Časovnica

NAČRTOVANO

1. 1. 2023

 • Začetek izvajanja Strateškega načrta SKP

2022

 • Formalno usklajevanje z Evropsko komisijo

December 2021

 • Pošiljanje Strateškega načrta SKP 2023–2027 na Evropsko komisijo

November – december 2021

 • Obravnava Strateškega načrta SKP 2023–2027 na Vladi RS

Jesen 2021

 • Javna razprava o celovitem Strateškem načrtu SKP in javna razgrnitev okoljskega poročila

Avgust – oktober 2021

 • Dopolnitve Strateškega načrta SKP
 • Priprava okoljskega poročila
 • Delo z evalvatojem Strateškega načrta SKP
 • Neformalno usklajevanje z Evropsko komisijo
 • Predstavitev zaključkov javne razprave na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA – 22. 8. 2021
 • Sestanki delovnih skupin, sestanki s partnerji

TRENUTNO

2. 7. 2021 – 15. 8. 2021

  • Objavljen predlog Strateškega načrta SKP z analizo stanja, identificiranimi potrebami, intervencijami in kazalniki ter široka javna razprava
  • Izvajanje javnih posvetov po Sloveniji, predstavitve in sestanki z deležniki

IZVEDENO

Junij 2021

  • Sestanki s predstavniki kmetijskih sektorjev

Maj 2021

  • Delavnice z imenovanimi člani delovnih skupin SKP in sestanki s predstavniki kmetijskih sektorjev

Februar 2021

  • Delavnice z imenovanimi člani delovnih skupin SKP

11. 11. do 2. 12. 2020

  • Objavljen osnutek Strateškega načrta SKP 2023–2027 z analizo stanja in identificiranimi potrebami ter izvedba javne razprave