarjev trg, Ljubljana. Program: 9.00 – 19.00 – Prodajne stojnice in predstavitev društev. 10.00 – Otvoritev. 11.00 – Okrogla miza o sonaravnem kmetijstvu: Slovenija, biodinamični vrt Evrope – možnost ali utopija? 12.30 – …

Deli z drugimi

04. oktober

Webinar: Kakovost ekoloških pridelkov oziroma živil v primerjavi s konvencionalnimi in vpliv na zdravje

Vabljeni ste na webinar na temo kakovost ekoloških pridelkov oziroma živil v primerjavi s konvencionalnimi in vpliv na zdravje. Webinar bo potekal v sredo, 4. 10. 2023, med 11.00 in 13.15, preko aplikacije MS Teams. Povezava do dogodka in več informacij o webinarju vam je na voljo v vabilu. Vabilo Deli z drugimi

Deli z drugimi

05. oktober

Prikaz dobre prakse – ekološko kmetovanje v tujini

Vabljeni ste na brezplačni prikaz ekološkega kmetovanja v tujini, na ekološki kmetiji Janežič iz Rozenthala, Avstrija. V času prikaza se boste lahko seznanili z zgodbo ekološkega kmetovanja, pestro ponudbo in pridelavo. Na kmetiji, ki obsega 65 ha kmetijskih zemljišč, redijo krave dojilje (45 živali), pridelujejo različne poljščine, vzrejajo 300 kokoši nesnic itd. Poleg pridelave opravljajo …

Deli z drugimi

13. oktober

Prikaza dobrih praks – Ekološka pridelava in predelava sadja in zelišč

Brezplačna ogleda dobrih praks na temo ekološke pridelave in predelave sadja in zelišč bosta potekala v petek, 13. 10. 2023, ob 10. uri na kmetiji Lipnik (Javnik 24, 2362 Kapla). Za udeležbo je potrebna prijava – prijavnice in informacije so vam na voljo v vabilu. Vabilo Deli z drugimi

Deli z drugimi

Javni razpisi

Šifra Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

Dogodki

26. september

Vabilo na prikaz dobre prakse, ekološka reja krav dojil

Vabilo na prikaz dobre prakse, ekološka reja krav dojil 26. 9. 2023, Juršinci Deli z drugimi

Deli z drugimi

26. september

Predavanje: Ekološka pridelava sadja

Inštitut za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) vas vabi na strokovno predavanje “Ekološka pridelava sadja”. Predavanje bo potekalo v torek, 26. septembra 2023, ob 16. uri, na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (Pivola 10, 2311 Hoče), predavalnica: A. Magnum. Potek in vsebina dogodka: 15:45 – Prihod in registracija udeležencev …

Deli z drugimi

27. september

Webinar: Predavanje Kakovost v ekološkem in biodinamičnem kmetovanju

Vabljeni ste na webinar Kakovost v ekološkem in biodinamičnem kmetovanju (seme, tla, rastline, hrana, človek – zdravje), ki bo potekalo v sredo, 27. 9. 2023, med 11. in 13.15, preko aplikacije MS Teams. Več informacij in povezava so vam na voljo v vabilu. Vabilo (Word dokument) Deli z drugimi

Deli z drugimi

30. september

Praznik biodinamike

Zveza biodinamikov Slovenije in Združenje demeter Slovenija vas vabita na praznik biodinamike. Kdaj: 30. september 2023, od 9. do 19. ure. Kje: Pogačarjev trg, Ljubljana. Program: 9.00 – 19.00 – Prodajne stojnice in predstavitev društev. 10.00 – Otvoritev. 11.00 – Okrogla miza o sonaravnem kmetijstvu: Slovenija, biodinamični vrt Evrope – možnost ali utopija? 12.30 – …

Deli z drugimi

04. oktober

Webinar: Kakovost ekoloških pridelkov oziroma živil v primerjavi s konvencionalnimi in vpliv na zdravje

Vabljeni ste na webinar na temo kakovost ekoloških pridelkov oziroma živil v primerjavi s konvencionalnimi in vpliv na zdravje. Webinar bo potekal v sredo, 4. 10. 2023, med 11.00 in 13.15, preko aplikacije MS Teams. Povezava do dogodka in več informacij o webinarju vam je na voljo v vabilu. Vabilo Deli z drugimi

Deli z drugimi

05. oktober

Prikaz dobre prakse – ekološko kmetovanje v tujini

Vabljeni ste na brezplačni prikaz ekološkega kmetovanja v tujini, na ekološki kmetiji Janežič iz Rozenthala, Avstrija. V času prikaza se boste lahko seznanili z zgodbo ekološkega kmetovanja, pestro ponudbo in pridelavo. Na kmetiji, ki obsega 65 ha kmetijskih zemljišč, redijo krave dojilje (45 živali), pridelujejo različne poljščine, vzrejajo 300 kokoši nesnic itd. Poleg pridelave opravljajo …

Deli z drugimi

13. oktober

Prikaza dobrih praks – Ekološka pridelava in predelava sadja in zelišč

Brezplačna ogleda dobrih praks na temo ekološke pridelave in predelave sadja in zelišč bosta potekala v petek, 13. 10. 2023, ob 10. uri na kmetiji Lipnik (Javnik 24, 2362 Kapla). Za udeležbo je potrebna prijava – prijavnice in informacije so vam na voljo v vabilu. Vabilo Deli z drugimi

Deli z drugimi

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2021)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

506 KM ZGRAJENIH IN 204 KM OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
43 KM ZGRAJENIH IN 14 KM  OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
5.460+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.638 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
35.930+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
31 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
40 % NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

480+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
540+ NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
360+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.730+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
480+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
750+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
910+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
360+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
190+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
120+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
40+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
711  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
69 % PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

119.720+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
24.210+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

337.160+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.370+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.388 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
97.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
148 KM PODPRTIH MEJIC
37.170+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 31. 7. 2023

mio EUR

izplačanih sredstev do 31. 7. 2023

objavljenih javnih razpisov v PRP 2014-2020 (2022)

do 31. 7. 2023

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Gradiva Portala znanja

NAZADNJE DODANA:

Tehnološka navodila za uporabo izboljšane tehnologije reje jagnjet

Objavljeno: 20.09.2023
Tehnološko navodilo je nastalo v okviru projekta EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) „Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti“,...

Vrednotenje kakovosti mesa po zakolu, zorenju in toplotni obdelavi

Objavljeno: 20.09.2023
Tehnološko navodilo je nastalo v okviru projekta EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) „Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti“,...

Trajnostna pridelava jabolk sorte Bonita

Objavljeno: 20.09.2023
Publikacija je bila pripravljena v okviru projekta EIP "Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja". Ključne besede: ekološko...

NAJBOLJ BRANA:

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,...
Media

Prijava na e-novice

Deli z drugimi