[rev_slider slider-1]

Javni razpisi

SN SKP 2023-2027 - Za izgradnjo namakalnih sistemov namenjenih pet milijonov evrov

Datum objave: 3. 5. 2024 Rok za prejem vlog: 2. 8. 2024 do 14. ure

1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom


SN 2023-2027 - Razpisan 1 milijon evrov za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture

Datum objave: 26. 4. 2024 Rok za prejem vlog: 23. 9. 2024

Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024


PRP 2014-2020 - Za agromelioracije na kmetijskih zemljiščih po poplavah razpisanih skoraj 5 milijonov evrov

Datum objave: 12. 4. 2024 Rok za prejem vlog: 26. 7. 2024

1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih


Napovednik dogodkov

01. januar
31. maj

Izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe

Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, izvaja v programskem letu 2024 izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in Programa podintervencije izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, …

Deli z drugimi

17. maj
19. maj

35. Festival Dobrote slovenskih kmetij 2024

Dobrote slovenskih kmetij poteka v Minoritskem samostanu na Ptuju med 17. in 19. majem 2024.

Deli z drugimi

17. maj
19. maj

Mikrozelenjava od semena do krožnika

Vabljeni da nas obiščete in pridobite informacije in izkušnje o pridelavi mikrozelenjave ter jo tudi poizkusite.

Deli z drugimi

20. maj

Predstavitev rezultatov projekta 16.5 EIP Mejice

Vabljeni ste na zaključno konferenco ob zaključku projekta EIP Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev. Kdaj: Ponedeljek, 20. maj 2024, ob 12. uri. Kje: Na Srednji gozdarski, lesarki in zdravstveni šoli Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna. O dogodku: Dr. Tine Grebenc (GIS, voilni partner) in …

Deli z drugimi

22. maj

Prenos znanja v prakso v okviru projekta EIP Cvetoči travniki

Na 6. prenosu znanja v prakso vam bodo predstavljene metode vzpostavitve cvetočih travnikov, ki so bile poslužene v sklopu praktičnega preizkusa projekta. Metode vzpostavitve in vzdrževanja vrstno pestrih travnikov so bile preizkušene kar na petih kmetijskih gospodarstvih iz različnih koncev Slovenije. Udeležite se na enem izmed zaključnih dogodkov projekta, ki se zaključuje junija 2024. Kdaj: …

Deli z drugimi

Javni razpisi

Programski dokument Ukrep oz. intervencija Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

Napovednik

01. januar
31. maj

Izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe

Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, izvaja v programskem letu 2024 izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in Programa podintervencije izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, …

Deli z drugimi

17. maj
19. maj

35. Festival Dobrote slovenskih kmetij 2024

Dobrote slovenskih kmetij poteka v Minoritskem samostanu na Ptuju med 17. in 19. majem 2024.

Deli z drugimi

17. maj
19. maj

Mikrozelenjava od semena do krožnika

Vabljeni da nas obiščete in pridobite informacije in izkušnje o pridelavi mikrozelenjave ter jo tudi poizkusite.

Deli z drugimi

20. maj

Predstavitev rezultatov projekta 16.5 EIP Mejice

Vabljeni ste na zaključno konferenco ob zaključku projekta EIP Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev. Kdaj: Ponedeljek, 20. maj 2024, ob 12. uri. Kje: Na Srednji gozdarski, lesarki in zdravstveni šoli Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna. O dogodku: Dr. Tine Grebenc (GIS, voilni partner) in …

Deli z drugimi

22. maj

Prenos znanja v prakso v okviru projekta EIP Cvetoči travniki

Na 6. prenosu znanja v prakso vam bodo predstavljene metode vzpostavitve cvetočih travnikov, ki so bile poslužene v sklopu praktičnega preizkusa projekta. Metode vzpostavitve in vzdrževanja vrstno pestrih travnikov so bile preizkušene kar na petih kmetijskih gospodarstvih iz različnih koncev Slovenije. Udeležite se na enem izmed zaključnih dogodkov projekta, ki se zaključuje junija 2024. Kdaj: …

Deli z drugimi

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2021)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

506 KM ZGRAJENIH IN 204 KM OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
43 KM ZGRAJENIH IN 14 KM  OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
5.460+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.638 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
35.930+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
31 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
40 % NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

480+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
540+ NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
360+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.730+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
480+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
750+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
910+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
360+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
190+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
120+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
40+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
711  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
69 % PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

119.720+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
24.210+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

337.160+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.370+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.388 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
97.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
148 KM PODPRTIH MEJIC
37.170+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 31. 3. 2024

mio EUR

izplačanih sredstev do 31. 3. 2024

objavljenih javnih razpisov v PRP 2014-2020

do 31. 3. 2024

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Gradiva Portala znanja

NAZADNJE DODANA:

Letno poročilo smotrnosti Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za leto 2023

Objavljeno: 10.05.2024
Letno poročilo o smotrnosti vsebuje kvalitativne in kvantitativne informacije o izvajanju Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo...

Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2022

Objavljeno: 10.05.2024
Za merjenje uspešnosti izvajanja skupne kmetijske politike je Evropska komisija vzpostavila okvir skupnega spremljanja in vrednotenja (CMEF), ki je bil pripravljen...

SKLOP F – travništvo in pašništvo: Ohranjanje suhih travnikov

Objavljeno: 23.04.2024
Travniki predstavljajo v Sloveniji najbolj razširjeno kmetijsko rabo. Večina travnikov pod naravno gozdno mejo je polnaravnega izvora. Nastali so v preteklosti...

NAJBOLJ BRANA:

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,...
Media
Alt Text
Media

Prijava na e-novice

Deli z drugimi